Zofia Smoła

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Przyszłości zakwitów Arktycznych glonów i ich rola w kontekście zmian klimatu” / „The future of Arctic algal blooms and their role in the context of climate change”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
  • Dr Józef Wiktor

Kontakt: 

Projekty badawcze:

Marine Night Project, RiS 10114.

FAABulous – The future of Arctic algal blooms – and their role in the context of climate change. Realizacja zadań pakietu WP 1: The physical environment and its importance for bloom phenology:process studies in two high Arctic fiord model systems.
Abstrakty konferencyjne:

Smoła Z.T., Hoppe C., Leu E. 2016. Ready steady germinate! Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, IO PAN, 20 maja 2016, Sopot, Book of abstracts: 18.

Smoła Z., Hoppe C., Leu E., Bernhardsson I., Wiktor J. 2015. Phytoplankton wintering strategy in polar regions. Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.

Udział w konferencjach:

APECS Online Conference 2016 „Polar Science: Through New Eyes”, 18.05.2016.
Referat: Smoła Z.T., Hoppe C., Leu E. Ready steady germinate!

International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, 20.05.2016.
Referat: Smoła Z.T., Hoppe C., Leu E. 2016. Ready steady germinate!

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Smoła Z., Hoppe C., Leu E., Bernhardsson I., Wiktor J. Phytoplankton wintering strategy in polar regions.

Polar Marine Science Gordon REsearch Conference, 15-20.03.2015.
Poster: Wake up – what triggers the induction of diatom blooms from resting stages?

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Komentarze są wyłączone.