Archiwum Wiadomości 2017 roku

ARCHIWUM: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

29-12-2017
Zapraszamy do zapoznania się z 2 komunikatem dotyczącym 37. Sympozjum Polarne, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 7-10 czerwca 2018 – KOMUNIKAT nr 2

Zapraszamy również do śledzenia pojawiających się informacji dotyczących Sympozjum na stronach:


14-11-2017
INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY
Wszystkich zainteresowanych jaskiniami i speleologią, ale również podróżami i poznawaniem świata zapraszamy na wykład z cyklu INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY.
Tym razem gościem spotkania będzie Csabo Egri, speleolog z Węgierskiego Towarzystwa Speleologicznego, a jednocześnie pracownik Departamentu Speleologii Ministerstwa Ochrony Środowiska Węgier, który przedstawi nam spektakularne fotografie 3D ze świata jaskiń. Głównym tematem prezetowanych fotografii będą jaskinie hydrotermalne, w tym klasyczne jaskinie tego typu na Węgrzech.

Wykład odbędzie się 20 listopada 2017 o godz. 16.00 w sali im. Kazimierza Kozłowskiego (001) na naszym Wydziale. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i gości naszego Wydziału.


09-11-2017
W dniach 8-10 czerwca 2018 w Poznaniu odbędzie się XXXVII Sympozjum Polarne. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego komunikatu.


09-11-2017
Ambasada Rosji w Warszawie zaprasza polskich polarników do udziału w konferencji, która odbędzie się 4-6 grudnia 2017 r. w St. Petersburgu.
VII Forum Międzynarodowe „Arktyka: teraźniejszość i przyszłość”, organizowane pod egidą międzyregionalnej organizacji społecznej „Towarzystwo Polarników” i przewodniczącego komitetu organizacyjnego przedsięwzięcia – jakim jest specjalny przedstawiciel Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. współpracy w Arktyce i Antarktyce A.N.Chilingarov.

Podczas roboczej części Forum zaplanowano przedyskutowanie kwestii badania Arktyki, poszukiwania i wydobycia kopalin użytkowych, transportu, logistyki, ekologii, szkolenia kadr, działań na rzecz ludów tubylczych itd. Na ekspozycji wystawowej przedsięwzięcia będą przedstawione osiągnięcia i technologie innowacyjne rosyjskich i zagranicznych uczestników (projekt programu i prezentacja Forum w załączniku).
Propozycje kandydatur ewentualnych uczestników przedsięwzięcia mogą być skierowane bezpośrednio do komitetu organizacyjnego Forum. Osoby kontaktowe: Vladimir Vorotyncev (tel.: +7(911) 111-69-77, adres e-mail: vladimir@forumarctic.com) oraz Kristina Teperikova (tel.: +7(812) 458-54-36, adres e-mail: teperikova@asporf.org).

Szczegółowe informacje: *.pdf oraz na www: http://www.forumarctic.com/eng/conf2017/


08-11-2017
W ramach opracowywanych baz danych Centrum Studiów Polarnych, przedstawiamy zestawienie obejmujące prace polarne Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2007-2017 opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science (opracowanie: dr Mariusz Grabiec).


31-10-2018
Termin składania abstraktów na POLAR2018 w Davos (Szwajcaria), 15-26 czerwca 2018 został wydłużony do 12 listopada br. W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa! Szczegóły na stronie konferencji: http://mailchi.mp/871d3f0c0821/polar2018-abstract-deadline-extended


18-10-2017
Uprzejmie informujemy, że dnia 6 października 2017 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komisji Stypendialnej Centrum Studiów Polarnych (CSP), która dokonała oceny wniosków o przyznanie specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” złożonych przez doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz studiów doktoranckich prowadzonych odrębnie przez jednostki tworzące Centrum Studiów Polarnych: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Geofizyki PAN I Instytut Oceanologii PAN.

Komisja w składzie:

 • Prof. dr hab. Jacek A. Jania – Przewodniczący, Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych,
 • Prof. UŚ, dr hab. Michał Zatoń, (WNoZ UŚ) – Prodziekan WNoZ UŚ, Zastępca Kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych, Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 • Dr Joanna Legeżyńska (IO PAN) – Sekretarz Komisji,
 • Dr hab. Damian Absalon (WNoZ UŚ) – Kierownik Studiów Doktoranckich WNoZ UŚ,
 • Prof. PAN, dr hab. Mariusz Białecki (IGF PAN) – Kierownik Studiów Doktoranckich IGF PAN,
 • Prof. PAN, dr hab. Tymon Zieliński (IO PAN) – Kierownik Studiów Doktoranckich IOPAN,

