Konkursy KNOW

UWAGA! Informujemy, że Biuro CSP przyjmowało będzie wyłącznie faktury, które w momencie składania posiadają 14 dni na realizację płatności.

   SYSTEM APLIKACYJNY WNIOSKÓW KONKURSOWYCH KNOW


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś wydał Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu o nagrody naukowe „PolarKNOW” za osiągnięcia publikacyjne z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych. W imieniu Przewodniczącego Centrum Studiów Polarnych oraz Kapituły ds. Nagród „PolarKNOW” pod przewodnictwem prof. Janusza Janeczka serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz do składania wniosków do wkrótce otwartego konkursu.


Zespoły Ekspertów – Komisje wraz z władzami Centrum Studiów Polarnych opracowały regulaminy postępowania, które wraz z procedurą aplikacyjną on-line będą dostępne na stronie internetowej CSP.

SKŁAD KOMISJI – ZESPOŁÓW EKSPERTÓW ds. opiniowania wniosków w zakresie realizacji zadań projakościowych w ramach działalności Centrum Studiów Polarnych – KNOW na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ

Nagrody PolarKNOW
Kapituła:

 • Prof. Janusz Janeczek – Przewodniczący
 • Prof. Grzegorz Racki
 • Prof. Ireneusz Malik
 • Prof. Jerzy Runge
 • Dr Andrzej Tyc

Ds. dofinansowania przygotowania i wydania publikacji/dofinansowania udostępniania pełnych tekstów publikacji:
Komisja:

 • Dr hab. Justyna Ciesielczuk – Przewodnicząca
 • Dr hab. Michał Zatoń
 • Dr Mariusz Grabiec
 • mgr Rafał Juroszek – doktorant

Ds. wyróżnień za projekty badawcze:
Komisja:

 • Dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska – Przewodnicząca
 • Dr hab. Dariusz Malczewski
 • Dr Magdalena Opała-Owczarek
 • Dr Dorota Rożek

Ds. dofinansowania wyjazdów zagranicznych
Komisja:

 • Prof. UŚ dr hab. Jerzy Cabała – Przewodniczący
 • Dr hab. Ewa Łupikasza
 • Dr Jacek Szczygieł
 • Mgr Marta Stasiak – doktorantka

Ds. kursów i szkoleń dla podniesienia kompetencji pracowników i studentów:
Komisja:

 • Dr hab. Magdalena Misz-Kennan – Przewodnicząca
 • Dr hab. Damian Absalon
 • Dr Eligiusz Szełęg
 • Mgr Barbara Bieta

Ds. popularyzacji nauki, promocji nauk o Ziemi oraz organizacji konferencji:
Komisja:

 • Dr hab. Urszula Myga-Piątek – Przewodnicząca
 • Dr hab. Bogdan Gądek
 • Dr Marta Kondracka
 • Mgr Arkadiusz Krzątała – doktorant

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”