Krzysztof Senderak

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Struktura i ewolucja stoków usypiskowych południowego Spitsbergenu” / „Structure and evolution of talus slopes on southern Spitsbergen”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Bogdan Gądek
  • Dr Marta Kondracka

Kontakt: senderak90@gmail.com

Osiągnięcia:

  • 2012 – Uczestnik 25. Wyprawy Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen
  • 2013 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty:

Kierownik projektu: „Określenie przebiegu ewolucji stoków południowego Spitsbergenu na tle zmian klimatu”, NCN Preludium 12, nr 2016/23/N/ST10/00162

Publikacje:

Senderak, K., Kondracka, M., Gądek, B. 2017. Talus slope evolution under the influence of glaciers with the example of slopes near the Hans Glacier, SW Spitsbergen, Norway. Geomorphology 285: 225-234.

Senderak, K., Wąsowski, K. 2016. Chemical weathering of talus slopes: the example of slopes in the Brattegg Valley, SW Spitsbergen. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 50: 105-122.

Kowalski A., August Cz., Jakus N., Ozimkowski W., Paca P., Raczko J., Sauermann J., Senderak K., Urbanek P., Zając M., Zboioska K. 2016. Młoda geologia w Polsce – historia i działalnośd studenckich kół naukowych geologów. Przegląd Geologiczny 64 (9): 766-770.

Abstrakty i udział w konferencjach:

10th Geosymposium of Young Researchers Silesia 2017, Zabrze, 21-23.09.2017
referat: “Environmental conditions recorded in the internal structure of talus slopes (examples from SW Spitsbergen and the Polish Tatra)”

International Sopot Youth Conference 2017, Sopot, 26.05.2017
poster: “Paraglacial sequence in early development of talus slopes: the example of slopes near the Hans Glacier on SW Spitsbergen”

Senderak K., Kondracka M., Gądek B., Ignatiuk D. 2015. The sedimentological lesson from the geophysical surveys of the high and mid-latitude talus slopes. 5th International Conference on Alluvial Fans in Christchurch, New Zealand (30.11-04.12.2015). Conference Materials.

Senderak K. 2015. Morphodynamics and internal structure of talus slopes in the polar environment. 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Kraków on 22nd–25th of June 2015.

Senderak K. 2013. Overview of morphogenetic features of talus slopes in periglacial zone for example Gullichsenfjellet (SW Spitsbergen) (W:) Uchański O. (red.), The Second Conference of Student of Technical Science. Puzzel 2013, Wroclaw. ISBN 978-83-937278-0-3. Post-conference materials.

Senderak K. 2013. Dissolution of rocks in the Arctic caused by rainwater and snowmelt illustrated with an example of talus cones in Brattegg Valley (SW Spitsbergen) (W:) Buczynski S., Stasko S., Huszcza B. (red.) IV International Field Workshop for Young Hydrogeologists „Geothermic”. ISBN 978-83-60425-50-3. Post-conference materials.
Udział w konferencjach:

5th International Conference on Alluvial Fans in Christchurch, New Zealand, 30.11-04.12.2015.

OVA ’15 – New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering”, Uniwersytet Techniczny (VSB), Ostrawa (Republika Czeska), 7-9.04.2015.
Referat: Senderak K. The mechanisms of contemporary material transport of material on the talus slopes in Svalbard.

31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, 2225.06.2015.
Referat: Senderak K. Morphodynamics and internal structure of talus slopes in the polar environment.

Zainteresowania: kolarstwo górskie (hobas-team.pl), tramping, jazz

.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”