Natomiast w roku 2017 samorządy doktorantów delegowały do komisji następujących przedstawicieli:

 • Mgr Anna Makarewicz, doktorantka – Interdyscyplinarne Studia Polarne CSP KNOW,
 • Mgr Agnieszka Bracławska, doktorantka WNoZ UŚ,
 • Mgr Alicja Kosmala, doktorantka IGF PAN,
 • Mgr Małgorzata Kucharska, doktorantka IO PAN,
 • została zatwierdzona przez Zarząd Centrum Studiów Polarnych oraz Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

  Komisja rekomendowała Przewodniczącemu CSP przyznanie lub nie przyznanie na rok akademicki 2017/2018 stypendiów „Polar-KNOW” wymienionym poniżej doktorantom, w kategoriach wymienionych w Regulaminie przyznawania specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW”, który stanowi Załącznik do uchwały nr 8 Zarządu Centrum Studiów Polarnych z dnia 25.08.2015 r.
  Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych podawany jest do publicznej wiadomości tylko numer albumu wnioskodawcy oraz kategoria stypendium rekomendowana przez Komisję do przyznania.

   

  Interdyscyplinarne Studia Polarne
  Nr albumu Kategoria stypendium
  7503 A
  7504 B
  7505 A
  7506 A
  7508 A
  7509 B
  7510 A
  7511 A+
  7512 B
  7513 B
  7514 A
  7515 B
  7516 A
  7517 A

   

   

   

  Interdyscyplinarne Studia Polarne
  Nr albumu Kategoria stypendium
  7518 B
  7519 B
  7522 B
  7523 A
  7909 B
  7910 A
  7911 B
  7912 B
  7962 B
  7965 B

   

   

   

  Studia doktorackie na
  Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
  Nr albumu Kategoria stypendium
  8120 Nie przyznano
  8208 B
  Studia doktoranckie Instytutu Geofizyki PAN
  86 B
  91 A
  92 Nie przyznano
  93 Nie przyznano
  100 A
  Studia doktoranckie Instytutu Oceanologii PAN
  31 A
  43 A
  45 B
  46 B

   

   

   

  Decyzje Przewodniczącego CSP o przyznaniu lub nie przyznaniu specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” zostaną doręczone wnioskodawcom indywidualnie.

  Zgodnie z §5, ust. 8 Regulaminu przyznawania specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” istnieje możliwość odwołania się od decyzji Przewodniczącego CSP do Zarządu Centrum Studiów Polarnych. Zgodnie z ust. 9 – Przewodniczący CSP podlega wyłączeniu od załatwiania spraw, o których mowa w ust. 8, przez Zarząd CSP. Ewentualne odwołania z uzasadnieniem można składać za pośrednictwem Przewodniczącego CSP po otrzymaniu pisemnej decyzji.


  16-10-2017
  W dniu wczorajszym zakończony został kongres Arctic Circle Assembly 2017. W tegorocznym spotkaniu mocno zaakcentowany był udział Polski:

  Szczegóły w programie polskim – pdf.

  Polska delegacja podczas Arctic Circle Assembly 2017


  26-09-2017
  apecs_polskaSerdecznie zapraszamy na intensywne warsztaty z zarządzania projektami, organizowane przez APECS Polska, które odbędą się w ramach konferencji IPSiP 16 listopada br w godzinach 9.00-18.00 w Warszawie.

  Warsztaty są skierowane do młodych naukowców którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w aplikowaniu o granty oraz prowadzeniu wysokiej jakości projektów. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach, pod okiem doświadczonego mentora, Kamila Jagodzińskiego (bio).

  Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonej ankiety (link) i przesłanie jej na adres: mbystrowska@us.edu.pl  do 25 października. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani mailowo niedługo po tym terminie.
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń, z preferencją dla młodych badaczy oraz uczestników IPSiS (http://www.ipsip.pl/).

  Dalsze szczegóły wkrótce. Osoba kontaktowa: Marta Bystrowska: mbystrowska@us.edu.pl


  21-09-2017
  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji polskich stacji polarnych współorganizowanej przez Centrum Studiów Polarnych: ’Interdisciplinary Polar Studies in Poland’ honorującej 60. rocznicę Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, Svalbard, Arktyka oraz 40. rocznicę Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.Arctowskiego, Południowe Szetlandy

  UWAGA! termin składania abstraktów został przesunięty na 6 października br.! 
  Informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie konferencji: http://www.ipsip.pl/.
  Ulotka informacyjna:  https://www.pkpolar.pl/wp-content/uploads/2017/09/IPSiP_updated-flyer-Sept.compressed.pdf


  18-09-2017
  Zapraszamy do zapoznania się z raportami doktorantek ISP:


  11-09-2017
  Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 istnieje możliwość uczestniczenia pracowników i doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi w lektoracie z języka angielskiego . Zapisy trwają do 30 września br.  Szczegóły: *.pdf


  01-09-2017
  Centrum Studiów Polarnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN w oparciu o Regulamin.
  Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2017/2018.

