European Meeting of Young Geomorphologists w Chamonix-Mont-Blanc

W dniach 9–11 czerwca mgr Aleksandra Osika, doktorantka Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej, uczestniczyła w konferencji European Meeting of Young Geomorphologists w Chamonix-Mont-Blanc pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów (IAG). Doktorantka otrzymała również grant wyjazdowy w konkursie organizowanym przez IAG.

Pierwszego dnia sympozjum Aleksandra Osika przedstawiła referat “Holocene glacial history of S Svalbard: geochronological evidence and numerical modeling” w ramach sesji tematycznej “Dynamics of glacial and periglacial environments”. Drugiego i trzeciego dnia odbyły się warsztaty terenowe na temat geomorfologii glacjalnej Masywu Mont Blanc. Program warsztatów obejmował m.in. Montenvers  i lodowiec Mer de Glace oraz dolinę Val Ferret z widokiem na zanikające lodowce stokowe południowej części masywu. Zabytkowa stacja kolejowa Montenvers, cel turystów podziwiających lodowiec Mer de Glace, była doskonałym miejscem do dyskusji na temat adaptacji turystyki alpejskiej do zmian klimatu oraz percepcji recesji lodowców przez turystów odwiedzających Montenvers.

Sprawozdanie z udziału w konferencji zostało opublikowane na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów: http://www.geomorph.org/2023/06/reports-by-iag-grant-holders-european-meeting-of-young-geomorphologists-chamonix-mont-blanc-france-9-11-june-2023/.

European Meeting of Young Geomorphologists w Chamonix-Mont-Blanc
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”