Konkursy KNOW – IGF PAN

Zespół ds. zwiększenia mobilności pracowników i studentów KNOW

 • dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN – kierownik Zespołu
 • dr Anna Odzimek
 • mgr Anna Łukanowska

Zespół ds. dofinansowania publikacji naukowych KNOW

 • prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski – kierownik Zespołu
 • mgr Małgorzata Piotrowska
 • prof. dr hab. Zbigniew Czechowski

Zespół ds. podnoszenia kwalifikacji pracowników i studentów KNOW

 • dr Adam Nawrot – kierownik Zespołu
 • prof. dr hab. Janusz Krzyścin
 • dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

Zespół ds. wspierania działań grup badawczych i upowszechniania wyników badań z udziałem pracowników i studentów KNOW

 • dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN – kierownik Zespołu
 • dr Bartłomiej Luks
 • mgr Agnieszka Tytkowska

Zespół ds. przygotowania i aktualizacji baz danych  dla Centrum Studiów Polarnych KNOW

 • dr Grzegorz Karasiński – kierownik Zespołu
 • dr Jan Wiszniowski
 • dr Tomasz Werner

Zespół ds. doskonalenia warsztatu badawczego i procesu dydaktycznego w KNOW

 • dr Mateusz Moskalik – kierownik Zespołu
 • dr Krzysztof Michalski
 • mgr Włodzimierz Sielski

Zespół ds. przygotowania i aktualizacji informacji o posiadanym potencjale aparaturowym i analizy potrzeb Centrum Studiów Polarnych KNOW

 • mgr Krzysztof Otto – kierownik Zespołu
 • mgr Tomasz Wawrzyniak
 • dr Marek Kubicki

Zespół ds. promocji, działalności oświatowej i popularyzatorskiej w ramach Centrum Studiów Polarnych KNOW

 • mgr Anna Zdunek – kierownik Zespołu
 • dr Marzena Osuch
 • mgr Agata Szczegielniak

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”