“Polska na biegunach” – numer specjalny kwartalnika Academia

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego kwartalnika Academia pt. „Polska na biegunach”!

W numerze znajdziemy m.in.:
🔹 „Widok z północy” – na temat Polskiej Stacji Badawczej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego Polish Polar Station Hornsund opowiada prof. dr hab. Piotr Głowacki, który przez kilkanaście lat kierował Zakładem Badań Polarnych i Morskich Instytut Geofizyki PAN, który nadzoruje stację
🔹 „Widok z południa” – o Polskiej Stacji Antarktycznej im Henryka Arctowskiego Arctowski Polish Antarctic Station na Wyspie Króla Jerzego, zarządzanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN mówi dr hab. Robert Bialik, kierownik Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN
🔹 „Prestiż między biegunami” – o tym dlaczego Polacy badają regiony polarne mówi prof. dr hab. Jacek Jania, przewodniczący Centrum Studiów Polarnych
🔹 „Samotność w śniegach”dr Agnieszka Skorupa z Uniwersytet Śląski w Katowicach o o psychologicznych konsekwencjach długotrwałego pobytu na stacji polarnej
🔹 „Wiedza dla czterech milionów” – na temat wyzwań stojących przed rodowitymi mieszkańcami regionów polarnych oraz badaczami zajmującymi się tym obszarem pisze dr hab. Michał Łuszczak z Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN
🔹 „Ziemia na biegunach” – analiza językowa słowa „biegun” autorstwa dr hab. Katarzyny Kosińskiej z Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Cały numer specjalny „Polska na biegunach” dostępny w wersji elektronicznej:  http://journals.pan.pl/academiaPAN/136027

Promocja Raportu State of Environmental Science in Svalbard (SESS) 2020

11 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 podczas wirtualnego wydarzenia: Polar Night Week https://sios-svalbard.org/PolarNightWeek będzie miała miejsce promocja Raportu State of Environmental Science in Svalbard (SESS) – trzecie wydanie: https://facebook.com/events/s/sess-report-2020-release/135224078315781/ (streaming YT)

Raport SESS (https://sios-svalbard.org/SESSreport) podsumowuje aktualny stan wiedzy na temat kluczowych parametrów środowiska Arktyki i ich wzajemnych zależności. Został on uznany za wiarygodne źródło informacji o stanie środowiska na Svalbardzie (Arktyka).

Ponadto, stanowi on ważną platformę wiedzy dostępnej dla całej społeczności potrzebnej do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Arktyki.

Nad raportem pracują międzynarodowe i multidyscyplinarne zespoły pod przewodnictwem naukowców z instytucji członkowskich SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System. W gronie ekspertów znaleźli się liczni przedstawiciele jednostek tworzących Centrum Studiów Polarnych.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia o godz. 8.00 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Senderaka – doktoranta Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych.

Tytuł rozprawy: Struktura i ewolucja stoków usypiskowych południowego Spitsbergenu, promotor: dr hab.Bogdan Gądek, prof. UŚ oraz dr Marta Kondracka

Szczegóły: http://bip.us.edu.pl/mgr-krzysztof-senderak15

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 października o godz. 10.00 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Krajewskiej – doktorantki Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych.
Tytuł rozprawy: Carotenoids in sediments as markers of changes in the marine environment”, promotor: prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska,
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Szymczak-Żyła, prof. IO PAN.

Obrona odbędzie się bez udziału publiczności na sali. Będzie dostępna on line.
Zainteresowani proszeni są o uruchomienie poniższego odnośnika
https://jitsi.iopan.pl/Obrona_doktoratu_202010137T1000_Magdalena_Krajewska
w przeglądarce Firefox lub Chrome

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji doktorskiej
/-/ dr hab. Sławomir Sagan, prof. IO PAN

Pracownik administracyjny w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych

Szanowni Państwo,

Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko pracownika administracyjnego w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych.

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Szczegóły dotyczące oferty oraz formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie Uniwersytetu Śląskiego: https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-administracyjne/ (Nr ref: 38/2020/NNA/MŚSD/RWZ).

Zapraszamy do współpracy!

Pomimo pandemii badacze z Uniwersytetu Śląskiego dotarli do lodowców Svalbardu w Arktyce!

