• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


Pracownik administracyjny w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych

Szanowni Państwo,

Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko pracownika administracyjnego w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych.

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Szczegóły dotyczące oferty oraz formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie Uniwersytetu Śląskiego: https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-administracyjne/ (Nr ref: 38/2020/NNA/MŚSD/RWZ).

Zapraszamy do współpracy!

Pomimo pandemii badacze z Uniwersytetu Śląskiego dotarli do lodowców Svalbardu w Arktyce!

Wyprawa polarna Uniwersytetu Śląskiego (od lewej: Gosia Błaszczyk, Ola Osika, Asia Tuszyńska, Łukasz Kowalski, Michał Ciepły). fot. D.Ignatiuk

Mimo poważnych utrudnień organizacyjnych wywołanych pandemią, pięcioosobowy zespół naukowy z Centrum Studiów Polarnych (CSP) i Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dotarł do rejonu fiordu Hornsund. Kontynuuje on badania zmian lodowców oraz środowiska polarnego rozpoczęte przez wyprawy śląskie w 1978 roku. W skład wyprawy wchodzą dr Michał Ciepły – kierownik, dr inż. Małgorzata Błaszczyk (pracownicy naukowi Instytutu Nauk o Ziemi UŚ), mgr Aleksandra Osika, mgr inż. Joanna Tuszyńska (doktorantki Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktoranckiej przy CSP) oraz inż. Łukasz Kowalski (magistrant).

Wszyscy uczestnicy ekspedycji przeszli testy na obecność wirusa SARS-CoV-2, aby zarówno oni, jak i pracownicy Polskiej Stacji Polarnej mogli czuć się bezpiecznie. Wyprawa Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z nielicznych, która dotarła w tym roku na Svalbard i prowadzi tam badania terenowe.

Warto dodać iż, wyprawa UŚ planowana w czerwcu br. przez zespół dr Elżbiety Łepkowskiej odbyła się „zdalnie”, przy wsparciu organizacji na miejscu tj. SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System oraz UNIS – the University Centre in Svalbard. Dzięki tej pomocy możliwy był montaż aparatury naukowej do pomiarów hydroglacjologicznych prowadzonych od 50 lat przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Śląski! Więcej o ekspedycji w wideo-relacji: https://www.youtube.com/watch?v=tNrWpSiJ05Y

Lodowiec Hansa. fot. Asia Tuszyńska

Program badawczy, aktualnie przebywających na Svalbardzie, śląskich polarników jest niezwykle istotny dla śledzenia zmian lodowców oraz ich otoczenia pod wpływem przyśpieszającego ocieplenia Arktyki. Jednoroczna przerwa w monitorowaniu zachowania lodowców przyniosłaby niepowetowane straty spowodowane przerwaniem ciągłości danych.

Głównym obiektem badań jest Lodowiec Hansa (Hansbreen – norw.), który znów znacznie zmniejszył swój zasięg (patrz: fotografie) i znacznie przyśpieszył spływanie do morza, o czym świadczą liczne i szerokie szczeliny na jego powierzchni. Oznacza to dalszą utratę masy lodowej w wyniku obłamywania gór lodowych do morza. Właśnie mechanizm procesu cielenia jest, badany najnowocześniejszymi metodami fotogrametrycznymi (skaning laserowy, poklatkowe zdjęcia cyfrowe, aerofotogrametria z drona) i geodezji satelitarnej, jest w centrum zainteresowania zespołu. Badania bezpośrednio w terenie są unikalne i niezbędne, dla skalibrowania danych satelitarnych.

Widok z drona na Polską Stację Polarną i Lodowiec Hansa. fot. Dominik Cyran

Kolejnym zadaniem zespołu jest odpowiedź na pytanie jak wyglądały badane obecnie lodowce w stosunkowo niedawnej przeszłości – w Holocenie (od ok. 11 tys. lat temu). W tym czasie klimat tego regionu był co najmniej 2oC, cieplejszy od współczesnego. Odnalezienie próbek materii organicznej na przedpolach lodowców i na nich samych pozwoli udokumentować zarówno klimat okresu przedindustrialnego, jak i zasięgi lodowców. Odtworzenie środowiska tej części Arktyki w ciepłych okresach holocenu może być wzorcem dla spodziewanych zmian pod wpływem obecnego ocieplania klimatu.

Należy mieć nadzieję, że ekspedycja śląskich polarników zakończy się sukcesem – zrealizowaniem planów badawczych i bezpiecznym powrotem do kraju na początku września.

TRZYMAMY KCIUKI!

Dołącz do webinarium o MŚSD – 13 sierpnia 2020, 14:00 !

Dołącz na webinarium o MŚSD o propozycjach tematów doktorskich, programie nauczania i procesie aplikacyjnym do Szkoły Doktorskiej! Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa i dostępna poprzez stronę www: https://www.mssd.us.edu.pl/en/ieds_webinar/ (13 sierpnia 2020, godz. 14:00)

Więcej informacji o MŚSD – Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej: https://www.mssd.us.edu.pl/

Aplikuj do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej!

