• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


Struktura

Zarząd Centrum Studiów Polarnych       Międzynarodowa Rada Naukowa       Biuro Centrum Studiów Polarnych

CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH tworzą:

us Uniwersytet Śląski w Katowicach – wiodącą jednostką Centrum

igf Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie

io     Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Sopocie

Komentarze są wyłączone.