Wykład Dr. Ethana Welty

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   W Y K Ł A D   Z   C Y K L U:
I N V I T E D   L E C T U R E S   O N   P O L A R   R E S E A R C H

pt. “Extracting glacier observations from time-lapse photographs”

Wykład wygłosi:

Dr Ethan Welty
z Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado Boulder

Wykład odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. o godzinie 11:30, w sali 002, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska 60, Sosnowiec)


Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.