• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia o godz. 8.00 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Senderaka – doktoranta Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych.

Tytuł rozprawy: Struktura i ewolucja stoków usypiskowych południowego Spitsbergenu, promotor: dr hab.Bogdan Gądek, prof. UŚ oraz dr Marta Kondracka

Szczegóły: http://bip.us.edu.pl/mgr-krzysztof-senderak15

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.