Magdalena Krajewska (Lawręc)

Magdalena_Lawrec

Magdalena Krajewska

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Karotenoidy w osadach jako wskaźniki zmian zachodzących w środowisku morskim / Carotenoids in sediments as markers of changes in the marine environment”

Opiekunowie/promotorzy:

 • Prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
 • Dr Małgorzata Szymczak-Żyła

Kontakt: mkrajewska@iopan.gda.pl

Osiągnięcia

 • Nagroda za najlepszy poster, XII Konferencja ,,Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego’’, Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, 21.10.2016
 • 07.2014 r. – ukończenie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (wyróżnienie- otrzymanie złotej odznaki absolwenta PG). Temat pracy dyplomowej: ,,Wykorzystanie techniki HPLC-DAD, HLPC-MS, HPLC-MS/MS oraz HPLC-Q-TOF w analizie zawartości kofeiny w różnych produktach spożywczych. Analiza zalet i wad poszczególnych technik’’ – PG 2014, promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot- Wasik
 • 10.2014 r. – rozpoczęcie pracy w Pracowni Chemicznych Zanieczyszczeń Morza IO PAN (http://www.iopan.gda.pl/MarPoLab/index.html). Tematyka badawcza Pracowni: zanieczyszczenia organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), węglowodory chlorowcopochodne (PCBs), związki cynoorganiczne (OTs), nonylofenole (NPs)), eutrofizacja, pigmenty jako markery różnych procesów zachodzących w środowisku morskim, np.: produkcji pierwotnej, zmian populacji planktonowych, szybkości sedymentacji, zmian klimatu.

Projekty badawcze:

CLISED (Climate Change Impact on Ecosystem Health- Marine Sediment Indicators), projekt polsko-norweski, 2014-2017 – wykonawca; praca doktorska wykonywana cześciowo w ramach projektu.

Kierownik projektu Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach (CLIP), NCN PRELUDIUM 11, nr 2016/21/N/ST10/03240

Rejsy:

Na pokładzie r/v Oceania, pobieranie próbek osadów powierzchniowych w fiordach zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Kongsfjord, Adventfjord, Raudfjord), 26.07-14.08.2017

Na pokładzie r/v Oceania – pobieranie próbek osadów powierzchniowych, wody i planktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Kongsfjord, Adventfjord) – 24.07- 12.08. 2016

Na pokładzie r/v Oceania, pobieranie próbek osadów powierzchniowych w fiordach zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Adventfiord), 24.07-03.08.2015

Na pokładzie r/v Oceania, pobieranie próbek osadów powierzchniowych w Zatoce Gdańskiej, 17.04-23.04.2015

Publikacje:

Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kobos J., Witak M., Kowalewska G. 2019. Canthaxanthin in recent sediments as an indicator of heterocystous cyanobacteria in coastal waters. Oceanologia. Doi: https://doi.org/10.1016/j.oceano.2018.07.002

Krajewska, M., Szymczak-Żyła, M., Kowalewska, G. 2017. Algal pigments in Hornsund (Svalbard) sediments as biomarkers of Arctic productivity and environmental conditionsPolish Polar Research 38(4): 423-443. DOI: 10.1515/popore-2017-0025

Krajewska, M., Szymczak-Żyła, M., Kowalewska, G. 2017. Carotenoid determination in recent marine sediments – practical problems during sample preparation and HPLC analysis. Current Chemistry Letters 6: 91–104

Szymczak- Żyła M., Krajewska M., Winogradow A., Zaborska A., Breedveld G.D., Kowalewska G. 2017. Tracking trends in eutrophication based on pigments in recent coastal sediments. Oceanologia 59(1): 1-17, DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceano.2016.08.003

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

07-10.06.2018 – XXXVII Sympozjum Polarne. Poznań, Polska
Referat: Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Chloropigments and carotenoids in Hornsund (Spitsbergen) sediments as indicators of environmental changes. Abstrakt book: 40.

03-06.09.2018 – ECSA57 (Changing estuaries, coasts and shelf systems – Diverse threats and opportunities). Perth, Australia
Referat: Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Comparison of environmental conditions in two different Spitsbergen fjords (Kongsfjorden, Hornsund) based on pigments in recent sediments.

19-20.10.2017 – I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza pt. „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach’’. Sopot, Polska 
Referat: Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Pigmenty w osadach fiordu Hornsund (płd.-zach. Spitsbergen) jako markery stanu środowiska. 

23-28.04.2017 – EGU (European Geosciences Union), Wiedeń, Austria
Poster: Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in the Gulf of Gdansk sediments- useful markers of environmental conditions in the past. Geophysical Research Abstracts 19: EGU2017-19359-1

04-07.04.2017 – Arctic Science Summit Week. Praga, Czechy
Referat: Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Pigments in sediments – a useful tool for studying environmental conditions in Arctic regions. Abstract Book: 2017. 

