Interdyscyplinarne Studia Polarne

Jednym z podstawowych celów działalności Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na poziomie światowym, a także kształcenie młodej kadry naukowej.

Centrum Studiów Polarnych zapewnia spójne ramy studiów doktoranckich – Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych (ISP) realizowanych wspólnie w trzech jednostkach tworzących CSP w zakresie seminariów, wykładów, warsztatów terenowych i prowadzonych badań.
Zawiązana współpraca instytucji przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności w skali międzynarodowej młodych naukowców w dziedzinie badań środowiska polarnego. Doktoranci uzyskają przygotowanie na przejęcie wiodących pozycji w dziedzinie badań, logistyki,  zarządzania i polityki oraz rozwoju technologii i edukacji.

Obecnie w ramach ISP studia odbywają dwa roczniki doktorantów, afiliowanych do Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Geofizyki PAN i Instytutu Oceanologii PAN oraz magistranci na specjalności Eksploracja obszarów polarnych i górskich (EOPG), kierunku Geografia na Uniwersytecie Śląskim.

Nabór na Interdyscyplinarne Studia Polarne przez Centrum Studiów Polarnych w roku akademickim 2016/2017 nie jest prowadzony.

Nabór na Interdyscyplinarne Studia Polarne przez Centrum Studiów Polarnych w roku akademickim 2015/2016 [expand title=”więcej”]

Nazwa jednostki prowadzącej studia doktoranckie: Centrum Studiów Polarnych KNOW
Termin przesyłania dokumentów: 15 sierpnia 2015 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: 10 – 13 września 2015 r. we wskazanym ośrodku
W przypadku studentów z zagranicy – rozmowa kwalifikacyjna w postaci wideokonferencji.
Tryb studiów: stacjonarny
Tytuł naukowy uzyskiwany przez Absolwenta: doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, geologii, geofizyki lub oceanologii
Okres trwania studiów: 4 lata (8 semestrów), od października 2015 r.
Język: polski i angielski, język polski jest nieobowiązkowy dla studentów z zagranicy
Stypendia: Obywatele UE i posiadacze Karty Polaka uzyskują stypendia finansowane z KNOW w wysokości 2000 – 4000 PLN/miesiąc
Opłaty: Obywatele UE – bez opłat; Obywatele spoza EU: 3 000 EUR na rok. Więcej informacji: http://admission.us.edu.pl/english/admission-rules

Wymagane dokumenty oraz rejestracja kandydatów online: https://www.polarknow.us.edu.pl/isp/rekrutacja/

[/expand]

Nabór na Interdyscyplinarne Studia Polarne przez Centrum Studiów Polarnych w roku akademickim 2014/2015 [expand title=”więcej”]
Nazwa jednostki prowadzącej studia doktoranckie: Centrum Studiów Polarnych KNOW
Stopień naukowy uzyskiwany przez Absolwenta: doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, geologii, geofizyki lub oceanologii
Tryb studiów: stacjonarny
Okres trwania studiów: 4 lata (8 semestrów), od Października 2014 r.
Język: polski i angielski, język polski jest nieobowiązkowy dla studentów z zagranicy
Termin przesyłania dokumentów: 5 września 2014 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: 15 – 19 września 2014 r. we wskazanym ośrodku
W przypadku studentów z zagranicy – rozmowa kwalifikacyjna w postaci wideokonferencji.
Stypendia: Obywatele UE i posiadacze Karty Polaka uzyskują stypendia finansowane z KNOW w wysokości 2 000 – 4000 PLN/miesiąc
Opłaty: Obywatele UE – bez opłat; Obywatele spoza EU: 3 000 EUR na rok. Więcej informacji: http://admission.us.edu.pl/english/admission-rules
[/expand] Kontakt:
Centrum Studiów Polarnych
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
tel:  (+48) 32 3689 281, (+48) 32 3689 270,
e-poczta:
polarknow@us.edu.pl

www.polarknow.us.edu.pl

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”