Barbara Barzycka

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Próba wyznaczenia stref glacjalnych na lodowcach politermalnych metodami teledetekcyjnymi i naziemnymi na Svalbardzie” / „An attempt to determine glacier facies on Svalbard polythermal glaciers by means of remote sensing and field methods”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jacek Jania
  • Dr inż. Małgorzata Błaszczyk

Kontakt:

Udział w projektach badawczych:

Mapping of Paierlbreen Ice Melange with UAVs (nr 269952). Research Council of Norway, Svalbard Science Forum

Evolution of the supraglacial drainage system on decadal timescale, from remote sensing data and its comparison with modelled subglacial drainage system for Svalbard glaciers (ID 34101). 3rd Party Mission, European Space Agency

Publikacje:

Laska, M., Barzycka, B., Luks, B. 2017. Melting Characteristics of Snow Cover on Tidewater Glaciers in Hornsund Fjord, Svalbard. Water 9(10): 804; doi:10.3390/w9100804

Lewandowski, M., Kusiak, M., Michalczyk, L., Smigiel, D.,Sledziewska-Gojska, E., Barzycka, B., Wawrzyniak, T., Luks, B. Thordarson, T., Wilde, S., Hoskuldsson, A. 2017. Message in a stainless steel bottle thrown into deep geological time. Gondwana Research 52: 139-141; DOI: 10.1016/j.gr.2017.09.005.

Mądrzyk, J., Maślanka, M., Barzycka, B. 2016. Lotnicze skanowanie laserowe w badaniach środowiskowych. W: M. Nowak (red.), GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko – podręcznik dobrych praktyk (s. 223-241). Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3128-8.

Udział w konferencjach: 

Arctic Science Summit Week 2017, 31.03 – 7.04 2017, Praga, Czechy
Referat: Barzycka, B., Błaszczyk, M., Grabiec, M., Jania, J. Glaciers Zones from SAR and GPR Data. Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard as an Example.

IASC Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Meeting, 25 – 27.01.2016, Benasque, Hiszpania
Referat: Barzycka B., Błaszczyk M., Grabiec M., Jania J. An attempt to distinguish glacier facies on Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard based on SAR and GPR data.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Kurs Glacjologii, The University Centre in Svalbard (08.02 – 14.03.2017)

Udział w warsztatach naukowo-dydaktycznych, Polska Stacja Polarna Hornsund (11.04-25.04.2017)

Udział w szkoleniach z:

  • obsługi skanera laserowego Riegl VZ-6000
  • oprogramowania GAMMA
  • oprogramowania Statistica
  • na operatora Bezzałogowych Statków Latających
  • bezpieczeństwa prac w obszarach polarnych

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Komentarze są wyłączone.