IASC


Sekcja Sekretariatu International Arctic Science Committee (IASC) wspierania młodych naukowców działała w latach2015-2018 przy Centrum Studiów Polarnych przy współpracy z Komitetem Badań Polarnych PAN oraz Polskim Konsorcjum Polarnym.

Koordynatorem Programu Stypendialnego IASC (IASC Fellowship Program) oraz wspierania młodych naukowców była w tym czasie dr Maja Lisowska.

Szczegółowe informacje na temat IASC Fellowship Program dostępne są tutaj


Jest nam bardzo miło poinformować, iż doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych – Barbara Barzycka została stypendystką International Arctic Science Committee (IASC) 2019 w grupie roboczej zajmującej się kriosferą: Cryosphere Working Group. Jej aplikacja została wybrana na drodze konkursu IASC Fellowship Program spośród 108 zgłoszeń! Szczegóły: https://iasc.info/outreach/news-archive/503-congratulations-to-the-2019-iasc-fellows
Serdecznie gratulujemy!


Nowe porozumienie o współpracy IASC i Centrum Studiów Polarnych
Przewodniczący CSP, prof. Jacek Jania i Prezydent IASC, dr Susan Barr, podpisują porozumienie o współpracy.

Przewodniczący CSP, prof. Jacek Jania i Prezydent IASC, dr Susan Barr, podpisują porozumienie o współpracy (foto: archiwum IASC).

 

 

W trakcie posiedzenia Rady IASC w Pradze, dnia 2 kwietnia 2017, na kongresie Arctic Science Summit Week, podpisane zostało porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Centrum Studiów Polarnych oraz Komitetem Badań Polarnych PAN a IASC.

Porozumienie przedłuża funkcjonowanie polskiej sekcji Sekretariatu IASC do końca roku 2018.

 


Stypendyści IASC na kongresie 'Arctic Science Summit Week 2017′

Stypendyści IASC na ASSW 2017 w Pradze.

Stypendyści IASC na ASSW 2017 w Pradze. W tylnym rzędzie od lewej: Tom Armitage, Scott Zolkos, Jo Browse, Paul Zieger, Alek Petty, Justiina Dahl, Manisha Ganeshan, Gosia Śmieszek. Z przodu, od lewej: Maja Lisowska (koordynator programu), Josefine Lenz, Elena Kuznetsova, Alevtina Evgrafova, Shridhar Jawak, Allison Fong, Violetta Gassiy, Emily Choy.

W trakcie kongresu Arctic Science Summit Week 2017, który odbył się w Pradze w dniach 32 marca – 7 czerwca br., miały miejsce doroczne spotkania IASC. W kongresie wzięli udział wszyscy stypendyści IASC z lat 2016 i 2017, a także wielu uczestników wcześniejszych edycji programu.
Nowi stypendyści IASC zostali przedstawieni podczas wspólnego spotkania Grup Roboczych oraz posiedzenia Rady IASC. Podczas roboczych spotkań Grup Roboczych uczestniczyli w merytorycznej dyskusji oraz pomagali sekretarzom grup.

Stypendyści brali również czynny udział w naukowej części ASSW, wygłaszając referaty i prezentując postery.

Ponadto, szereg osób z grona Stypendystów IASC (Emily Choy, Justiina Dahl (SHWG, 2016), Allison Fong (MWG, 2016), Elena Kuznetsova, Gosia Śmieszek, Paul Zieger (AWG, 2016)) zaangażowany był w organizację ASSW. Stypendyści współprzewodniczyli około jednej czwartej sesji podczas konferencji, byli także odpowiedzialni za promocję ASSW w mediach społecznościowych.

Sesja referatowa (prezentuje Elena Kuznetsova).

W ramach ASSW 2017 odbyło się również wspólne spotkanie obecnych na konferencji stypendystów oraz przewodniczących grup roboczych. Dyskutowano na nim dotychczasowe osiągnięcia Programu Stypendialnego IASC, a także wyzwania i propozycje usprawnień w kwestiach formalnych oraz technicznych, które pomogłyby jeszcze pełniej wykorzystać potencjał programu. 

 

 

Po godzinach

Więcej o aktywnościach Stypendystów IASC przeczytać można w tegorocznym Biuletynie IASC (ss. 68-71):

http://iasc.info/images/media/print/bulletin/Bulletin2017.pdf

 


STYPENDYŚCI IASC 2017-2018

W edycji 2017-2018 programu stypendialnego IASC, wyłonieni zostali następujący stypendyści:


Wręczenie certyfikatów podczas ASSW 2017. Od lewej: Manisha Ganeshan, Shridhar Jawak, Thomas Armitage, Violetta Gassiy, Alevtina Evgrafova, Maja Lisowska (koordynator programu).

