Magdalena Gwizdała

magdalena_gwizdala

Magdalena Gwizdała

.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Zastosowanie własności magnetycznych osadów glacjalno-morskich do jakościowej analizy egzaracji Lodowca Werenskiolda (SW część Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen)”/ „Magnetic properties of glacial-marine sediments as a tool to qualitative analysis of exaration of the Werenskiold Glacier. (SW part of Wedel Jarlsberg Land, Spitsbergen)”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska
  • Dr hab. Leszek Łęczyński, prof.UG

Kontakt: mgwizdala@igf.edu.pl, tel.: 22 69 15 905

.

Doświadczenie zawodowe:

  • 06.10.2014-06.02.2015 –Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Geologia stosowana” na kierunku Geologia w Uniwersytecie Gdańskim
  • 09.2009/08.2011 –Wolontariat w Fokarium Stacji Morskiej IO UG w Helu

Publikacje:

Gwizdała, M., Jeleńska, M., Łęczyński, L. 2018. The magnetic method as a tool to investigate the Werenskioldbreen environment (south-west Spitsbergen, Arctic Norway). Polar Research 35, 1436846, Online First, DOI: https://doi.org/10.1080/17518369.2018.1436846

Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L. 2018. Surface Sediments Pollution Around Small Shipwrecks (Munin and
Abille) in the Gulf of Gdańsk: Magnetic and Heavy Metals Study. In: Jeleńska M., Łęczyński L., Ossowski T. (eds)
Magnetometry in Environmental Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham, 37-50. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60213-4_3

Gwizdała, M., Jeleńska, M., Łęczyński, L. 2016. Magnetometry as a Tool to Estimate the Pollution of Marine Environment Around Small Shipwrecks (Gulf of Gdańsk) – Preliminary Results. Acta Geophysysica 64: 1691-1702. DOI: 10.1515/acgeo-2016-0056

Udział w konferencjach, abstrakty:

XXXVI Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics, 24th – 27th September 2017.
Referat: Łęczyński L., Gwizdała M., Teisseyre-Jeleńska M., 2017. Wykorzystanie podatności magnetycznej osadów glacjalno-morskich w interpretacji transformacji środowiska polarnego Spitsbergenu. Symposium Book of Abstracts, 8-9.

10th Geosymposium of Young Researchers. Silesia 2017, 21–23.09.2017
Referat: Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L., 2017. Application of magnetic analyses to study glacial-marine sediments in the Werenskiold Glacier area (Svalbard, Arctic Ocean). 10th Geosymposium of Young Researchers. Silesia 2017, 21th – 23th September 2017. Abstract Book, 22.

IAPSO-IAMAS-IAGA Assembly 2017, 27th August – 1 st September 2017, Kapsztad, Republika Południowej Afryki.
Referat: M. Gwizdała, M. Jeleńska, L. Łęczyński, Magnetic properties of glacial-marine sediments in the area of Werenskiold Glacier (SW Spitsbergen, Arctic Norway).

International Conference on Rock Magnetism 2017. Magnetism of natural materials: origin and stability 10 – 14.07.2017, Utrecht, Holandia
M. Gwizdała, M. Jeleńska, L. Łęczyński, Thermal transformations of mixture of iron oxides and iron sulphides.

Sympozjum „Arktyka i Antarktyka – badania polarne w świetle zmieniających się warunków klimatycznych”, 10.05.2017, Warszawa, Polska

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 201, Wiedeń, Austria, 8-13.04.2017.
Poster: Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L., 2017. Magnetic method as a tool to investigate glacier environments (Werenskioldbreen, SW Spitsbergen). EGU General Assembly 2017, 8-14 April 2017. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-451.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Referat: Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L. 2016. Zależność podatności magnetycznej od rozkładu uzierniania osadów glacjalno-morskich (SW Spitsbergen) – wyniki wstępne. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 41-42.
Referat: Kusza G., Łęczyński L., Gwizdała M., Gajek G., Franczak Ł., Gonet T. 2016. Analiza zmienności podatności magnetycznej gleb w rejonie wybranych polskich stacji polarnych na Spitsbergenie. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 59-60.
Referat: Kusza G., Łęczyński L., Zagórski P., Bartmiński P., Plak A., Gwizdała M. 2016. Zróżnicowanie własności magnetycznych osadów fiordu Recherche (Spitsbergen) i ich zależność od cech granulometrycznych i warunków depozycji. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 61-62.
Poster: Wojtasik B., Łęczyński L., Gwizdała M., Gonet T. 2016. Zróżnicowanie warunków ekologicznych zatoki Nottingham, SW Svalbard. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 264-265.

