Katarzyna Dudzisz

kasia_dudzisz

Katarzyna Dudzisz

.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Badania paleomagnetyczne i rock-magnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard” / „Palaeomagnetic and rock-magnetic investigations of Triassic rocks from Svalbad Archipelago”

Opiekunowie/promotorzy:

 • Dr hab. Rafał Szaniawski, prof. PAN
 • Dr Krzysztof Michalski

Kontakt: kdudzisz@igf.edu.pl

 

Osiągnięcia:

 • Obrona rozprawy doktorskiej 20.09.2018r
 • Uzyskanie nagrody za wyróżniającą prezentację studencką na konferencji 16th Castle Meeting Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Checiny, Poland, 2018
 • Outstanding Student Poster and PICO (OSPP) Awards, EGU 2018
 • AGU Student Travel Grant na konferencję AGU Fall Meeting 2017, New Orlean, USA
 • Nagroda IAGA Young Scientist Award 2017 dla młodych obiecujących naukowców, prezentujących wyniki swoich badań na konferencjach co-sponsorowanych przez IAGA
 • Early Career Scientist’s Travel Award (ECSTA) na wyjazd na konferencję EGU 2017
 • Uzyskanie nagrody za najlepszą prezentację studencką na konferencji 15th Castle Meeting Paleo, Rock and Environmental Magnetism, 21-27.08.2016, Dinant, Belgia
 • Early Career Scientist’s Travel Award (ECSTA) na wyjazd na konferencję EGU 2016
 • udział w konferencji  w ramach VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Bukowina Tatrzańska, prezentacja ustna „Heavy metals content in marine sediments of the Southern Baltic Sea and their mineral association”, październik 2011
 • udział w międzynarodowej konferencji GOLDSCHMIDT, Praga, poster „Mineral composition of sediments of the Southern Baltic Sea and their heavy metals content”, lipiec 2011
 • udział w rejsie badawczym po Bałtyku na statku Oceania w ramach projektu badawczego prowadzonego przy współpracy IO PAN w Sopocie, kwiecień 2010

Udział w projektach badawczych:

Trias North – Reconstructing the Triassic northern Barents shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults (RCN no. 234152) – wykonywanie badań paleo- i rock-magnetycznych wraz z ich analizą i interpretacją w ramach projektu

Publikacje:

Dudzisz K., Michalski K., Szaniawski R., Nejbert K., Manby G. 2018. Palaeomagnetic, rock-magnetic and mineralogical investigations of the Lower Triassic Vardebukta Formation from the southern part of the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt. Geological Magazine, First View, DOI: https://doi.org/10.1017/S0016756817001145

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Chadima M. 2018. Rock magnetism and magnetic fabric of the Triassic rocks from the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt and its foreland. Tectonophysics 728–729: 104-118, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.02.007

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Application of the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to studies of the tectonic evolution of the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt. Polar Research 35(1), 31683, 1–12, DOI: 10.3402/polar.v35.31683

Udział w konferencjach, abstrakty:

16th Castle Meeting „New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism,” Chęciny, 10-16.06.2018
Referat: Dudzisz, A. Hanc – Kuczkowska. A detailed study on the magnetic mineralogy of the Lower Triassic sedimentary rocks from Spitsbergen. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation 423 (C-112): 25-26. DOI:10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2018-014

EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, 08-13.04.2018
Poster: Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, M. Chadima. Rock magnetism of the Lower Triassic sedimentary rocks from Spitsbergen. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-15643-1
Chadima M., Dudzisz K. 2018. Towards the interpretation of AMS and AAMR magnetic lineations in deformed sedimentary rocks: Examples from Triassic mudstones from the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt and its foreland. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-12727

AGU Fall Meeting 2017, New Orleans, USA. 10-15.12.2017
Referat: Dudzisz, R. Szaniawski, K. Michalski, G. Manby. Paleomagnetism and magnetic fabric of the Triassic rocks from Spitsbergen.

