Barbara Barzycka

PhD thesis title:

„Zastosowanie metod teledetekcyjnych i naziemnych do wykrywania zasięgu stref glacjalnych lodowców” / „Application of remote sensing and terrestrial measurements in distinguishing glaciers facies extents”

Supervisors:

 • Prof. Jacek Jania
 • Dr. Małgorzata Błaszczyk

Contact: bbarzycka@us.edu.pl

Participation in research projects

Changes of glacier facies in the Hornsund area over the last decade (2018), Third Party Missions, The European Space Agency.

Synthetic Aperture Radar in distinguishing glaciers facies (2018), Arctic Field Grant, Svalbard Science Forum, The Research Council of Norway.

Mapping of Paierlbreen Ice Melange with UAVs (2017). Arctic Field Grant, Svalbard Science Forum, The Research Council of Norway.

Evolution of the supraglacial drainage system on decadal timescale, from remote sensing data and its comparison with modelled subglacial drainage system for Svalbard glaciers (2016). Third Party Missions, The European Space Agency.

Publications:

Barzycka, B., Błaszczyk, M., Grabiec, M., Jania, J. 2019. Glacier facies of Vestfonna (Svalbard) based on SAR images and GPR measurements. Remote Sensing of Environment, 221, 373–385. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.11.020

Laska, M., Barzycka, B., Luks, B. 2017. Melting Characteristics of Snow Cover on Tidewater Glaciers in Hornsund Fjord, Svalbard. Water 9(10): 804; doi:10.3390/w9100804

Lewandowski, M., Kusiak, M., Michalczyk, L., Smigiel, D.,Sledziewska-Gojska, E., Barzycka, B., Wawrzyniak, T., Luks, B. Thordarson, T., Wilde, S., Hoskuldsson, A. 2017. Message in a stainless steel bottle thrown into deep geological time. Gondwana Research 52: 139-141; DOI: 10.1016/j.gr.2017.09.005.

Mądrzyk, J., Maślanka, M., Barzycka, B. 2016. Lotnicze skanowanie laserowe w badaniach środowiskowych. W: M. Nowak (red.), GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko – podręcznik dobrych praktyk (s. 223-241). Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-3128-8.

Attended conferences:

POLAR2018 SCAR/IASC Open Science Conference & Open COMNAP Session, 19 – 23.06.2018,  Davos, Switzerland
Oral presentation: Barzycka, B., Blaszczyk, M., Grabiec, M., Ignatiuk, D., Jania, J. A Decade of Changes of Glacier Facies Extents on Hansbreen (Svalbard).

Interdisciplinary Polar Studies in Poland, 17 – 19.11.2017, Warsaw, Poland.
Oral presentation: Barzycka, B., Blaszczyk, M., Grabiec, M., Ignatiuk, D., Jania, J. Distinguishing glacier facies based on remote sensing and in-situ data, Svalbard glaciers.

Arctic Science Summit Week 2017, 31.03 – 7.04 2017, Praga, Czechy
Oral presentation: Barzycka, B., Błaszczyk, M., Grabiec, M., Jania, J. Glaciers Zones from SAR and GPR Data. Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard as an Example.

IASC Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Meeting, 25 – 27.01.2016, Benasque, Hiszpania
Oral presentation: Barzycka B., Błaszczyk M., Grabiec M., Jania J. An attempt to distinguish glacier facies on Vestfonna (Nordaustlandet), Svalbard based on SAR and GPR data.

Workshops, courses:

Scientific field expedition, Polish Polar Station Hornsund, Svalbard(03.04-05.05.2018)

Scientific field expedition of Centre for Polar Studies, Langjökull ice cap, Iceland (11-18.03.2018)

Scientific field expedition, Polish Polar Station Hornsund, Svalbard (11.04-25.04.2017)

Glaciology course, The University Centre in Svalbard (08.02 – 14.03.2017)

4thESA Advanced Course on Radar Polarimetry, The European Space Agency (30.01-02.02.2017)

Scientific field expedition, Polish Polar Station Hornsund, Svalbard (13.08-16.09.2017)

Specialistic courses:

 • Agisoft Photoscan Professional Edition software
 • laser scanner Riegl VZ-6000 and RiScan software
 • GAMMA software
 • Statistica software
 • Training for RPAS (drone) operator licence
 • Safety training for polar regions

Back to:PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”