Szymon Kosecki

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Zastosowanie modelowania numerycznego do badania zmian zachodzących w ekosystemach fiordów zachodniego Spitsbergenu” / „Application of numerical modeling in investigations of changes in the ecosystem of West Spitsbergen fjords”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. IO PAN

Kontakt: 

Publikacje:

Przyborska A., Jakacki J., Kosecki S. 2018. The Impact of the Sopot Pier Marina on the Local Surf Zone.  In: Zielinski T., Sagan I., Surosz W. (eds) Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-71788-3_8

Markuszewski P., Kosecki S., Petelski T. 2017. Sea spray aerosol fluxes in the Baltic Sea region: Comparison of the WAM model with measurements. Estuarine, Coastal and Shelf Science 195: 16-22. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.007

Jakacki J., Przyborska A. Kosecki S., Sunfjord A., Albertsen J. 2017. Modelling of the Svalbard fjord Hornsund. Oceanologia 59(4): 473-495. DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceano.2017.04.004

Abstrakty konferencyjne:

NCAS/NCAR WRF Workshop and Tutorials, Durham, Wielka Brytania, 9-14.09.2017
Referat: Kosecki S., Schanke Aas K., Jakacki J., Dzierzbicka-Głowacka L. Customizing the Weather Research and Forecasting Model for west Spitsbergen fjords.

MS 2017, Dublin, Irlandia, 4-7.08.2017
Referat: Kosecki S., Schanke Aas K., Jakacki J., Dzierzbicka-Głowacka L. Customizing the Weatcher Research and Forecasting Model for west Spitsbergen fjords.

 

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17-22.04.2016.
Poster: Kosecki S., Dzierzbicka-Głowacka L., Cisek M. Numerical modeling experiments of coastal upwelling at the field of Arctic fjords. Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-15807-1

Przyborska A., Jakacki J., Kosecki S., Sundfjord A. 2015. The Hornsund fjord – modeling of the general circulation, heat exchange and water masses transport. The EGU General Assembly 2015. Geophysical Research Abstracts 17: EGU2015-11253.

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”