Centrum Studiów Polarnych

Centrum Studiów Polarnych zostało laureatem drugiej edycji konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – KNOW.

Centrum tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN.
Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. Jacek Jania.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie, a także kształcenie młodej kadry naukowej.
Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego został przyznany przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wręczony podczas uroczystej gali 14 maja 2014 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Każda z jednostek, którym przyznany zostanie status KNOW, w ciągu najbliższych lat otrzyma dodatkowe finansowanie, m.in. na: wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Centrum powstało Zarządzeniem nr 152 Rektora UŚ z dnia 14 listopada 2013 roku.

graf-pol

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”