• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


Biuro

BIURO CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH OD 2019

dr Elżbieta Łepkowska
Kierownik Biura Centrum Studiów Polarnych
elzbieta.majchrowska@us.edu.pl
+ 48 32 368 93 80

dr Michał Ciepły 
Koordynator ds. działań dydaktycznych i promocyjnych
michal.cieply@us.edu.pl

+ 48 32 368 93 80

dr Łukasz Małarzewski   
Specjalista ds. informatycznych i baz danych
 malarzewski@onet.eu

+48 32 368 95 26


mgr Edyta Kądziela
Specjalista ds. administracyjnych
edyta.kadziela@us.edu.pl
+ 48 32 368 93 80

adas

mgr Adam Ziegler  
Koordynator ds. finansów
 adam.ziegler@us.edu.pl
+ 48 32 368 93 80


BIURO CENTRUM STUDIÓW POLARNYCH W LATACH 2014 – 2018

dr Dariusz Ignatiuk   
Kierownik Biura Centrum Studiów Polarnych
 dariusz.ignatiuk@us.edu.pl

+48 571 449 703

mgr Edyta Kądziela
Specjalista ds. obsługi Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
edyta.kadziela@us.edu.pl
+48 571 449 705; + 48 32 368 93 80

adas

mgr Adam Ziegler  
Koordynator ds. finansów i współpracy międzyinstytucjonalnej
 adam.ziegler@us.edu.pl
+ 48 32 368 93 80

dr Elżbieta Łepkowska
Koordynator ds. kontaktów z mediami oraz intytucjami zagranicznymi, webmaster
elzbieta.majchrowska@us.edu.pl
+48 571 449 704


dr Maja Lisowska 
Koordynator Programu Stypendialnego IASC oraz wspierania młodych naukowców
maja.lisowska@us.edu.pl

dr Michał Laska 
Specjalista ds. konkursów KNOW
michal.laska@us.edu.pl

+ 48 32 368 96 88

dr Michał Ciepły 
Koordynator ds. promocji i kontaktów ze szkołami
michal.cieply@us.edu.pl

dr Łukasz Małarzewski   
Specjalista ds. informatycznych i baz danych
 malarzewski@onet.eu

+48 32 368 95 26


Komentarze są wyłączone.