Struktura

Zarząd Centrum Studiów Polarnych       Międzynarodowa Rada Naukowa       Biuro Centrum Studiów Polarnych

CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH tworzą:

us Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – wiodącą jednostką Centrum

igf Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie

io     Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Sopocie

Komentarze są wyłączone.