Stypendia „Polar-KNOW”

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2018/2019

Centrum Studiów Polarnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” dla dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN w oparciu o Regulamin. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2018/2019.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: dnia 15 października 2018 r. o godz.23:59 (należy złożyć dwie wersje: wersję przez system elektroniczny; wersję papierową: na adres Centrum – ważna jest data nadania).

REGULAMIN STYPENDIUM

WNIOSKI APLIKACYJNE:

.

word

SPRAWOZDANIE DOKTORANCKIE.doc 

– termin składania wersji elektronicznej i papierowej do 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego)

.

STYPENDIUM PolarKNOW 2018/2019 – FORMULARZ ELEKTRONICZNY / PolarKNOW scholarship 2018/2019 – THE E-FORM [expand title=”więcej/more”]

  Formularz aplikacyjny o stypendium PolarKNOW na rok akademicki 2018/2019
  Application form for PolarKNOW scholarship the academic year 2018/2019

  DEADLINE: 15/10/2018 23:59

  Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
  (preferowane dokumenty word zapisane w formacie pdf; podpisy są wymagane w papierowej wersji)
  Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)
  (preferred word docs saved in pdf format; signatures are required in the paper version)

  * wymagane / required

  Imię / First Name*

  Nazwisko / Last Name*

  E-mail*

  Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

  Kategoria stypendium/na rok / Category of scholarship /for year*

  Średnia ocen za 2017/2018 / Average grade for 2017/2018*:

  Wniosek aplikacyjny – ZAŁĄCZNIK 1B / The application form - APPENDIX 1B*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_1B, LAST NAME_1B
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

  Plan pracy doktoranta - ZAŁĄCZNIK 2 / The PhD work plan - APPENDIX 2*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_2, LAST NAME_2
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

  Osiągnięcia naukowe po I/II/III roku – ZAŁĄCZNIK 3/I lub 3/II lub 3/III / Scientific achievements after the I/II/III year - APPENDIX 3/I or 3/II or 3/III*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_3, LAST NAME_3
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

  Związek z badaniami polarnymi – ZAŁĄCZNIK 4 / Connection of polar research - APPENDIX 4**

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_4, LAST NAME_4
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.
  **Nie dotyczy doktorantów ISP / Not applicable for PhD students from ISP

  Opinia promotora / The opinion of supervisor*

  / upload file button

  nazwa pliku / file name: NAZWISKO_opinia, LAST NAME_opinia
  Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
  Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

  CAPTCHA Code:*Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

  [/expand]
  .

  SPRAWOZDANIE 2017/2018 – FORMULARZ ELEKTRONICZNY /ANNUAL REPORT 2017/2018 – THE E-FORM [expand title=”więcej/more”]

   Formularz aplikacyjny o stypendium PolarKNOW na rok akademicki 2018/2019
   Application form for PolarKNOW scholarship the academic year 2018/2019

   DEADLINE: 30/09/2018 23:59

   Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
   (preferowane dokumenty word zapisane w formacie pdf; podpisy są wymagane w papierowej wersji)
   Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)
   (preferred word docs saved in pdf format; signatures are required in the paper version)

   * wymagane / required

   Imię / First Name*

   Nazwisko / Last Name*

   E-mail*

   Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

   Sprawozdanie za 2017/2018 / Annual Report for 2017/2018

   / upload file button

   nazwa pliku / file name: NAZWISKO_spr, LAST NAME_spr
   Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
   Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

   Załączniki-potwierdzenia-inne dokumenty / Attachments-confirmation-other documents*

   / upload file button

   nazwa pliku / file name: NAZWISKO_conf, LAST NAME_conf
   Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, zip.
   Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 10mb.

   CAPTCHA Code:*Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .

   [/expand]

   Możliwość komentowania została wyłączona.

   • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”