Wyprawa polarna Uniwersytetu Śląskiego (od lewej: Gosia Błaszczyk, Ola Osika, Asia Tuszyńska, Łukasz Kowalski, Michał Ciepły). fot. D.Ignatiuk

Mimo poważnych utrudnień organizacyjnych wywołanych pandemią, pięcioosobowy zespół naukowy z Centrum Studiów Polarnych (CSP) i Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dotarł do rejonu fiordu Hornsund. Kontynuuje on badania zmian lodowców oraz środowiska polarnego rozpoczęte przez wyprawy śląskie w 1978 roku. W skład wyprawy wchodzą dr Michał Ciepły – kierownik, dr inż. Małgorzata Błaszczyk (pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Ziemi UŚ), mgr Aleksandra Osika, mgr inż. Joanna Tuszyńska (doktorantki Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktoranckiej przy CSP) oraz inż. Łukasz Kowalski (magistrant).

Wszyscy uczestnicy ekspedycji przeszli testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, aby zarówno oni, jak i pracownicy Polskiej Stacji Polarnej mogli czuć się bezpiecznie. Wyprawa Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z nielicznych, która dotarła w tym roku na Svalbard i prowadzi tam badania terenowe.

Warto dodać iż, wyprawa UŚ planowana w czerwcu br. przez zespół dr Elżbiety Łepkowskiej odbyła się „zdalnie”, przy wsparciu organizacji na miejscu tj. SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System oraz UNIS – the University Centre in Svalbard. Dzięki tej pomocy możliwy był montaż aparatury naukowej do pomiarów hydroglacjologicznych prowadzonych od 50 lat przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Śląski! Więcej o ekspedycji w wideo-relacji: https://www.youtube.com/watch?v=tNrWpSiJ05Y

Lodowiec Hansa. fot. Asia Tuszyńska

Program badawczy, aktualnie przebywających na Svalbardzie, śląskich polarników jest niezwykle istotny dla śledzenia zmian lodowców oraz ich otoczenia pod wpływem przyśpieszającego ocieplenia Arktyki. Jednoroczna przerwa w monitorowaniu zachowania lodowców przyniosłaby niepowetowane straty spowodowane przerwaniem ciągłości danych.

Głównym obiektem badań jest Lodowiec Hansa (Hansbreen – norw.), który znów znacznie zmniejszył swój zasięg (patrz: fotografie) i znacznie przyśpieszył spływanie do morza, o czym świadczą liczne i szerokie szczeliny na jego powierzchni. Oznacza to dalszą utratę masy lodowej w wyniku obłamywania gór lodowych do morza. Właśnie mechanizm procesu cielenia jest, badany najnowocześniejszymi metodami fotogrametrycznymi (skaning laserowy, poklatkowe zdjęcia cyfrowe, aerofotogrametria z drona) i geodezji satelitarnej, jest w centrum zainteresowania zespołu. Badania bezpośrednio w terenie są unikalne i niezbędne, dla skalibrowania danych satelitarnych.

Widok z drona na Polską Stację Polarną i Lodowiec Hansa. fot. Dominik Cyran

Kolejnym zadaniem zespołu jest odpowiedź na pytanie jak wyglądały badane obecnie lodowce w stosunkowo niedawnej przeszłości – w Holocenie (od ok. 11 tys. lat temu). W tym czasie klimat tego regionu był co najmniej 2oC, cieplejszy od współczesnego. Odnalezienie próbek materii organicznej na przedpolach lodowców i na nich samych pozwoli udokumentować zarówno klimat okresu przedindustrialnego, jak i zasięgi lodowców. Odtworzenie środowiska tej części Arktyki w ciepłych okresach holocenu może być wzorcem dla spodziewanych zmian pod wpływem obecnego ocieplania klimatu.

Należy mieć nadzieję, że ekspedycja śląskich polarników zakończy się sukcesem – zrealizowaniem planów badawczych i bezpiecznym powrotem do kraju na początku września.

TRZYMAMY KCIUKI!

Dołącz do webinarium o MŚSD – 13 sierpnia 2020, 14:00 !

Dołącz na webinarium o MŚSD o propozycjach tematów doktorskich, programie nauczania i procesie aplikacyjnym do Szkoły Doktorskiej! Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa i dostępna poprzez stronę www: https://www.mssd.us.edu.pl/en/ieds_webinar/ (13 sierpnia 2020, godz. 14:00)

Więcej informacji o MŚSD – Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej: https://www.mssd.us.edu.pl/