Wyruszyła 58. Wyprawa Polarna UŚ-CSP

Ekipa Uniwersytetu Śląskiego w zatoce Vestre Burgerbukta. W tle wodospad „Źródła Puliny”, który wypływa z jaskini krasowej (Fot. Archiwum Centrum Studiów Polarnych UŚ).

Dnia 20 lipca 2022 r. wyruszyła 58. Wyprawa Polarna Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen (Svalbard). Czteroosobowy zespół w składzie dr Michał Ciepły, prof. Jacek Jania, mgr Aleksandra Osika i mgr Dawid Saferna będzie kontynuował wieloletni monitoring zanikania lodowców w rejonie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie pod wpływem intensywnego ocieplania klimatu Arktyki. Będzie także realizował badania nad rekonstrukcją zasięgu lodowców w ciepłych okresach niedawnej przeszłości (w okresie holocenu – ostatnie ponad 11 tys. lat). Wyniki tego projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM 20, pozwolą lepiej prognozować skutki ocieplania południowego Spitsbergenu. Projektem kieruje mgr A. Osika, doktorantka Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, której asystuje mgr D. Saferna. Dr M. Ciepły i prof. Jania specjalizują się w problematyce lodowców uchodzących do morza, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, w tym badają procesy „cielenia” lodowców (odrywania się gór lodowych). Zespół podejmuje nowe zagadnienie ewolucji takich lodowców z „morskich” w kończące się na lądzie. Prace te są dofinansowane w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej – Widzialność Centrów Badawczych” (2021-2022) oraz Małego Projektu Inicjatywy Doskonałości Badawczej UŚ w Instytucie Nauk o Ziemi.

Szczególnie ważnym zadaniem wyprawy są rekonesansowe badania i spotkania z przedstawicielami instytucji norweskich na Svalbardzie dla przygotowania przyszłorocznych międzynarodowych warsztatów terenowych, realizowanych w ramach projektu Interdisciplinary Polar Studies (IPS-2023) Modular Meeting: Arctic Amplification-Glaciers-Environment – grant MEiN „Doskonała nauka” (DNK/SP/513817/2021), pod kierunkiem dr Elżbiety Łepkowskiej.

Wyprawę zorganizowało Centrum Studiów Polarnych, a kieruje nią prof. Jacek Jania, który w tym roku będzie obchodził 50-lecie rozpoczęcia swoich badań w Arktyce.  Kolejna Wyprawa Polarna Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen wyruszy jesienią br. dla kontynuowania monitoringu zmian środowiska polarnego, w tym dla oszacowania spływu wody słodkiej do fiordu Hornsund jako nośnika metali ciężkich (NCN OPUS 20).

Nowe opracowania w ramach projektu EU-PolarNet2

Projekt EU-PolarNet2 w ramach programu Horyzont2020 jest realizowany od października 2020 roku. Nadrzędnym celem EU-PolarNet 2 jest wypracowanie podstaw wspólnej polityki europejskiej w zakresie badań oraz wieloaspektowej obecności w obszarach polarnych (w tym wspólna strategia działań, zrównoważona polityka wobec regionów polarnych, eksperckie doradztwo naukowe europejskim i narodowym gremiom decyzyjnym oraz upowszechnianie tych działań w społeczeństwie). Rezultatem projektu będzie utworzenie i długotrwałe utrzymanie European Polar Coordination Office (EPCO), biura koordynującego realizację europejskiej strategii polarnej. Koordynatorem projektu jest Alfred Wegener Institute (AWI) w Niemczech – dr Nicole Biebow. Na poziomie krajowym koordynatorem jest Centrum Studiów Polarnych z siedzibą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, służąc całemu środowisku polarników w Polsce.
W ostatnich dniach, w ramach prac projektowych zostało ukończone opracowanie dwóch, bardzo istotnych dokumentów, zawierających opis m.in. infrastrukury polarnej, struktury instytucji i organizacji polarnych, sposobu finansowania badań polarnych, a także opis współpracy międzynarodowej, czy strategii działań polarnych dla poszczególnych krajów, w tym dla Polski:
– The “Catalogue of National Polar Programmes and Other Large-scale programmes”https://eu-polarnet.eu/wp-content/uploads/2022/03/EU-PolarNet-2_Catalogue-national-Polar-programmes_2022.pdf

Opracowania są próbą uporządkowania różnorodnego podejścia krajów europejskich do polityki i strategii badań polarnych. Dokumenty są ze sobą ściśle powiązane i nawiązują do wcześniejszych publikacji projektu EU-PolarNet 2.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: eu-polarnet.eu.

Zachęcamy do lektury!

Zapraszamy do składania manuskryptów w specjalnym numerze Remote Sensing

Gorąco zachęcamy do składania mauskryptów do nr specjalnego Remote Sensing
pt. “Satellite Earth Observation of Climate Change Effects on Glaciers and Ice Sheets” !

Szczegółowe informacje: https://www.mdpi.com/journal/remotesensing/special_issues/climatechange_effects_glaciers_icesheets
oraz w zaproszeniu!
Termin nadsyłania manuskryptów: 31 grudnia 2022 r.

Odszedł Nasz Przyjaciel, Geograf, Polarnik i bardzo dobry Człowiek – dr Andrzej Kamiński

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 grudnia 2021 roku odszedł do Wieczności

nekrolog krzyż
Ś. P.

Dr Andrzej Kamiński

Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Rzetelny Badacz i życzliwy
studentom Nauczyciel Akademicki, Geograf i Polarnik, znakomity Kolega i Przyjaciel, bardzo dobry Człowiek.

Dr Andrzej Kamiński urodził się 14 listopada 1942 r. Ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował
w Obserwatorium Meteorologicznym Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Od 1974 roku należał do wąskiego grona
Pionierów – Organizatorów Instytutu Geografii i Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim. Przez wiele lat pełnił funkcję
Zastępcy Dyrektora Instytutu Geografii UŚ. Był organizatorem i Kierownikiem Obserwatorium Meteorologicznego
Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Pozostawił po sobie bogaty dorobek publikacyjny, organizacyjny i dydaktyczny, a przede
wszystkim szacunek środowiska naukowego oraz dobre wspomnienia kolegów i studentów.
Doktor Andrzej Kamiński należał także do pionierów organizacji śląskich badań polarnych. Uczestniczył w pracach pierwszej
samodzielnej Wyprawy Polarnej Uniwersytetu Śląskiego do Gashamny na Południowym Spitsbergenie w 1978 roku.
Następnie kierował kolejną ekspedycją UŚ do tego samego regionu w lecie 1979 roku.
Żegnamy Cię Andrzeju, dobry Druhu Polarny i niezawodny Kolego!
Synowi z Rodziną składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Cześć Jego Pamięci!                                                                                         Niech odpoczywa w Pokoju!
Msza żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 11.12.2021 r. o godz. 12:00 w Kościele Św. Jadwigi w Chorzowie.

Przyjaciele i uczniowie
z Centrum Studiów Polarnych
Uniwersytetu Śląskiego

Zachęcamy do udziału w warsztatach glacjologicznych IASC, Szczyrk, 25-27 stycznia 2022 r.

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu IASC Network on Arctic Glaciology – workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, które odbędzie się stacjonarnie w Szczyrku (Hotel Meta) w dniach 25-27 stycznia 2022 r.
Termin zgłoszeń upływa 15 listopada br!
Szczegóły na stronie warsztatów: https://nag.iasc.info/workshop