Stypendia “Polar-KNOW”

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2018/2019

Centrum Studiów Polarnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie specjalnego stypendium naukowego “Polar-KNOW” dla dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN w oparciu o Regulamin. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2018/2019.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: dnia 15 października 2018 r. o godz.23:59 (należy złożyć dwie wersje: wersję przez system elektroniczny; wersję papierową: na adres Centrum – ważna jest data nadania).

REGULAMIN STYPENDIUM

WNIOSKI APLIKACYJNE:

.

word

SPRAWOZDANIE DOKTORANCKIE.doc 

– termin składania wersji elektronicznej i papierowej do 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego)

.

STYPENDIUM PolarKNOW 2018/2019 – FORMULARZ ELEKTRONICZNY / PolarKNOW scholarship 2018/2019 – THE E-FORM więcej/more

Formularz aplikacyjny o stypendium PolarKNOW na rok akademicki 2018/2019
Application form for PolarKNOW scholarship the academic year 2018/2019

DEADLINE: 15/10/2018 23:59

Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
(preferowane dokumenty word zapisane w formacie pdf; podpisy są wymagane w papierowej wersji)
Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)
(preferred word docs saved in pdf format; signatures are required in the paper version)

* wymagane / required

Imię / First Name*

Nazwisko / Last Name*

E-mail*

Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

Kategoria stypendium/na rok / Category of scholarship /for year*

Średnia ocen za 2017/2018 / Average grade for 2017/2018*:

Wniosek aplikacyjny – ZAŁĄCZNIK 1B / The application form - APPENDIX 1B*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_1B, LAST NAME_1B
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

Plan pracy doktoranta - ZAŁĄCZNIK 2 / The PhD work plan - APPENDIX 2*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_2, LAST NAME_2
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

Osiągnięcia naukowe po I/II/III roku – ZAŁĄCZNIK 3/I lub 3/II lub 3/III / Scientific achievements after the I/II/III year - APPENDIX 3/I or 3/II or 3/III*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_3, LAST NAME_3
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Związek z badaniami polarnymi – ZAŁĄCZNIK 4 / Connection of polar research - APPENDIX 4**

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_4, LAST NAME_4
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.
**Nie dotyczy doktorantów ISP / Not applicable for PhD students from ISP

Opinia promotora / The opinion of supervisor*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_opinia, LAST NAME_opinia
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

CAPTCHA Code:* captcha

.

SPRAWOZDANIE 2017/2018 – FORMULARZ ELEKTRONICZNY /ANNUAL REPORT 2017/2018 – THE E-FORM więcej/more

Formularz aplikacyjny o stypendium PolarKNOW na rok akademicki 2018/2019
Application form for PolarKNOW scholarship the academic year 2018/2019

DEADLINE: 30/09/2018 23:59

Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
(preferowane dokumenty word zapisane w formacie pdf; podpisy są wymagane w papierowej wersji)
Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)
(preferred word docs saved in pdf format; signatures are required in the paper version)

* wymagane / required

Imię / First Name*

Nazwisko / Last Name*

E-mail*

Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

Sprawozdanie za 2017/2018 / Annual Report for 2017/2018

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_spr, LAST NAME_spr
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Załączniki-potwierdzenia-inne dokumenty / Attachments-confirmation-other documents*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_conf, LAST NAME_conf
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, zip.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 10mb.

CAPTCHA Code:* captcha


Możliwość komentowania została wyłączona.