Nabór do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) trwa do 27 sierpnia br!
MŚSD kształci młodą generację naukowców na najwyższym poziomie we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi i akademickimi krajowymi oraz międzynarodowymi.
MŚSD to wspólne działania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN. Kształcenie w szkole doktorskiej odbywa się w trzech dyscyplinach akademickich: matematyka, nauki o Ziemi i środowisku oraz inżynieria materiałowa.

Szczegółowe informacje na temat MŚSD, w tym o procesie rekrutacji 2020/2021 znajdują się na stronie: https://www.mssd.us.edu.pl

SIOS i UNIS wspierają kampanię terenową na Spitsbergenie!

Panująca pandemia ograniczyła tegoroczne działania badawcze na Spitsbergenie, m.in. możliwość zorganizowania kampanii terenowej 2020 w ramach projektu NCN OPUS „Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu” (RiS 11198) w rejonie Lodowca Werenskiolda (Ziemia Wedela Jarlsberga, Spitsbergen).

Pomocnym rozwiązaniem okazała się platforma the SIOS Logistics Sharing Notice Board! więcej o tej formie współpracy -> https://sios-svalbard.org/logistic-notice-board oraz o owocnym wsparciu w terenie: https://sios-svalbard.org/News_20200703

jak również w spocie filmowym:

Ogromne podziękowania
dla SIOS  – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System oraz UNIS – the University Centre in Svalbard
za wsparcie i dofinansowanie!

Centrum Studiów Polarnych koordynatorem w projekcie UE Horyzont 2020: EU-PolarNet 2

Mamy zaszczyt poinformować, iż Centrum Studiów Polarnych od 1 października br będzie koordynować i realizować w skali Polski projekt EU-PolarNet-2: “Co-ordinating and Co-designing the European Polar Research Area” (ca. 3 mln €) w ramach największego programu UE Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji.

 

W ramach EU-PolarNet2 planowane są m.in.:
– koordynacja europejskich działań w zakresie badań polarnych,
– wspólny rozwój strategii działań oraz kształtowanie polityki w powyższym obszarze,
– wyznaczanie priorytetów badawczych podczas transdyscyplinarnych warsztatów,
– lokowanie “seed money” na wstępne badania,
– dostarczanie strategii i budowanie potencjału w oparciu o znaczących interesariuszy,
– współdziałanie z narodowymi agencjami finansującymi dla synergii działań i optymalizacji wykorzystania zasobów,
– udzielanie porad politycznych opartych na dowodach naukowych,
– koordynacja unijnego arktycznego klastra badawczego w takich obszarach, jak komunikacja, rozpowszechnianie, zaangażowanie zainteresowanych stron i zarządzanie danymi.

Szczególny nacisk w projekcie zostanie położony na wspieranie wdrażania trwałych systemów obserwacji w Arktyce i Antarktyce poprzez utworzenie i utrzymanie europejskiego biura koordynacyjnego. Biuro w założeniu będzie koordynować i wspierać udział UE i krajów stowarzyszonych w polarnych organizacjach takich jak: IASC, SAON, SCAR i SOOS.

Wywiad z Darkiem Ignatiukiem – Kierownikiem Biura CSP 2014-2019

Gorąco zachęcamy do lektury wywiadu z dr Dariuszem Ignatiukiem w numerze 06/2020 Gazety uniwersyteckiej UŚ:

https://gazeta.us.edu.pl/node/427173

Darek opowiada o życiu w izolacji w polarnych warunkach i wie co mówi, gdyż nie jedna wyprawa (w tym całoroczna) za nim!

Aktualnie pracuje jako Scientific Integration and Data Officer w konsorcjum Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) w Longyearbyen na Spitsbergenie.

Polarniczki o izolacji

 

Gorąco zachęcamy do lektury tekstu Polarniczek związanych z Centrum Studiów Polarnych – Gosi Błaszczyk i Kasi Stachniak nt. porównania izolacji spitsbergeńskiej i epidemiologicznej!

https://us.edu.pl/zimowanie-na-spitsbergenie-jak-sobie-radzic-w-czasach-izolacji-cz-1/

Propozycje tematów projektów doktorskich w MŚSD 2020/2021

Na stronie Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych pojawiły się propozycje tematów projektów doktorskich. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i do aplikowania do Szkoły!

Rejestracja kandydatów w systemie IRK będzie trwała w dniach od 30 czerwca do 27 sierpnia 2020. Lista będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne propozycje tematów.

Szczegóły: https://www.mssd.us.edu.pl/rekrutacja2020_2021/

Inicjatywy SIOS podczas pandemii

Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą Svalbard Integrated Arctic System – SIOS:

SIOS’s webinar series: An anchor point to a drifting world! 

When: Friday, 27th March, Time: 12:45 to 16:00 Hrs CET
Where: Online, Zoom (https://zoom.us/j/130974126)
Why: To provide a social experience to the Svalbard research community in difficult times

Patch up your field data gaps with remote sensing
Share your fieldwork plans and offer (or request) a helping hand!

i inne: https://sios-svalbard.org/