• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


Mikołaj Mazurkiewicz

mikolaj_mazurkiewicz

Mikołaj Mazurkiewicz

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Rozkłady wielkościowe w makrozoobentosie Arktycznym w odpowiedzi na zmiany klimatyczne” / „Size spectra in Arctic macrozoobenthos in response to climate change”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, prof. IO PAN
  • Dr Joanna Legeżyńska

Kontakt: mikolaj@iopan.pl

Projekty badawcze:

Praca doktorska realizowana w ramach polsko – norweskigo projektu DWARF – „Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?”

Rejsy:

23.07-19.08.2017 – ekspedycja PS107 na pokładzie r/v Polarstern, rejon Cieśniny Fram, zbiór głębokowodnych prób bentosowych.

27.05.2017 – na pokładzie r/v Oceania, rejon Zatoki Gdańskiej, zbiór prób osadów dennych.

04-16.01.2015 – udział w rejsie po Morzu Grenlandzkim oraz fiordach Zachodniego Spitsbergenu na pokładzie r/v Helmer Hanssen w ramach drugiej kampanii terenowej norweskiego projektu Marine Night (część projektu Mare incognitum). Zbiór prób meio- oraz makrozoobentosu i osadów na potrzeby badań realizowanych w projekcie przez naukowców z Zakładu Ekologii Morza IO PAN oraz na potrzeby własnego doktoratu.

Publikacje:

Mazurkiewicz M., Gromisz S., Legeżyńska J., Włodarska-Kowalczuk M. 2017. First records of Lacydonia eliasoni Hartmann-Schröder, 1996 (Polychaeta: Phyllodocida) in the European Arctic. Polish Polar Research 38(2): 175–185, DOI: https://doi.org/10.1515/popore-2017-0011

Mazurkiewicz M., Górska B., Jankowska E., Włodarska-Kowalczuk M. 2016. Assessment of nematode biomass in marine sediments: A semi-automated image analysis method. Limnol. Oceanogr. Methods (Online First)

Włodarska-Kowalczuk M., Mazurkiewicz M., Jankowska E., Kotwicki L., Damrat M., Zajączkowski M. 2016. Effects of fluvial discharges on meiobenthic and macrobenthic variability in the Vistula River prodelta (Baltic Sea). Journal of Marine Systems 157: 135-146.

Majaneva S., Peeken I, Choy E., David C., Degen R., Górska B., Jørgensen L., Kirievskaya D., Mazurkiewicz M., Narcy F., Richard J., Rastrick S., Kędra M., Berge J., Bluhm B. 2015. Arctic Biodiversity – Marine Biodiversity: From Individuals to Pan-Arctic. Arctic in Rapid Transition Priority Sheets – Future Directions of Arctic Sciences. DOI: 10.2312/ART.0329.18148

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

Arctic Science Summit Week 2017, Praga, Czechy, 31.03-7.04.2017

Referat: Mazurkiewicz M., Górska B., Renaud P., Włodarska-Kowalczuk M. Will size in Arctic benthic communities respond to climate warming? Variabilit in biomass size spectra alonf latitudinal gradient (60-80’N). Abstract Book: 117.

Poster: Mazurkiewicz M., Górska B., Jankowska E., Włodarska-Kowalczuk M. A Semi-Automated Image Analysis Method for Benthic Nematodes Size Assessment. Abstract Book: 120.

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017, Wiedeń, Austria, 8-13.04.2017

Poster: Włodarska-Kowalczuk M., Zaborska A., Mazurkiewicz M., Jankowska E. Organic carbon storage and benthic consumption in sediments of northern fjord (60-80’N). Geophysical Research Abstracts 19: EGU2017-7053

Arctic Frontiers 2017, Tromso, Norwegia, 21-26.01.2017

Poster: Mazurkiewicz M., Górska B., Renaud P., Węsławski J.M., Włodarska-Kowalczuk M. Will climate warming impact the size structure of Arctic benthic communities? – benthic biomass size spectra along latitudinal gradient (60-80’N).

9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, 31.08-02.09.2016.

Referat: Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Renaud P. 2016. Arctic benthic biomass size spectra in response to climate changes. W: Skreczko S. et al. (Red.) 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, Kroczyce, 31.08-02.09.2016: 45.

51st European Marine Biology Symposium, Rodos, Grecja, 26-30.09.2016.
Referat: Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M., Góska B. Assessment of climate change impact on size structure of benthic communities.

Ocean Science Meeting 2016, Nowy Orlean, USA, 21-26.02.2016.
Referat: Mazurkiewcz M., Włodarska-Kowalczuk M., Górska B., Renaud P. Prediction of changes in Arctic benthic ecosystems on the basis of large-scale study of Benthic Biomass Size Spectra.

Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk 2015. Stan trendy zmian oraz współczesne metody środowiska Morza Bałtyckiego, 14-16.10.2015.
Poster: Mazurkiewicz M., Włodarska-Kowalczuk M. Wpływ czynników środowiskowych związanych z dostawą materiału przez Wisłę na skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w Zatoce Gdańskiej. W: Streszczenia posterów prezentowanych na konferencji, Krajowa Konferencja Naukowa Bałtyk 2015. Stan trendy zmian oraz współczesne metody środowiska Morza Bałtyckiego: 1-6. Wydawnictwo Oceanologii PAN, Sopot.

ISTAS: Integrating spatial and temporal scales in the changing Arctic System, Plouzané, Francja, 21-24.10.2014  Referat: Mazurkiewicz M., Górska B., Włodarska – Kowalczuk M. DWARF – Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?” – a Polish-Norwegian Research Project. W: ISTAS: Integrating spatial and temporal scales in the changing Arctic System, 21-24 Oct 2014 Plouzané (France), Book of Abstracts – Plennary Sessions: 33.

XI Konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”, Sopot,  24.10.2014.

Poster: Mazurkiewicz M., Damrat M., Włodarska – Kowalczuk M., 2014. Czynniki środowiskowe kontrolujące skład i rozmieszczenie makrozoobentosu w rejonie ujścia Wisły.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Kurs statystyczny “Data exploration, regression, GLM and GAM with introduction to R”, Highstat Ltd., Hellenic Center for Marine Research, Heraklion, Grecja, 24-28.04.2017.

Recenzje artykułów naukowych:

– dla Annales Zoologici Fennici

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.