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centrum w zakładce Stypendia
  „POLAR-Know”: https://www.polarknow.us.edu.pl/stypendia-polar-know/


  26-07-2017
  Absolwenci specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich (EOPG) 2015 – 2017 na kierunku Geografia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dziękują filmem za 2 lata współpracy:


  24-07-2017
  Zapraszamy do zapoznania się z raportami pokonferencyjnymi doktorantek ISP oraz magistrantki EOPG:


  16-07-2017
  Poniżej w tabeli można zapoznać się ze sprawozdaniami z postępów prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w ramach środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych (III rok):

  Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
  Marta BystrowskaKrzysztof Senderak
  Instytut Geofizyki PAN
  Mariusz BurzyńskiJoanna ĆwiąkałaMagdalena GwizdałaKatarzyna DudziszDaniel KępskiJoanna Sziło
  Instytut Oceanologii PAN
  Kajetan DejaKatarzyna KoziorowskaMagdalena KrajewskaMikołaj MazurkiewiczKaja OstaszewskaAnna Pouch
  Agnieszka PromińskaAnna RaczkowskaZofia SmołaIwona Wróbel

  21-06-2017
  13 czerwca 2016 r. odbyła się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wśród nagrodzonych znalazła się doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych – mgr Iwona Wróbel. Gratulujemy!
  Sylwetki wyróżnionych: http://student.us.edu.pl/sylwetki-wyroznionych-2017
  Fotorelacja z uroczystości: https://www.us.edu.pl/gala-wreczenia-wyroznien-jm-rektora-uniwersytetu-slaskiego-2


  09-06-2017

   

  21. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK pod hasłem „Ziemia” (PGE NARODOWY, Warszawa, 3 czerwca br.) już za nami! Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia:

   

  Tworzenie własnej zorzy polarnej. Fot. M.Lisowska

  Oglądanie zorzy polarnej na żywo! Fot. M.Lisowska

  Doświadczenia z działalnością lodowca. Fot. M.Lisowska

  Poznanie zachowania gór lodowych. Fot. M.Lisowska

  Podsłuchiwanie jak lodowiec cieli się! Fot. M.Lisowska

  Organizatorzy stoiska Fot. Artur Adamek

   


  08-06-2017
  Miło nam Państwa poinformować, iż doktoranci Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych otrzymał finansowanie projektu w ramach konkursu PRELUDIUM 12.

  Serdecznie gratulujemy!


  07-06-2017

  Fot. Archiwum UŚ

  2-ego czerwca br. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych PolarKNOW. Laureatami wyróżnień za rok 2016 zostali:


  05-06-2017
  Zapraszamy na Otwarte Zjazdy Sprawozdawcze doktorantów III roku Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych, które odbędą się w dniach:
  9 czerwca 2017, godz. 10:00, duża sala seminaryjna w Instytucie Oceanologii PAN;
  20 czerwca 2017, godz. 10:00, sala 1516 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ;
  22 czerwca 2017, godz. 9:30, sala 106c w Instytucie Geofizyki PAN.


  26-05-2017
  Centrum Badań Polarnych przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na uroczyste otwarcie Centrum, dnia 31 maja br. o godz. 12:00. W programie m.in. drugi wykład im. Rajmunda Galona pod tytułem „Współczesna ewolucja lodowców Svalbardu i jej skutki geomorfologiczne” wygłoszony przez Przewodniczącego Centrum Studiów Polarnych KNOW – prof. Jacka Janię (plakat informacyjny)


  25-05-2017
  21_piknik_all 3 czerwca br. odbędzie się 21. PIKNIK NAUKOWY POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK pod hasłem „Ziemia” (PGE NARODOWY, Warszawa).

  Centrum Studiów Polarnych, biorące udział w wydarzeniu już po raz trzeci przygotowało pokazy popularnonaukowe zatytułowane:
  – Zorza polarna – szaleństwo atmosfery na biegunach Ziemi
  – Życie lodowców
  – Lód i woda vs. Ziemia – starcie tytanów

  Zapraszamy do udziału w imprezie!

