Zofia Smoła

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Przyszłości zakwitów arktycznych glonów i ich rola w kontekście zmian klimatu” / „The future of Arctic algal blooms and their role in the context of climate change”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
  • Dr Józef Wiktor

Kontakt: 

Projekty badawcze:

Marine Night Project, RiS 10114.

FAABulous – The future of Arctic algal blooms – and their role in the context of climate change. Realizacja zadań pakietu WP 1: The physical environment and its importance for bloom phenology:process studies in two high Arctic fiord model systems.

Publikacje:

Smoła Z.T., Tatarek A., Wiktor J.M., Wiktor J.M. Jr., Kubiszyn A., Węsławski J.M.  2017. Primary producers and production in Hornsund and Kongsfjorden – comparison of two fjord systems. Polish Polar Research 38(3):  351–373, DOI: 10.1515/popore-2017-0013

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

Leu, E., Hoppe, C.J.M., Kvernvik, A.C., Gabrielsen, T., Wiktor, J., CottierF., Ghaffari, P., WolfK., RostB., SmołaZ., StaalstrømA., Tverberg, V., SøreideJ.E.,  BrownT., NicolausM., NotzD., ReigstadM., GraeveM., Berge, J. (2017) Phenology studies of Arctic sea ice algal and phytoplankton blooms in two model fjord ecosystems: a key to a mechanistic understanding of major environmental drivers? Arctic Change Conference, Quebec City, Canada, December 2017.

Leu, E., Hoppe, C.J.M., Kvernvik, A.C., Gabrielsen, T., Wiktor, J., CottierF., Ghaffari, P., WolfK., RostB., SmołaZ., StaalstrømA., Tverberg, V., SøreideJ.E.,  BrownT., NicolausM., NotzD., ReigstadM., GraeveM., Berge, J. (2017) FAABulous: Future Arctic Algae Blooms – and their role in the context of climate change. Poster presentation. Svalbard Science Conference, Oslo, Norway, 6 November 2017 – 8 November 2017.

Leu, E. , Hoppe, C. J. M. , Cottier, F. , Kvernik, A. C. , Wolf, K. , Wiktor, J. , Smola, Z. , Ghaffari, P. , Nøst, O. A. , Staalstrøm, A. , Rost, B. , Nielsdóttir, M. C. , Salter, I. and Berge, J. (2017): Future Arctic Algae Blooms: seasonal studies in rapidly changing times. Arctic Frontiers Conference, Tromsø, Norway, 23 January 2017 – 27 January 2017.

APECS international Online Conference 2017 „Outside the Box: Encouraging alternative solutions for undertaking and communicating polar research”

Smoła Z., Hoppe C., Leu E., Bernhardsson I., Wiktor J. 2015. Phytoplankton wintering strategy in polar regions. Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.

APECS Online Conference 2016 „Polar Science: Through New Eyes”, 18.05.2016.
Referat: Smoła Z.T., Hoppe C., Leu E. Ready steady germinate!

International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, 20.05.2016.
Referat: Smoła Z.T., Hoppe C., Leu E. 2016. Ready steady germinate! Book of abstracts: 18.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Smoła Z., Hoppe C., Leu E., Bernhardsson I., Wiktor J. Phytoplankton wintering strategy in polar regions.

Polar Marine Science Gordon REsearch Conference, 15-20.03.2015.
Poster: Wake up – what triggers the induction of diatom blooms from resting stages?

Leu, E. , Hoppe, C. , Smoła, Z. and Bernhardsson, I. (2015): Green activity in the dark – ecophysiological studies of microalgae during the Polar night , Gordon Research Conference ‘Polar Marine Science’, Lucca, Italy, 15 March 2015 – 20 March 2015

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Kurs AB-832 Arctic Marine Molecular Ecology, University Centre in Svalbard (UNIS), Longyearbyen, Spitsbergen, Norwegia, 23.10-24.11.2016.

Członkostwo w instytucjach naukowych:

Członek Sopockiego Towarzystwa Naukowego

Członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji:

Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference „Where the World is Heading”

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”