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016.
Poster: Gwizdała M., Jeleńska M., Łęczyński L. 2016. Magnetometry as a tool to estimate the pollution of marine environment around the small shipwrecks (Gulf of Gdańsk). The EGU General Assembly 2016, 17th – 22th April 2016. Geophysical Research Abstracts 18, EGU2016-889.

15th Castle Meeting New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism, Dinant, Belgia, 21-27.08.2016.
Referat: M. Gwizdała , M. Jeleńska, L. Łęczyński. Magnetic properties of surface sediments around small shipwrecks (Munin and Abille) in relation to heavy metals contamination.
Poster: M. Gwizdała, L. Łęczyński, M. Jeleńska. Application of magnetic method to study Werenskioldbreen recession (SW Spitsbergen) – preliminary results.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016.
Poster: M. Gwizdała, M. Jeleńska, L. Łęczyński, Magnetometry as a tool to estimate the pollution of marine environment around the small shipwrecks (Gulf of Gdańsk).

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015
Referat: Gwizdała M., Kusza G., Zagórski P., Łęczyński L., Bartmiński P., Plak A. Magnetic susceptibility of seabed sediments in the region of Bellsund fjord (Spitsbergen)

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji:

Aktywny udział w zespole organizacyjnym międzynarodowej konferencji „16th Castle Meeting – New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism” oraz towarzyszących jej warsztatów „Short course on rock magnetism applied to structural geology”

Warsztaty, kursy, szkolenia:

25.07-10.08.2017 – Warsztaty z badań morskich Arktyki oraz badań hydrogeologicznych w strefie pływowej na Spitsbergenie, Svalbard

26-30.06.2017 – Kurs „Podstawy XRD oraz SEM/EDS”, Sosnowiec, Polska

25-27.05.2017 – Warsztaty naukowe dla studentów Magnetyzmu Ziemskiego pt. „Metody magnetyczne i niemagnetyczne rozpoznawania frakcji magnetycznych w paleomagnetyzmie i magnetyzmie środowiskowym”, Chęciny, Polska

15-17.06.2016 – Szkolenie „QGIS – zaawansowane analizy”, Warszawa, Polska

11.02-14.03.2016 – Kurs Glacjologii w Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie (UNIS), Longyearbyen, Svalbard

28.09.2015 – Warsztaty Naukowe – Magnetyzm Środowiskowy pt. „Magnetometria jako narzędzie do badań struktury i zmian środowiska oraz oceny jego zanieczyszczenia”, Warszawa, Polska

16.08-16.09.2015 – Warsztaty geologiczne w rejonie SW Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen, Svalbard

11-15.05.2015 – Szkolenie w zakresie strzelania, pierwszej pomocy, komunikacji radiowej, pirotechniki i bezpiecznego zachowania na morzu dla osób pracujących na Spitsbergenie, Gdynia, Polska.

15.04.2015 – Warsztaty „Sztuka prezentacji i promocji nauki”, Warszawa, Polska

03-07.03.2015 – Szkolenie z bezpiecznego poruszania się w górach i na lodowcach organizowane w Hali Gąsienicowej w Tatrach

17-21.11.2014 – Warsztaty komunikacji naukowej organizowane w ramach Centrum GeoPlanet, Warszawa, Polska

02-06.2011 – Kurs „Mapy i GIS” organizowany przez Centrum GIS WOiG UG, Gdynia, Polska

Popularyzacja nauki:

10-11.02.2018 – Juror zawodów okręgowych XLIV Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, Piekary, Polska

10.2016-09.2017 – Członek Komisji Konkursów Chemicznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

03.06.2017 – Udział w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (stoisko: Geoplanet)

6-7.02.2016 – Juror zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, Myślenice, Polska

19-24.05.2015 – Udział w XIII Bałtyckim Festiwalu Nauki

Zainteresowania:

  • Geologia morza, magnetyzm środowiskowy, ssaki morskie, literatura współczesna
.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”