21.10.2016 – XII Konferencja Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego. Sopot, Polska
Poster: Krajewska M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Czy pigmenty w osadach arktycznego fiordu mogą być dobrymi markerami produkcji pierwotnej, składu gatunkowego fitoplanktonu i warunków środowiskowych? [nagroda za najlepszy poster]

12-16.09.2016 – The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology. Gdańsk, Polska
Referat: Lawręc M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in the Gulf of Gdansk sediments as eutrophication and climate proxies. 

8-11.06.2016 – XXXVI Sympozjum Polarne. Lublin, Polska
Referat: Lawręc M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Pigments in Arctic fjord (Hornsund, Svalbard) sediments: useful markers of productivity, phytoplankton taxonomy and environmental conditions. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 63-64.

06-10.09.2015 – ECSA55 (Estuarine Coastal Sciences Association), Londyn, Wielka Brytania
Poster: Lawręc M., Kowalewska G., Szymczak-Żyła M. Carotenoids or chlorophylls- which are better biomass indicators? 

22-25.06.2015 – 31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, Polska
Poster: Lawręc M., Szymczak-Żyła M., Kowalewska G. Carotenoids in recent sediments of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea)

24.10.2014 – Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, XI Konferencja Sekcji Chemii Morza, KMB, PAN. Sopot, Polska
Referat: Lawręc M., Kot-Wasik A. Kofeina w środowisku wodnym
Poster: Lawręc M., Kot-Wasik A. Kofeina w środowisku wodnym

Dodatkowo- jako współautor wystąpień konferencyjnych:

10-15.06.2018 – Aslo 2018 Summer Meeting. Victoria, Kanada.
Referat: Kowalewska G., Krajewska M., Szymczak-Żyła M. Cyanobacteria carotenoids in Baltic sediments as indicators of state of the environment and climate Warming.

26.02-03.03.2017 – Aslo 2017 (Ocean Sciences Meeting: Mountains to the Sea), Honolulu, Hawaje
Referat: Kowalewska G., Szymczak-Żyła M., Krajewska M., Filipkowska A., Lubecki L., Mazur-Marzec H., Witak M., Cegłowska M., Ciesielski T.M., Ardelan M.V., Jenssen B.M., Breedveld G.D., Oen A.M., Goslar T., 2017. Climate warming today and in the past in the southern Baltic and Norwegian coast area- a multiproxy study.

26.02-03.03.2017 – Aslo 2017 (Ocean Sciences Meeting: Mountains to the Sea), Honolulu, Hawaje
Poster: Szymczak-Żyła M., Krajewska M., Mazur-Marzec H., Cegłowska M., Witak M., Filipkowska A., Lubecki L., Kowalewska G., Ciesielski T.M., Breedveld G.D., Oen A.M., Ardelan M.V., Jenssen B.M., 2017. Present and past-millennia phytoplankton blooms in two different European coastal areas.

06-09.09.2015) – ECSA55 (Estuarine Coastal Sciences Association), Londyn, Wielka Brytania
Poster: Szymczak-Żyła M., Kowalewska G., Filipkowska A., Lubecki L., Lawręc M., Zaborska A., Winogradow A., 2015. Chloropigment proxies in recent sediments – comparison of the Gulf of Gdansk and Drammen/Oslofjord (Norway)

23-26.09.2015 – . SedNet, Kraków, Polska
Referat: Kowalewska G., Mazur-Marzec H., Breedveld G.D., Ciesielski T.M., Filipkowska A., Szymczak-Żyła M., Lubecki L., Lawręc M., Oen A.M.P., 2015. Marine sediment indicators in the Gulf of Gdansk and Oslofjord. 

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy, StatSoft Polska, Kraków, 11-12.01.2016

Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji:

Członek komitetu organizacyjnego oraz osoba prowadząca sesję – International Sopot Youth Conference 2018 ,,Where the World is Heading’’, Sopot, 25.05.2018

Członek komitetu naukowego International Sopot Youth Conference 2017 „Where the World is Heading, Part I: Live by the Sea”, Sopot, 26.05.2017

Członek komitetu organizacyjnego XII Konferencji ,,Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego’’ organizowanej przez Sekcję Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, 21.10.2016

Dydaktyka:

20.06.2016 – prowadzenie zajęć nt. ,,Eutrofizacja Morza Bałtyckiego’’ dla klas gimnazjalnych w ZS nr 8 w Gdańsku w ramach ,,Morskiej Edukacji Ekologicznej’’

21.03.2016 oraz 18.04.2016 – prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w ramach przedmiotów: Analityka Przemysłowa oraz Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł

10.03.2015 – Prowadzenie zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim

Popularyzacja nauki:

Udział w Sopockich Dniach Nauki:

 • 27.05.2017 – X Sopocki Dzień Nauki
 • 04.06.2016 – IX Sopocki Dzień Nauki
 • 23.05.2015 – VIII Sopocki Dzień Nauki

Zainteresowania:

 • Naukowe: pigmenty w osadach jako wskaźniki stanu środowiska, eutrofizacja, nowoczesne techniki analityczne
 • Pozostałe: literatura (powieści kryminalne), kulinaria, olfaktologia
.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”