Atmosphere WG:
Manisha Ganeshan, Universities Space Research Association, USA

Cryosphere WG:
Shridhar Jawak, National Centre For Antarctic & Ocean Research, Earth System Science Organization (ESSO), Ministry of Earth Sciences, Govt. of India, India

Marine WG:
Thomas Armitage, Centre for Polar Observation and Modelling, University College London, UK / NASA Jet Propulsion Laboratory, USA

Social and Human WG:
Violetta Gassiy, Kuban State University, Russian Federation

Terrestrial WG:
Alevtina Evgrafova, University of Bern, Switzerland


NABÓR WNIOSKÓW OTWARTY!

Ruszył nabór wniosków do najnowszej edycji Programu Stypendialnego IASC.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz zasad aplikacji dostępne są na stronie internetowej APECS.
Formularz wniosku on-line dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/E3tJoBMbIFqp5Oy72.

Termin składania wniosków: 13:00 GMT, 14 listopada 2016. 


 

Ocena IASC Fellowship Program podczas ewaluacji IASC

Program stypendialny IASC został pozytywnie oceniony podczas zakończonej w ostatnim czasie okresowej ewaluacji działalności IASC. Równocześnie komitet ewaluacyjny zaproponował kilka działań, mających na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału programu.

Zalecenia komitetu ewaluacyjnego – propozycje działań w ramach IASC Fellowship Program: 

„There is general agreement that the IASC Fellowship system is working well, but some improvements are required to give IASC an even higher profile among Early Career Scientists. In part, this can be achieved through the development of a communications strategy to improve IASC’s visibility. Improved communication is entirely consistent with the recommendations of ICARP-III. The Review Committee recommends:

 • Establishment of direct communication channels with IASC Fellows to clarify and extend IASC expectations for Fellows’ participation, including:
  • presentations (e. g., AGU) regarding fellowship work, outcomes, benefits, and future objectives/contributions, as well as a final report on individual fellowship outcomes for publication on IASC web site;
  • extended contributions to non-traditional social media outlets (e.g., YouTube), to describe and promote Fellowship experience and the IASC mission, as encouragement for others to participate in IASC activities; and
  • advice from IASC’s Early Career Scientists and Fellows to the Secretariat on how to improve the public face of IASC and attract more Early Career Scientists.
 • Engagement with WG members and IASC Fellows directly, individually, and continually to ensure Fellows understand their roles in Working Groups, WG officers are employing Fellows appropriately, and WG members understand their potential roles and responsibilities as mentors for Early Career Scientists and IASC Fellows.”
 • Pełny tekst raportu ewaluacyjnego dostępny jest tutaj.

Stypendyści IASC na ASSW 2016

Stypendyści IASC 2016. Od lewej: Maja Lisowska, koordynator IASC Fellowship Program, Allison Fong, Justiina Dahl, Alek Petty, Paul Zieger, Scott Zolkos. Foto: IASC

Podczas wspólnego posiedzenia Grup Roboczych IASC tegoroczni Stypendyści odebrali certyfikaty i oficjalnie rozpoczęli swój udział w programie. Uczestniczyli oni następnie w posiedzeniach swoich Grup Roboczych, a także w posiedzeniu Rady IASC oraz innych spotkaniach wydarzeniach.

Małgorzata Śmieszek otwiera sympozjum „Do we speak the same language of science”. Foto: IASC

Stypendyści IASC poprzednich edycji aktywnie brali również udział w organizacji ASSW 2016. Małgorzata Śmieszek zorganizowała półdniowe sympozjum pod hasłem “Do we speak the same language of science?”, poświęcone komunikacji pomiędzy dyscyplinami nauki oraz między nauką a innymi dziedzinami życia, które poprowadziła wraz z drugą stypendystką, Josefine Lenz. W sesji referatowej oraz dyskusji panelowej wzięło udział grono wybitnych ekspertów.

Stypendyści „po godzinach”. Foto: M. Lisowska

Pomimo niezwykle napiętego harmonogramu, nie zabrakło czasu na spotkanie Stypendystów różnych lat, w trakcie którego mieli możliwość poznać osobiście osoby, z którymi nie współpracują na co dzień oraz podzielić doświadczeniami. Udało się również wygospodarować chwilę na towarzyskie spotkanie w mniej oficjalnej atmosferze.


 Działalność Stypendystów IASC w 2015 roku – artykuł w IASC Bulletin 2016

Biuletyn IASC do pobrania – link


 

Znamy nazwiska tegorocznych stypendystów IASC!

Zostali nimi:

 • Atmosphere WG: Paul Zieger, Stockholm University, Szwecja
 • Cryosphere WG: Alek Petty, NASA Goddard Space Flight Center / University of Maryland, USA
 • Marine WG: Allison Fong, Alfred Wegener Institute, Niemcy
 • Social and Human WG: Justiina Dahl, European University Institute, Włochy
 • Terrestrial WG: Scott Zolkos, University of Alberta, Kanada

W tegorocznej edycji IASC Fellowship Program spłynęło 77 wniosków z 16 państw, w tym z Polski.

