Nowe opracowania w ramach projektu EU-PolarNet2

Projekt EU-PolarNet2 w ramach programu Horyzont2020 jest realizowany od października 2020 roku. Nadrzędnym celem EU-PolarNet 2 jest wypracowanie podstaw wspólnej polityki europejskiej w zakresie badań oraz wieloaspektowej obecności w obszarach polarnych (w tym wspólna strategia działań, zrównoważona polityka wobec regionów polarnych, eksperckie doradztwo naukowe europejskim i narodowym gremiom decyzyjnym oraz upowszechnianie tych działań w społeczeństwie). Rezultatem projektu będzie utworzenie i długotrwałe utrzymanie European Polar Coordination Office (EPCO), biura koordynującego realizację europejskiej strategii polarnej. Koordynatorem projektu jest Alfred Wegener Institute (AWI) w Niemczech – dr Nicole Biebow. Na poziomie krajowym koordynatorem jest Centrum Studiów Polarnych z siedzibą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, służąc całemu środowisku polarników w Polsce.
W ostatnich dniach, w ramach prac projektowych zostało ukończone opracowanie dwóch, bardzo istotnych dokumentów, zawierających opis m.in. infrastrukury polarnej, struktury instytucji i organizacji polarnych, sposobu finansowania badań polarnych, a także opis współpracy międzynarodowej, czy strategii działań polarnych dla poszczególnych krajów, w tym dla Polski:
– The “Catalogue of National Polar Programmes and Other Large-scale programmes”https://eu-polarnet.eu/wp-content/uploads/2022/03/EU-PolarNet-2_Catalogue-national-Polar-programmes_2022.pdf

Opracowania są próbą uporządkowania różnorodnego podejścia krajów europejskich do polityki i strategii badań polarnych. Dokumenty są ze sobą ściśle powiązane i nawiązują do wcześniejszych publikacji projektu EU-PolarNet 2.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: eu-polarnet.eu.

Zachęcamy do lektury!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”