• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


Centrum Studiów Polarnych koordynatorem w projekcie UE Horyzont 2020: EU-PolarNet 2

Mamy zaszczyt poinformować, iż Centrum Studiów Polarnych od 1 października br będzie koordynować i realizować w skali Polski projekt EU-PolarNet-2: “Co-ordinating and Co-designing the European Polar Research Area” (ca. 3 mln €) w ramach największego programu UE Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji.

 

W ramach EU-PolarNet2 planowane są m.in.:
– koordynacja europejskich działań w zakresie badań polarnych,
– wspólny rozwój strategii działań oraz kształtowanie polityki w powyższym obszarze,
– wyznaczanie priorytetów badawczych podczas transdyscyplinarnych warsztatów,
– lokowanie “seed money” na wstępne badania,
– dostarczanie strategii i budowanie potencjału w oparciu o znaczących interesariuszy,
– współdziałanie z narodowymi agencjami finansującymi dla synergii działań i optymalizacji wykorzystania zasobów,
– udzielanie porad politycznych opartych na dowodach naukowych,
– koordynacja unijnego arktycznego klastra badawczego w takich obszarach, jak komunikacja, rozpowszechnianie, zaangażowanie zainteresowanych stron i zarządzanie danymi.

Szczególny nacisk w projekcie zostanie położony na wspieranie wdrażania trwałych systemów obserwacji w Arktyce i Antarktyce poprzez utworzenie i utrzymanie europejskiego biura koordynacyjnego. Biuro w założeniu będzie koordynować i wspierać udział UE i krajów stowarzyszonych w polarnych organizacjach takich jak: IASC, SAON, SCAR i SOOS.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.