EOPG

logo1Zapraszamy na nową specjalność Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich na kierunku Geografia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Są to studia stacjonarne, drugiego stopnia realizowane pod patronatem Centrum Studiów Polarnych. Zajęcia odbywać się będą w Sosnowcu przy wsparciu pracowników naukowych Instytutu Geofizyki oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Możliwe jest także uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w Obserwatoriach Geofizycznych PAN oraz na statku r/v „Oceania”.


W związku z zakończeniem dotacji Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018, konkurs na stypendium specjalne „EOPG-KNOW” dla studiów magisterskich II stopnia kierunku geografia, specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich zostaje wstrzymany.


Stypendia w roku akademickim 2016/2017 

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „EOPG-KNOW” dla studentów studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku geografia, specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich prowadzonej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok akademicki 2016/2017.

DEADLINE na składanie dokumentów (należy złożyć wersję papierową w Biurze Centrum Studiów Polarnych pok. 105): 30 września 2016 r.

REGULAMIN STYPENDIUM


08-03-2017
Przekazujemy decyzje Komisji Stypendialnej Centrum Studiów Polarnych „EOPG-KNOW” na rok akademicki 2016/2017:


13-10-2016
Przekazujemy decyzje Komisji Stypendialnej Centrum Studiów Polarnych „EOPG-KNOW” na rok akademicki 2016/2017:


WNIOSKI APLIKACYJNE:


Stypendia w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim [expand title=”więcej/more”]

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „EOPG-KNOW” dla studentów studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku geografia, specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich prowadzonej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok akademicki 2015/2016.

DEADLINE na składanie dokumentów (należy złożyć wersję papierową w Biurze Centrum Studiów Polarnych pok. 105): 15 marca 2016 r.

REGULAMIN STYPENDIUM

WNIOSKI APLIKACYJNE:

*do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowano wniosek z prośbą o zwolnienie stypendium z podatku

[/expand]

PLAN STUDIÓW

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Wiedza o komponentach i funkcjonowaniu środowiska  regionów polarnych i górskich, ich podobieństwach i odmienności, warunkach życia i zagrożeniach, możliwościach i ograniczeniach wykorzystania oraz o oddziaływaniu na regiony sąsiednie (m in. w kontekście współczesnych zmian klimatycznych).

Umiejętności stosowania nowoczesnych metod badań środowiskowych (m.in. geodezyjnych, geofizycznych, geomorfologicznych), pozyskiwania i opracowywania danych pomiarowych i materiałów teledetekcyjnych oraz ich integracji i interpretacji z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych (GIS).

Kompetencje w zakresie efektywnego i bezpiecznego przygotowywania oraz prowadzenia eksploracji obszarów polarnych i górskich o charakterze badawczym, turystycznym oraz przedsiębiorczym (korzystając z reguł prawnych, nowoczesnej logistyki i zasad bezpieczeństwa pracy i przebywania w warunkach trudnych i ekstremalnych).

dodatkowe informacje: http://www.wnoz.us.edu.pl/geografia.php

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”