Barbara Barzycka

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Zastosowanie metod teledetekcyjnych i naziemnych do wykrywania zasięgu stref glacjalnych lodowców” / „Application of remote sensing and terrestrial measurements in distinguishing glaciers facies extents”

Opiekunowie/promotorzy:

 • Prof. dr hab. Jacek Jania
 • Dr inż. Małgorzata Błaszczyk

Kontakt: bbarzycka@us.edu.pl

Udział w projektach badawczych:

Changes of glacier facies in the Hornsund area over the last decade (2018), Third Party Missions, The European Space Agency.

Synthetic Aperture Radar in distinguishing glaciers facies (2018), Arctic Field Grant, Svalbard Science Forum, The Research Council of Norway.

Mapping of Paierlbreen Ice Melange with UAVs (2017). Arctic Field Grant, Svalbard Science Forum, The Research Council of Norway.

Evolution of the supraglacial drainage system on decadal timescale, from remote sensing data and its comparison with modelled subglacial drainage system for Svalbard glaciers (2016). Third Party Missions, The European Space Agency.

h modelled subglacial drainage system for Svalbard glaciers (ID 34101). 3rd Party Mission, European Space Agency

Publikacje:

Barzycka, B., Błaszczyk, M., Grabiec, M., Jania, J. 2019. Glacier facies of Vestfonna (Svalbard) based on SAR images and GPR measurements. Remote Sensing of Environment, 221, 373–385. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.11.020

Laska, M., Barzycka, B., Luks, B. 2017. Melting Characteristics of Snow Cover on Tidewater Glaciers in Hornsund Fjord, Svalbard. Water 9(10): 804; doi:10.3390/w9100804

Lewandowski, M., Kusiak, M., Michalczyk, L., Smigiel, D.,Sledziewska-Gojska, E., Barzycka, B., Wawrzyniak, T., Luks, B. Thordarson, T., Wilde, S., Hoskuldsson, A. 2017. Message in a stainless steel bottle thrown into deep geological time. Gondwana Research 52: 139-141; DOI: 10.1016/j.gr.2017.09.005.

Mądrzyk, J., Maślanka, M., Barzycka, B. 2016. Lotnicze skanowanie laserowe w badaniach środowiskowych. W: M. Nowak (red.), GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko – podręcznik dobrych praktyk (s. 223-241). Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3128-8.

Udział w konferencjach: 

POLAR2018 SCAR/IASC Open Science Conference & Open COMNAP Session, 19 – 23.06.2018,  Davos, Szwajcaria.
Referat: Barzycka, B., Blaszczyk, M., Grabiec, M., Ignatiuk, D., Jania, J. A Decade of Changes of Glacier Facies Extents on Hansbreen (Svalbard).

Interdisciplinary Polar Studies in Poland, 17 – 19.11.2017, Warszawa, Polska.
Referat: Barzycka, B., Blaszczyk, M., Grabiec, M., Ignatiuk, D., Jania, J. Distinguishing glacier facies based on remote sensing and in-situ data, Svalbard glaciers.

Arctic Science Summit Week 2017, 31.03 – 7.04 2017, Praga, Czechy
Referat: Barzycka, B., Błaszczyk, M., Grabiec, M., Jania, J. Glaciers Zones from SAR and GPR Data. Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard as an Example.

IASC Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Meeting, 25 – 27.01.2016, Benasque, Hiszpania
Referat: Barzycka B., Błaszczyk M., Grabiec M., Jania J. An attempt to distinguish glacier facies on Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard based on SAR and GPR data.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Udział w warsztatach naukowo-dydaktycznych, Polska Stacja Polarna Hornsund (03.04-05.05.2018)

Udział w badaniach terenowych Centrum Studiów Polarnych na czapie lodowcowej Langjökull, Islandia (11-18.03.2018)

Udział w warsztatach naukowo-dydaktycznych, Polska Stacja Polarna Hornsund (11.04-25.04.2017)

Kurs Glacjologii, The University Centre in Svalbard (08.02 – 14.03.2017)

4thESA Advanced Course on Radar Polarimetry, The European Space Agency (30.01-02.02.2017)

Udział w warsztatach naukowo-dydaktycznych, Polska Stacja Polarna Hornsund (13.08-16.09.2017)

Udział w szkoleniach z:

 • oprogramowania Agisoft Photoscan Professional Edition
 • obsługi skanera laserowego Riegl VZ-6000 i oprogramowania RiScan
 • oprogramowania GAMMA
 • oprogramowania Statistica
 • na operatora Bezzałogowych Statków Latających
 • bezpieczeństwa prac w obszarach polarnych

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”