Laboratorium terenowe

mapa-polFig. 2. Główne komponenty unikatowego arktycznego laboratorium terenowego „Hornsund” (wyk. M. Błaszczyk)

1 – Polska Stacja Polarna im. S. Siedleckiego (nieprzerwanie od 1978 r;
2 – stanowiska pomiarowe cech lodowców (tyczki bilansu masy, ruchu i własności pokrywy śnieżnej), na Hansbreen od 1989 r.
3 – automatyczne stacje meteorologiczne pracujące w cyklu całorocznym;
4 – proste automatyczne stacje meteorologiczne całoroczne (Hobo);
5 – automatyczne kamery zdjęć powtarzanych – całoroczne;
6 – stanowiska pomiarów ciśnienia wód podlodowcowych, ślizgu dennego lodowca i termiki lodu (współpraca z Univ. British Columbia);
7 – monitorowane rzeki i wypływy spod lodowców;
8 – stacje rejestracji ciągłej temperatury i zasolenia (CTD) w pionowej kolumnie wody morskiej (mooring);
9 – powtarzane corocznie profile CTD z r/v „Oceania”;
10 – zestaw do pomiaru fluktuacji krótkookresowych zasięgu klifu lodowego Hansbreen (dalmierz laserowy i radar panoramiczny);
11 – klifowe czoła lodowców uchodzących do morza monitorowane satelitarnie (od 2000 r.);
12 – średni wieloletni przebieg linii równowagi lodowców;
13 –  pomiary zasolenia i przepływów sondami akustycznymi,
14 – lodowce z rozpoznaną topografia dna i struktura wewnętrzną sondowaniami radarowymi (we współpracy międzynarodowej).

Wykorzystano obraz satelitarny Landsat 8 oraz wyniki kartowania batymetrii fiordu (na podstawie pomiarów pracowników jednostek należących do CSP). 

Oceania

 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest właścicielem i armatorem żaglowego statku badawczego r/v „Oceania”.

R/v „Oceania” jest jedynym polskim statkiem badawczym przystosowanym do prowadzenia badań oceanograficznych w szerokim zakresie fizyki, chemii, ekologii i biologii morza na nieograniczonych akwenach i wyposażonym w nowoczesne laboratoria (chemiczne, spektroskopowe, komputerowe), unikatową aparaturę naukową (próbniki osadów dennych, czujniki optyczne i akustyczne, urządzenia do poboru wody morskiej) i instalacje pokładowe umożliwiające prowadzenie pomiarów oceanograficznych do głębokości 5000 m. Wyposażenie odpowiada współczesnym standardom światowym.

Każdego roku „Oceania” spędza 230-270 dni na morzu, w tym około 80 dni na Morzach Nordyckich i Spitsbergenie (czerwiec-sierpień), wykonując kilkanaście rejsów na Morzu Bałtyckim oraz rejs w rejony Arktyki Europejskiej. Wyprawy te związane są z większością prac badawczych własnych oraz programów międzynarodowych, w których uczestniczy IO PAN.

Więcej informacji na: http://iopan.gda.pl/oceania.html

Oceania

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”