Barbara Barzycka

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Próba wyznaczenia stref glacjalnych na lodowcach politermalnych metodami teledetekcyjnymi i naziemnymi na Svalbardzie” / „An attempt to determine glacier facies on Svalbard polythermal glaciers by means of remote sensing and field methods”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jacek Jania
  • Dr inż. Małgorzata Błaszczyk

Kontakt: 

Udział w konferencjach: 

IASC Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Meeting, 25 – 27.01.2016, Benasque, Hiszpania
Referat: Barzycka B., Błaszczyk M., Grabiec M., Jania J. An attempt to distinguish glacier facies on Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard based on SAR and GPR data.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Komentarze są wyłączone.