Struktura

Zarząd Centrum Studiów Polarnych       Międzynarodowa Rada Naukowa       Biuro Centrum Studiów Polarnych

CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH tworzą:

us Uniwersytet Śląski w Katowicach – wiodącą jednostką Centrum

igf Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie

io     Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Sopocie

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”