Anna Pouch

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Ocena narażenia organizmów  na zanieczyszczenia z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w siedliskach bentosowych fiordów zachodniego Spitsbergenu” /”Assessment of exposure of organisms to persistent organic pollutants (POPs) in West Spitsbergen fjords benthic habitats.”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN
  • Dr Agata Zaborska

Kontakt:

Projekty badawcze:

Kierownik projektu NCN PRELUDIUM 12 ”Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen).”, nr 2016/23/N/ST10/01358

Projekt NCN OPUS 9 „Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu” (kierownik: dr Agata Zaborska, IO PAN) – wykonawca

Projekt wykonania badań i prac modelowych dna i brzegu morskiego w okolicy molo w Sopocie, realizowany w roku 2016 na zlecenie Urzędu Miasta Sopot (nr 257/Fn/16)

Rejsy:

Udział w rejsach badawczych AREX 2015, AREX 2016, AREX 2017, AREX 2018 – fiordy Spitsbergenu

Publikacje:

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K., 2018. The history of hexachlorobenzene accumulation in Svalbard fjords. Environmental Monitoring and Assessment 2018 190:360, DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-018-6722-3

Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2017. Concentrations and origin of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments of western Spitsbergen fjords (Kongsfjorden, Hornsund, and Adventfjorden).  Environmental Monitoring and Assessment 189: 175, DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-017-5858-x

Pouch A., Zaborska A. 2015. Climate change influence on migration of contaminants in the Arctic Marine environment. W: Zieliński T. et al. (Red.) Impact of Climate Changes on Marine Environments. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences: 75-90,  ISBN 978-3-319-14282-1, DOI 10.1007/978-3-319-14283-8_1

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

ECSA 57 (Changing estuaries, coasts and shelf systems), Perth, Australia 3–6.09.2018.
Pouch A., Zaborska A., Pazdro K., Melting glaciers as potential secondary sources of organic contaminants – Hornsund (Spitsbergen, Svalbard).

XXXVII Sympozjum Polarne „Polar Change – Global Change” Poznań 7–10.06.2018.
Pouch A., Zaborska A., Pazdro K., Distribution of hexachlorobenzene in the Arctic fjord sediments. Książka streszczeń: 60

I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza 2017 Stan i trendy zmian w morzach i oceanach, Sopot 19-20.10.2017
Pouch A., Zaborska A., Pazdro K., Stężenia HCB w osadach wybranych fiordów arktycznych. Książka abstraktów: 123

6th Young Environmental Scientists Meeting, Stockholm, Sweden, 16-20.02.2017
Pouch A., Zaborska A., Pazdro K., PAHs and organochlorine contaminants in suspended matter collected from the selected fjords of West Spitsbergen, Abstract Book: 62

XII Konferencja „Chemia, geochemia i ochrona  środowiska morskiego” organizowany przez Sekcję Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, Sopot, 21.10.2016
Pouch A., Zaborska A., Pazdro K., Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w osadach fiordów zachodniego Spitsbergenu.

SETAC Europe 26th Annual Meeting, Nantes, Francja, 22-26.05.2016.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments. SETAC Europe 26th Annual Meeting, Abstract Book: 392.

GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, 31.08-2.09.2016.
Referat: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected PCBs and PAHs in the Arctic fjords sediments. 9th GeoSymposium of Young Researchers Silesia 2016, 31st August – 2nd September 2016. Book of Abstracts: 53.

Youmares 7, Hamburg, Niemcy, 11-12.09.2016.
Referat: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Distribution and origin of selected POPs in the Arctic fjords sediments. Youmares 7. Conference Proceedings: 119.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2016. Rozmieszczenie i pochodzenie wybranych PCB i WWA w osadach fiordów arktycznych. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 236.

Aquatic Sciences Meeting; Aquatic Sciences: global and regional perspectives – north meets south. Granada, Hiszpania, 22-27.02.2015.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. The fate of PCBs in the Arctic marine ecosystem. Aquatic Sciences Meeting; Aquatic Sciences: global and regional perspectives – north meets south. Granada, Spain, 22-27.02.2015.

XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego, Sopot, 24.10.2015.
Poster: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. Los PCB w ekosystemach arktycznych. W: Zaborska A. (Red.). XI Konferencja Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN: Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego. Abstrakty: 41.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Pouch A., Zaborska A., Pazdro K. 2015. Distribution of selected POPs in the Arctic fjord sediments.

Członkostwo w komitetach naukowych konferencji:

Udział w komitecie organizacyjnym  konferencji miedzynarodowej: International Sopot Youth Conference 2018 entitled:”Where the World is Heading”
sprawowanie funkcji przewodniczacego sesji „Natural Sciences and Polar Studies” na International Sopot Youth Conference 2018

Udział w komitecie naukowym konferencji miedzynarodowej: International Sopot Youth Conference 2017 – Part: I live by the Sea

Udział w komitecie organizacyjnym: „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego” – organizowanym przez Sekcję Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

Popularyzacja nauki:

Coroczne uczestnictwo w VII, VIII, IX,X Sopockim Dniu Nauki

Udział w 20. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 7.05.2016

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”