Office

PhD Elżbieta Łepkowska – Head of Center’s Office for Polar Studies –  elzbieta.majchrowska@us.edu.pl

PhD Michał Ciepły –  michal.cieply@us.edu.pl

PhD Łukasz Małarzewski    malarzewski@onet.pl

MSc Edyta Kądziela   edyta.kadziela@us.edu.pl

MSc Adam Ziegler  adam.ziegler@us.edu.pl


2014 – 2018

PhD Dariusz Ignatiuk – Head of Center’s Office for Polar Studies – dariusz.ignatiuk@us.edu.pl

PhD Michał Ciepły –  michal.cieply@us.edu.pl

MSc Edyta Kądziela   edyta.kadziela@us.edu.pl

PhD Michał Laska  michal.laska@us.edu.pl

PhD Maja Lisowska  –  maja.lisowska@us.edu.pl 

PhD Elżbieta Łepkowska   elzbieta.majchrowska@us.edu.pl

PhD Łukasz Małarzewski    malarzewski@onet.pl

MSc Adam Ziegler  adam.ziegler@us.edu.pl

Comments are closed.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”