  UWAGA: Wydarzenie można śledzić przez strony internetowe: www.polskieradio.pl,  www.pikniknaukowy.pl – całodzienny streaming wideo.


  24-05-2017
  Centrum Studiów Polarnych oraz Polskie Konsorcjum Polarne zobowiązało się do wsparcia finansowego dla Sekretariatu International Arctic Science Committee (IASC) w zakresie Fellowship Program. Porozumienie zostało podpisane podczas tegorocznego kongresu Arctic Science Summit Week 2017 w Pradze. Więcej o strukturze i funkcjonowaniu Sekretariatu IASC na stronie: http://iasc.info/outreach/news-archive/324-new-support-for-the-iasc-secretariat


  22-05-2017
  Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład: “Ice Concerns for Hydraulic Engineering, Especially in Cold Mountainous Terrain”, który wygłosi Prof. Dr. Robert Ettema z Department of Civil & Environmental Engineering, Colorado State University, Fort Collins, USA,w dniu 29 maja 2017 r., o godz. 11.00 w sali 1516 (XV piętro) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. (plakat informacyjny, abstrakt wystąpienia)


  16-05-2017
  2 czerwca 2017 roku o godz. 9.30 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu odbędzie się uroczystość wręczenia nagród naukowych „PolarKNOW”. Ceremonię wręczenia nagród naukowych uświetni wykład dr Marka Rumana pt. „W kierunku natury – sensacje hydrologiczne”plakat informacyjny.

  Nagrody naukowe „PolarKNOW” są przyznawane za osiągnięcia publikacyjne z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Działania te są wynikiem posiadania przez Wydział Nauk o Ziemi statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

  Do udziału w uroczystości zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.


  08-05-2017
  Zapraszamy do zapoznania się z raportami pokonferencyjnymi doktorantów ISP:


  28-04-2017
  Jak co roku International Arctic Science Committee (IASC) wydał biueltyn o działalności i inicjatywach arktycznych w mijającym roku.  IASC Bulletin 2017 jest dostępny on-line. Do pobrania na stronie: http://iasc.info/outreach/news-archive/318-the-iasc-bulletin-2017-is-now-available-online


  27-04-2017
  Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Polskie Towarzystwo Biologii Komórki oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapraszają na sympozjum:
   „Arktyka i Antarktyka – badania polarne w świetle zmieniających się warunków klimatycznych”

  Termin: 10 maja 2017 r., w godz. 10.00-16.45
  Miejsce: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, sala E, I p.
  Program: *.pdf

  WSTĘP WOLNY. Rejestracja na stronie https://sympozjumpolarne.evenea.pl


  22-04-2017

  W dniu wczorajszym odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej 6. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego Nauka w obiektywie. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi UŚ – mgr Mirosław Szumny (II nagroda w kategorii zdjęcie przyrodnicze), dr hab. Tadeusz Molenda (II nagroda w kategorii zdjęcie społeczno-kulturalne) oraz dr Marta Kondracka (wyróżnienie). Główna nagroda przypadła doktorantowi Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych – mgr Kajetanowi Deji. Gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją!

  Mirosław Szumny ze zdjęciem „Michał” z projektu: „Zimowy sen jeziora”. Fot. P. Łepkowski

  Dr hab. T. Orlow, a w tle praca T.. Molendy z projektu: „Echa katasrof ekologicznych”.

  Marta Kondracka wyróżniona za zdjęcie „Na zmianę”. Fot. P. Łepkowski

  Nagroda specjalna dla głównego laureata konkursu – Kajetana Deji. Fot. P. Łepkowski

  Nagrodzeni.
  Fot. P. Łepkowski

  Sponsor 6. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego. Fot. P. Łepkowski


  12-04-2017
  W dniu 21 kwietnia o godzinie 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej 6. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego Nauka w obiektywie. Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody laureatom Biennale. Warto zaznaczyć, że w konkursie wzięli udział doktoranci oraz pracownicy Centrum Studiów Polarnych i Wydziału Nauk o Ziemi UŚ przedstawiając fotografie polarne i wysokogórskie (lista prac zakwalifikowanych do wystawy)!
  Wernisaż uświetni muzyka do znanych filmów science-fiction w wykonaniu dr hab. Tomasza Orlowa z Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (zaproszenie – pdf).


