Katarzyna Cielecka

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Uwarunkowania oraz zmienność wieloletnia występowania ciekłych oraz stałych opadów atmosferycznych na Spitsbergenie w świetle współczesnych zmian klimatu” / „Conditions and long-term variability of liquid and solid precipitation occurrence on Spitsbergen on the background of current climate change”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Ewa Łupikasza
  • Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

Kontakt:

Publikacje:

Cielecka K. 2015. Variability and changes in selected climate elements in Mardid and Alicante in the period 2000-2015. Contemporary Trends in Geoscience 4(1): 56-65.

Abstrakty konferencyjne:

Cielecka K. 2016. Zmienność postaci opadów atmosferycznych oraz ich związek z temperaturą powietrza w Atlantyckim Sektorze Arktyki w okresie 1985-2015. W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 158-159.

Udział w konferencjach:

16th Annual European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting, 12-16.09.2016

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Poster: Zmienność postaci opadów atmosferycznych oraz ich związek z temperaturą powietrza w Atlantyckim Sektorze Arktyki w okresie 1985-2015.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Komentarze są wyłączone.