Powróciła 60-ta wyprawa naukowa UŚ na Spitsbergen

W dniach 1-17 kwietnia 2023 odbyła się kolejna, 60-ta wyprawa naukowa Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen. W wyprawie udział wzięli dr Michał Laska, dr Dariusz Ignatiuk, oraz dr inż. Małgorzata Błaszczyk.
Podczas wyprawy prowadzony został monitoring pokrywy śnieżnej na Lodowcu Hansa. Badanie te wykonano za pomocą sondowania georadarowego oraz płytkich wierceń. Monitoring pokrywy śnieżnej na lodowcu Werenskioldbreen wykonano dodatkowo w oparciu o pomiary tyczek ablacyjnych. Przeprowadzono również kontrolę działania stacji pogodowych umieszczonych na obu lodowcach. Prace te realizowane były w ramach wieloletniej obserwacji zmienności bilansu masy Lodowca Hansa oraz lodowca Werenskioldbreen, którymi kieruje m.in. dr Dariusz Ignatiuk.
Ponadto, za pomocą sondowania georadarowego oraz płytkich wierceń, wykonano badanie pokrywy śnieżnej dwóch kolejnych lodowców: Storbreen oraz Hornbreen. Ściągnięto również automatyczne stacje pogodowe i tyczki ablacyjne zainstalowane na tych lodowcach podczas wiosny 2022. Badania tych lodowców są częścią projektu, który koordynuje dr Michał Laska NCN OPUS „Oszacowanie dostawy metali
ciężkich ze spływem słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen)”.
Uczestnicy wyprawy wykonali również innowacyjną adaptację infrastruktury pomiarowej – przystosowanie specjalistycznej kapsuły transportowej do wykonywania prac geofizycznych w okresie zimowym, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa prac terenowych prowadzonych w trudnych warunkach polarnych i zwiększy efektywność badań zaplanowanych na wiosnę 2024. Na
uwagę zasługuje również przeprowadzanie porządków na lodowcu Werenskioldbreen, co pozwoliło na odzyskanie świdra z dawnej Stacji Glacjologicznej prof. Aleksandra Kosiby.

Wyprawa finansowana była z projektu z funduszy EOG: „CRIOS – Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard” (http://www.crios.pl/).

60. Wyprawa Polarna UŚ na Spitsbergen
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”