Obecnie kończy się proces oceny wniosków, w którym biorą udział recenzenci z Association of Polar Early Career Scientists (APECS), przewodniczący Grup Roboczych IASC oraz Sekretariat IASC, który koordynuje pracę.

Wyniki będą znane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.


NABÓR WNIOSKÓW OTWARTY! 

Ruszył nabór wniosków do najnowszej edycji Programu Stypendialnego IASC. Wnioski zawierające CV oraz list motywacyjny (szczegółowe informacje, w tym wymagania, dostępne są tutaj) należy przesłać na adres info@apecs.is

Termin składania wniosków: 12:00 GMT, 15 listopada 2015. 


Nowe zasady programu IASC Fellowship

Dyskusja nad kształtem programu IASC Fellowship rozpoczęta w w trakcie ASSW 2015 w Toyamie, zaowocowała opracowaniem nowych zasad programu. Wydłużony został czas trwania: po pierwszym roku stypendysta może, w porozumieniu z przewodniczącym Grupy Roboczej IASC, przedłużyć swoje zaangażowanie w prace Grupy na kolejne dwa lata. Wsparcie finansowe zapewnione jest natomiast tylko na pierwszy rok.

Nowe zasady obejmują również większe zaangażowanie przewodniczących Grup Roboczych IASC podczas selekcji kandydatów – głos doradczy w ostatnim etapie postępowania konkursowego.


IASC Fellowship Program na ASSW 2015

Podczas kongresu Arctic Science Summit Week (ASSW) 2015, który odbył się w dniach 23-30 kwietnia w Toyamie (Japonia), spotkali się uczestnicy pierwszej oraz drugiej, obecnej, edycji programu stypendialnego IASC. Wspomagali pracowników Sekretariatu w przygotowaniu protokołów podczas obrad grup roboczych IASC, a także brali czynny udział w dyskusjach merytorycznych. Mieli również okazję zaprezentowania wyników swoich badań podczas Sympozjum Naukowego ASSW. Dotychczasowe funkcjonowanie programu przedstawione zostało podczas łączonego posiedzenia wszystkich grup roboczych IASC przez Małgorzatę Śmieszek z Arctic Centre w Finlandii, stypendystkę pierwszej edycji.

Po serii dyskusji, stypendyści przygotowali propozycję modyfikacji programu stypendialnego, które pozwolą na usprawnienie współpracy stypendystów i członków grup roboczych. Propozycja jest obecnie na etapie konsultacji z przewodniczącymi oraz członkami grup roboczych.

Program stypendialny IASC został również zaprezentowany, przez Maję Lisowską, uczestnikom warsztatów organizowanych podczas ASSW przez Association of Polar Early Career Scientists (APECS).

IMG_2242

Małgorzata Śmieszek prezentuje dotychczasową działalność Programu Stypendialnego IASC podczas łączonego posiedzenia grup roboczych IASC. 


Druga edycja IASC Fellowshop Program

Podczas naboru do edycji 2015-2016 IASC Fellowship Program nadeszło 95 zgłoszeń z 17 krajów. Ocenę zgłoszeń przeprowadził zespół z Association of Polar Early Career Scientists (APECS), ściśle współpracujący z Sekretariatem IASC.

W tej edycji nominowano po jednej osobie do każdej Grupy Roboczej IASC (w sumie 5 osób). Stypendyści rozpoczęli pracę podczas ASSW 2015 w Toyamie (Japonia). Lista Stypendystów IASC dostępna jest tutaj.


 Inauguracja działalności polskiej sekcji Sekretariatu IASC

Od stycznia 2015 roku przy Centrum Studiów Polarnych (CSP) rozpoczęła działalność Sekcja Sekretariatu International Arctic Science Committee (IASC) wspierania młodych naukowców. Koordynatorem Programu Stypendialnego IASC oraz wspierania młodych naukowców została dr Maja Lisowska.

IASC_logoIASC powstał 25 lat temu jako organizacja pozarządowa wspomagająca międzynarodową współpracę naukową we wszystkich dziedzinach badań arktycznych. Obecnie zrzesza on 22 państwa członkowskie. Szczególnie istotną częścią misji IASC jest wspieranie młodych naukowców. Program Stypendialny IASC (IASC Fellowship Program) ustanowiony został w 2013 roku, aby umożliwić młodym badaczom (doktorantom, młodym doktorom) merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie w pracę grup roboczych IASC. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są tutaj.

Sekcja Sekretariatu IASC przy CSP powstała przy współpracy z Polskim Konsorcjum Polarnym.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”