  11-04-2017

  THE ARCTIC SCIENCE SUMMIT WEEK 2017, 31 marca – 7 kwietnia, Praga, Czechy

  Ponad 700 badaczy Arktyki z całego świata, w tym około 60-ciu Polaków zebrało się na dorocznym kongresie the Arctic Science Summit Week 2017 w Pradze (Czechy). W 28 naukowych sesjach tematycznych wygłoszono:

    • 267 referatów (w tym 25 wygłoszonych przez reprezentantów z Polski)
    • 222 postery (w tym 42 zaprezentowanych przez Polaków)

  W trakcie posiedzenia Rady International Arctic Science Committee (IASC Council) podpisano porozumienie o współpracy, w którym Polska, reprezentowana przez Centrum Studiów Polarnych, zobowiązała się do współtworzenia sekretariatu IASC do końca 2018 roku.

  Ważnym wydarzeniem był wykład plenarny Przewodniczącego Centrum Studiów Polarnych, prof. Jacka Jani, pt. Still Mysterious Svalbard Glaciers (Their Evolution and Environmental Impact).


  Polska reprezentacja na ASSW 2017. Foto: P. Łepkowski

  Szczegółowy raport – wkrótce!


  20-03-2017

  Z przyjemnością informujemy i zapraszamy na międzynarodową konferencję
  ’Interdisciplinary Polar Studies in Poland’
  honorującą
  60. rocznicę Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, Svalbard, Arktyka
  and
  40. rocznicę Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.Arctowskiego, Południowe Szetlandy

  Konferencja współorganizowana przez Centrum Studiów Polarnych odbędzie się w Warszawie w dniach 17 – 19 listopada 2017 (pierwsza informacja – pdf)


  20-03-2017
  Zapraszamy do zapoznania się z raportami pokonferencyjnymi doktorantek ISP:


  13-03-2017
  assw2017

  Klub Polarny PTG ogłasza konkurs na dofinansowanie dla Młodych Naukowców biorących udział w konferencji ASSW 2017 szczegóły na stronie Klubu: http://www.klubpolarny.pl/aktualnosci/konkurs-na-dofinansowanie-dla-mlodych-naukowcow-bioracych-udzial-w-konferencji-assw-2017/.


  08-03-2017
  Konkurs na specjalne stypendia 'EOPG-KNOW’ dla studentów studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku geografia, specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich prowadzonej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 został rozstrzygnięty – lista.


  07-03-2017
  Prof. Piotr Głowacki wystąpił w audycji Programu Pierwszego Polskiego Radia:
  http://www.polskieradio.pl/7/161/Artykul/1736160,Spitsbergen-jedna-z-mniej-znanych-ambasad-polskiej-nauki
  oraz udzielił wywiadu w TOK FM:
  http://audycje.tokfm.pl/podcast/Pekaja-lody-na-biegunach-Rozmowa-z-prof-Piotrem-Glowackim/46851

  Zapraszamy do wysłuchania!


  22-02-2017
  Doktorantka Centrum Studiów Polarnych – mgr Marta Bystrowska udzieliła wywiadu dla High North News.
  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. ’More and more Arctic Tourists – But where exactly?’ 


  19-02-2017
  Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład: “Różnorodność biologiczna Oceanu Południowego”, który wygłosi Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiegow dniu 21 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w sali 128 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. (plakat informacyjny).


  09-02-2017
  Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład: “History, Development and Main Actors of International Polar Research”, który wygłosi Dr. Volker Rachold – Head, German Arctic Office Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI), Potsdam, Germanyw dniu 20 lutego 2017 r., o godz. 10.00 w sali 123 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. (plakat informacyjny oraz streszczenie wystąpienia)


  25-01-2017
  Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym zostały otwarte nowe konkursy w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych KNOW Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

    • Przygotowanie i wydanie publikacji, tłumaczenie wniosków grantowych oraz dofinansowanie udostępniania pełnych tekstów publikacji w Internecie pracowników, doktorantów i studentów WNoZ UŚ
    • Dofinansowania organizacji konferencji, popularyzacji nauki, promocja nauk o Ziemi
    • Finansowanie kursów i szkoleń

  Planowany termin zamknięcia naboru wniosków online to 20 luty 2017 r..
  Informujemy również o zmianie regulaminu oraz formularzy w wybranych konkursach. Zachęcamy do zapoznanie się z ich nowym brzmieniem na naszej stronie.


  17-01-2017
  Serdecznie zapraszamy na zaproszony wykład z Kartografii (Invited Lectures on Cartography)KIERUNKI ROZWOJU I TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII (Mapy fundamentalną częścią procesu poznania naszego świata), który wygłosi Jerzy Zieliński – wybitny kartograf, wieloletni pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w Auli ( I piętro) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
  ZARYS TREŚCI – PDF


   

  Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
   w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”