SESS report 2019

Uprzejmie informujemy o publikacji SESS Report 2019 – The State of Environmental Science in Svalbard – an annual report
w dwóch wersjach:

SESS report 2019 – Summary for Stakeholders

oraz

SESS report 2019 – Full report

Do pobrania PDF tutaj: https://sios-svalbard.org/SESS_Issue2

W publikacji udział brali przedstawiciele instytucji tworzących Centrum Studiów Polarnych:

Małgorzata Błaszczyk – Co-Editor, Uniwersytet Śląski;
Wojciech Gajek, Michał Malinowski, Mariusz Majdański, Michał Chamarczuk, Bartłomiej Luks, Marzena Osuch z Instytutu Geofizyki PAN – współautorzy rozdziałów: 04, 05, 10;
Piotr Markuszewski, Anna Rozwadowska z Instytutu Oceanologii PAN – współautorzy rozdziału 08;
Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego – współautor rozdziału 04,

Ponadto z Polski: Jakub Małecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – współautor rozdziału 04.

Wykład Dr. Ethana Welty

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U:
I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E A R C H

pt. “Extracting glacier observations from time-lapse photographs”

Wykład wygłosi:

Dr Ethan Welty
z Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado Boulder

Wykład odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godzinie 11:30, w sali 002, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska 60, Sosnowiec)


  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”