Konkursy KNOW – IO PAN

Zespół ds. oceny zasadności przyjazdów pracowników naukowych w składzie:

 • dr hab. Ksenia Pazdro – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
 • dr hab. Tymon Zieliński

Zespół ds. oceny zasadności zakupu wyposażenia i remontu sal dydaktycznych w składzie:

 • dr hab. Tymon Zieliński – Przewodniczący
 • mgr Danuta Szkutnik
 • dr Joanna Legeżyńska

Zespół ds. oceny zasadności wyjazdów na delegacje krajowe i zagraniczne doktorantów ISP-KNOW oraz pracowników, doktorantów Instytutu Oceanologii PAN w składzie:

 • dr hab. Ksenia Pazdro – Przewodnicząca
 • dr Sławomir Kwaśniewski
 • dr Agnieszka Beszczyńska-Moller

Zespół ds. oceny zasadności zakupu sprzętu dydaktycznego oraz wyposażenia stanowisk pracy doktorantów ISP-KNOW w składzie:

 • dr hab. Tymon Zieliński – Przewodniczący
 • dr Joanna Legeżyńska
 • dr Karol Kuliński

Zespół ds. oceny zasadności udziału w wyprawie AREX-2015 i kolejnych w składzie:

 • dr hab. Ksenia Pazdro – Przewodnicząca
 • dr hab. Waldemar Walczowski
 • dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk

Zespół ds. oceny zasadności wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wyników badań afiliowanych do CSP i IO PAN oraz wskazujących dotację KNOW jako źródło wsparcia (publikacje: weryfikacja językowa, kolorowe ryciny, open access, materiały popularyzatorskie, organizacja konferencji, inne) w składzie:

 • dr hab. Tymon Zieliński – Przewodniczący
 • dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
 • prof. dr hab. Grażyna Kowalewska

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”