Katarzyna Cielecka

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Uwarunkowania oraz zmienność wieloletnia występowania ciekłych oraz stałych opadów atmosferycznych na Spitsbergenie w świetle współczesnych zmian klimatu” / „Conditions and long-term variability of liquid and solid precipitation occurrence on Spitsbergen on the background of current climate change”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Ewa Łupikasza
  • Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

Kontakt:

Publikacje:

Cielecka K. 2015. Variability and changes in selected climate elements in Mardid and Alicante in the period 2000-2015. Contemporary Trends in Geoscience 4(1): 56-65.

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne: 

The EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017 „Serving Society with Better Weather and Climate Information”, 4-8.08.2017, Dublin, Irlandia. Referat: ”Air temperature as a criterion for snow and rain separation for Svalbard”.

IASC Network on Arctic Glaciology: Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Meeting, 23-25.01.2017, Bethel, Maine (USA). Referat: ”Study on importance of winter liquid precipitation for mass balance of Spitsbergen glaciers”.

Cielecka K. 2016. Zmienność postaci opadów atmosferycznych oraz ich związek z temperaturą powietrza w Atlantyckim Sektorze Arktyki w okresie 1985-2015. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 158-159.

16th Annual European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting, 12-16.09.2016, Triest (Włochy)
Referat: Łupikasza E., Cielecka K. „Trends in solid, mixed and liquid precipitation in the changing climate of the Atlantic sector of the Arctic”.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Introduction to the Arctic: Climate. Online non-credit course authorized by University of Alberta, offered through
Coursera. 2016. 

Szkolenie „Statistica. Kurs podstawowy”. StatSoft Polska, 2016.

Warsztaty dla młodych naukowców „Nie JAK, ale Z KIM, czyli o nauce współpracy i współpracy
w nauce”
,
organizowane przez polski oddział Association of Polar Early Career Scientists (APECS Polska),
podczas
XXXVI Sympozjum Polarnego w Lublinie, 8. czerwca 2016.

Popularyzacja nauki:

Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz związany z nim udział w spotkaniu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz wygłoszenie referatu pt.: „Zrozumieć chmury” podczas Światowego Dnia Meteorologii, 7 kwietnia 2017, Katowice, Polska.

Udział w pracach organizacyjnych oraz przeprowadzenie pokazów na stanowisku Centrum Studiów Polarnych podczas 12. Śląskiego Festiwalu Nauki w dniach 13-15 października 2016, Katowice, Polska.

Udział w pracach organizacyjnych oraz przeprowadzenie pokazów na stanowisku Centrum Studiów Polarnych podczas 20. Pikniku Naukowego w Warszawie, 7.05.2016.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”