Agnieszka Promińska

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Dynamika międzyletnich i sezonowych zmian temperatury, zasolenia oraz prądów morskich w fiordzie Hornsund, Spitsbergen” / „Dynamics of interannual and seasonal variability in temperature, salinity and currents in Hornsund Fjord, Spitsbergen”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Waldemar Walczowski, prof. IO PAN
  • Dr Agnieszka Beszczyńska-Möller

Kontakt: promyk@iopan.gda.pl

Rejsy:

2018
– udział w rejsie badawczym AREX 2018 na statku r/v Oceania. Etap IV: Fiordy zachodniego Spitsbergenu (25.07-12.08.2018). Pomiary hydrograficzne: temperatura, zasolenie, tlen rozpuszczony w wodzie morskiej.
– udział w pomiarach hydrograficznych w Hornsundzie ze szczególnym uwzględnieniem zatok przylodowcowych (08.07-25.07.2018)

2016
– udział w rejsie badawczym AREX 2016 na statku r/v Oceania. Etap IV: Fiordy zachodniego Spitsbergenu (25.07-12.08.2016). Pomiary hydrograficzne: temperatura, zasolenie, tlen rozpuszczony w wodzie morskiej.

2015
– udział  w rejsie badawczym AREX 2015 na statku badawczym r/v Oceania, etap II (19.06-03.07.2015). Pomiary hydrograficzne w obrębie Morza Grenlandzkiego oraz szelfu kontynentalnego Spitsbergenu.
– udział w pomiarach hydrograficznych w Hornsundzie ze szczególnym uwzględnieniem zatok przylodowcowych (04.07-25.07.2015)
– udział w rejsie badawczym AREX 2015 na statku r/v Oceania. Etap IV: Fiordy zachodniego Spitsbergenu (25.07-12.08.2015). Pomiary hydrograficzne: temperatura, zasolenie, tlen rozpuszczony w wodzie morskiej.

Projekty badawcze:

AWAKE-2 – wykonawca WP3.1. Fjord hydrography from historical and new data

GAME – wykonawca WP1.1. Analyses of the fjords physical environment variability based on the archival hydrographic data

Publikacje:

De Andrés E., Otero J., Navarro F., Promińska A., Lapazaran J., Walczowski W. A two-dimensional glacier-fjord coupled model applied to estimate submarine melt rates and front position changes of Hansbreen, Svalbard. Journal of Glaciology 64(247), 745-758, DOI: https://doi.org/10.1017/jog.2018.61.

Promińska A., Falck E., Walczowski W. 2018. Interannual variability in hydrography and water mass distribution in Hornsund, an Arctic fjord in Svalbard. Polar Research 37(1), 1495546, DOI: https://doi.ord/10.1080/17518369.2018.1495546.

Promińska A., Cisek M., Walczowski W. 2017. Kongsfjorden and Hornsund – comparative study based on a multiyear survey in fjords of west Spitsbergen. Oceanologia 59(4): 397-412, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2017.07.003

Głuchowska M., Kwasniewski S., Prominska A., Olszewska A., Goszczko I., Falk-Petersen S., Haakon H., Węsławski J.M. 2016. Zooplankton in Svalbard fjords on the Atlantic-Arctic boundary. Polar Biology 39(10): 1785–1802. DOI: 10.1007/s00300-016-1991-1

Drewnik A., Węsławski J.M., Włodarska-Kowalczuk M., Łącka M., Promińska A., Zaborska A., Głuchowska M. 2016. From the worm’s point of view. I: Environmental settings of benthic ecosystems in Arctic fjord (Hornsund, Spitsbergen). Polar Biology 39(8): 1411–1424. DOI: 10.1007/s00300-015-1867-9

Pętlicki M., Ciepły M., Jania J.A., Promińska A., Kinnard C., 2015. Calving of tidewater glacier driven by melting at the waterline. Journal of Glaciology 61(229): 851-863, DOI: https://doi.org/10.3189/2015JoG15J062.

Wegner C., Bennett, de Vernal A., Forwick M., Fritz M., Heikkilä M., Łącka M., Lantuit H., Laska L., Moskalik M., O’Regan M., Pawłowska J., PromińskaA., Rachold V., Vonk J.E., Werner K. 2015. Variability in transport of terrigenous material on the shelves and the deep Arctic Ocean during the Holocene. Polar Research 34(1), 24964, DOI: https://doi.org/10.3402/polar.v34.24964

Zagórski P., Rodzik J. Moskalik M., Strzelecki M.C., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Kruszewski G., Styszyńska A., Malczewski A. 2015. Multidecadal (1960-2011) shoreline changes in Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard). Polish Polar Research 36(4): 369–390.  DOI: 10.1515/popore−2015−0019

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

10th Geosymposium of Young Researchers Silesia, Zabrze, 2017, 21-23.09.2017.
Referat: Promińska A., Cisek M., Przyborska A., Walczowski W., Comparative study of hydrography in two Arctic fjords, Hornsund and Kongsfjorden (Spitsbergen).

European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU 2017), Wiedeń, Austria, 23-28.04.2017.
Poster: Promińska A., Falck E., Walczowski W. Hydrographic response of Hornsund Fjord (South Spitsbergen) to climate change. Geophysical Research Abstracts 19: EGU2017-18931.

AWAKE-2 Meeting, Sopot, 3-4.12.2016.
Referat: Promińska A. WP3. Fjord oceanography. Task 3.1. Fjord hydrography from historical and new data.

Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology, Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, Benasque, Hiszpania, 25-27.01.2016.
Referat: Promińska A., Walczowski W. Observations of oceanic waters reaching tidewater glaciers in Hornsund, Spitsbergen. Book of Abstracts and Programme: 36.

EGU General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17- 22.04.2016.
Referat: Promińska A., Falck E., Walczowski W., Sundfjord A. Spatial and temporal variability in distribution of water masses in Hornsund, Spitsbergen. Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-14470.

ASSW 2015, Toyama, Japonia, 27-30.04.2015.
Referat: Promińska A., Ignatiuk D. The oceanic influence on glaciers calving in Hornsund Fjord, Spitsbergen.

Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Promińska A., Beszczyńska-Möller A., Przyborska A., Jakacki J., Kosecki S., Ignatiuk D. 2015. Observations of water mass evolution in Hornsund Fjord.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

ArcGis 2: Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, Warszawa, 20-22.12.2017

STATISTICA Kurs podstawowy, Kraków, 11-12.12.2017

II edycja: Efektywne pisanie i publikowanie artykułów naukowych, Warszawa, 04.12.2017

AGF-811 Air-Ice-Sea Interaction II – kurs z geofizyki, , University Centre in Svalbard (UNIS), Longyearbyen, Norwegia, 31.10-9.12.2016

Szkolenie metodologiczne: Data analysis in physical oceanography, Kadyks, Hiszpania, 7-11.09.2015

Szkolenie z bezpiecznego poruszania się w górach i na lodowcach, Hala Gąsienicowa, Tatry, 3-07.03.2015

Popularyzacja nauki:

Udział w przygotowaniu i prezentacji stanowiska na 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – ,,Światło’’, Warszawa, 9.05.2015.

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”