Kajetan Deja

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Rola megafauny bentosowej we fiordach Spitsbergenu” / „The role of benthic megafauna in Spitsbergen fiords”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
  • Dr Lech Kotwicki

Kontakt:

Udział w projektach badawczych:

Wykonawca w projekcie GLAERE – Glaciers as Arctic Ecosystems Refugia – Project funded by Norwegian Funding Mechanism in 2013 nr DZP/POL-NOR/1876/2013 6th August 2013, RIS 6783

Wykonawca w projekcie „Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce (DeepClim)”, NCN PRELUDIUM 11 nr 2016/21/N/NZ8/01385

projekt KADRY, IO PAN – udział w komitecie naukowym

Udział w rejsach:

Udział w rejsie na statku r/v Polarstern organizowanym przez Instytut Alfreda Wegenera, 21.07 – 21.08 2017

Rejs na r/v Oceania w rejonie Bałtyku, maj 2017

Publikacje:

Zaborska A., Włodarska-Kowalczuk M., Legeżyńska J., Jankowska E., Winogradow A., Deja K. 2018. Sedimentary organic matter sources, benthic consumption and burial in west Spitsbergen fjords – Signs of maturing of Arctic fjordic systems? Journal of Marine Systems 180:112-123, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.11.005

Deja K., Węsławski J. M., Borszcz T., Włodarska-Kowalczuk M., Kwiatkowska P. 2016. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters. Polish Polar Research 37(4): 511-526, DOI: 10.1515/popore-2016-0027

Włodarska-Kowalczuk M., Górska B., Deja K., Morata N. 2016 Do benthic meiofaunal and macrofaunal communities respond to seasonality in pelagial processes in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Spitsbergen)? Polar Biology 39(11): 2115–2129, DOI: 10.1007/s00300-016-1982-2 

Legeżyńska J., Deja K., Włodarska-Kowalczuk M. 2015. First record of the family Dexaminidae and species Guernea (Prinassus) nordenskioldi in the west Spitsbergen fjords (Svalbard, Greenland Sea). Marine Biodiversity Records 8: E107, DOI: 10.1017/S1755267215000901

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

2017 mid-year meeting of The Crustacean Society, Barcelona, Spain, 19-22.06.2017
Poster: Legeżyńska J, Deja K., Stępień A., Włodarska –Kowalczuk M. Diversity and distribution patterns of benthic peracarida in an Arctic Fjord (Isfjorden, West Spitsbergen).

51st European Marine Biology Symposium, Rhodes, Greece, 26 – 30 September 2016
Referat: Deja K., Dragańska-Deja K., Ormiańczyk M. Bottom life of plankton in two Arctic fjords.

9th EUROPEAN CONFERENCE ON ECHINODERMS, Sopot, Poland, 17th-19th September 2016
Referat: Deja K., Kwiatkowska P., Borszcz T., Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Węsławski J.M. Distribution of Echinoderm species in the fjords and on the shelf of Spitsbergen

2nd International Conference Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium, Toruń, 26.08.2015
Referat: Deja K., Kwiatkowska P., Borszcz, T., Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Węsławski J. M. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters. Book of Abstracts: 33.

Warsztaty, kursy, szkolenia: 

Udział w kursie AB-334 Underwater Robotics and Polar Night Biology ogranizowanym przez University Centre of Svalbard (UNIS) 4.01.2016 – 08.02.2016

Członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji

Członek komitetu naukowego podczas International Sopot Youth Conference „Where the World is Heading”, 25.05.2017

Udział w organizacji wydarzeń: 

Udział w pracach organizacyjnych wystawy zdjęć organizowanej w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku 06.06.2017

Ekspertyzy:

Udział w wykonaniu ekspertyz środowiskowych na obszarze planowanej budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim, 2017

Popularyzacja nauki:

Udział w IX Sopockim Dniu Nauki, 4.06.2016

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”