Interdisciplinary Polar Studies in Poland, Warsaw, Poland, 17-19.2017
Poster: Dudzisz, R. Szaniawski, K. Michalski. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago.

IAMAS-IAPSO-IAGA General Assembly 2017. Cape Town, South Africa, 27.08-01.09.2017
Referat: K. Dudzisz, A.M. Hirt, R. Szaniawski, K, Michalski, Low- and high-field AMS of the Early Triassic rocks from Spitsbergen.

International Conference on Rock Magnetism 2017, Utrecht, The Netherlands, 10-14.07.2017.
Poster: K. Dudzisz, A.M. Hirt, R. Szaniawski, M. Chadima, K. Michalski. Origin of inverse fabric in the Early Triassic rocks, Spitsbergen.

EGU General Assembly 2017, Wiedeń, Austria, 8-13.04.2017
Referat: Szaniawski R., Michalski K., Manby G., 2017. Rock-magnetic and AMS studies of the Early Triassic rocks from Spitsbergen. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-1334-2

EGU General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17- 22.04.2016.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and paleomagnetic results from Lower Triassic sequence of West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt – case study. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-343

32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, Finlandia, 12-16.01.2016.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Trialing the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to determine the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt Palaeostress pattern. W: S. Staboulis, T. Karvonen, A. Kujanapää (Red.) Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Volume 1: 274-275

15th Castle Meeting „New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism”, Dinant, Belgia, 21-27.08.2016.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, G. Manby. Paleo – and rock-magnetism of the Lower Triassic rocks from the Hornsund – Sørkapp area, Spitsbergen.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski. Magnetic properties of Early Triassic rocks of Hornsund area, Spitsbergen: preliminary results.

XVIth International Conference of Young Geologists (ICYG), Herlany, Słowacja, 6-9.05.2015.
Referat: Dudzisz K., Szaniawski K., Michalski K., Krajewski K. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results. Geology, Geophysics and Environment 41(1): 68, DOI: 10.7494/geol.2015.41.1.68

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji:

Udział w pracach zespołu organizacyjnego konferencji 16th Castle Meeting – New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (10-16.06.2018) oraz warsztatów „Short course on rock magnetism applied to structural geology” (7-10.06.2018)

Warsztaty, kursy, szkolenia:

3rd IAGA Summer School 2017, South African National Space Agency (SANSA), Hermanus, South Africa, 20-26.08.2017

Warsztaty naukowe „Metody magnetyczne i niemagnetyczne rozpoznawania frakcji magnetycznych w paleomagnetyzmie i magnetyzmie środowiskowym”, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny, 25-27.05.2017
Prezentacja: „Badania paleomagnetyczne i petromagnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard”

Staż w Laboratory for Natural Magnetism, ETH Zurich, 30.01-10.02.2017, szkolenie w zakresie pomiarów i interpretacji danych uzyskanych z torque magnetometry oraz analiz FORC.

Warsztaty geologiczno-paleomagnetyczne w rejonie zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Bellsund), 27.07-09.08.2016

Szkolenie z obsługi instrumentów do pomiarów własności magnetycznych, laboratorium firmy Agico.com, 26.06-01.07.2016, Brno, Czechy

Szkolenie internetowe: EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych, 18.02.2016

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 11.12.2015

Certyfikat TOEIC z języka angielskiego

Edukacja, popularyzacja nauki:

Udział w organizacji stoiska Geoplanet w ramach 21 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 3 czerwca 2017, autorstwo projektu i stoiska naukowego „Wędrówki kontynentów”

Juror zawodów okręgowych XLIV Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 10-11.02.2018, Warszawa

Prace w komitecie zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 11-12.02.2017, Warszawa

Juror zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 6- 7.02.2016, Warszawa

Prowadzenie warsztatów magnetycznych dla studentów geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2016/2017)

Prowadzenie zajęć dla wycieczek szkolnych w ramach projektu EDUSCIENCE (2015/2016)

Zainteresowania:

mineralogia, turystyka górska i zagraniczna, literatura historyczna

.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”