Kajetan Deja

PhD thesis title:

„Rola megafauny bentosowej we fiordach Spitsbergenu” / „The role of benthic megafauna in Spitsbergen fiords”

Supervisors:

  • Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
  • Dr Lech Kotwicki

Contact:

Research projects:

Participant in GLAERE – Glaciers as Arctic Ecosystems Refugia – Project funded by Norwegian Funding Mechanism in 2013 nr DZP/POL-NOR/1876/2013 6th August 2013, RIS 6783

Participant in the NCN PRELUDIUM 11 project No. 2016/21/N/NZ8/01385 “Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce (DeepClim)”

projekt KADRY, IO PAN – member of Scientific Committee

Cruises:

Onboard r/v Polarstern, 21.07 – 21.08 2017

Onboard r/v Oceania (Baltic), May 2017

Publications:

Zaborska A., Włodarska-Kowalczuk M., Legeżyńska J., Jankowska E., Winogradow A., Deja K. 2018. Sedimentary organic matter sources, benthic consumption and burial in west Spitsbergen fjords – Signs of maturing of Arctic fjordic systems? Journal of Marine Systems 180:112-123, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2016.11.005

Deja K., Węsławski J. M., Borszcz T., Włodarska-Kowalczuk M., Kwiatkowska P. 2016. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters. Polish Polar Research 37(4): 511-526, DOI: 10.1515/popore-2016-0027

Włodarska-Kowalczuk M., Górska B., Deja K., Morata N. 2016 Do benthic meiofaunal and macrofaunal communities respond to seasonality in pelagial processes in an Arctic fjord (Kongsfjorden, Spitsbergen)? Polar Biology 39(11): 2115–2129, DOI: 10.1007/s00300-016-1982-2 

Legeżyńska J., Deja K., Włodarska-Kowalczuk M. 2015. First record of the family Dexaminidae and species Guernea (Prinassus) nordenskioldi in the west Spitsbergen fjords (Svalbard, Greenland Sea). Marine Biodiversity Records 8: E107, DOI: 10.1017/S1755267215000901

Attended conferences, conference abstracts:

2017 mid-year meeting of The Crustacean Society, Barcelona, Spain, 19-22.06.2017
Poster: Legeżyńska J, Deja K., Stępień A., Włodarska –Kowalczuk M. Diversity and distribution patterns of benthic peracarida in an Arctic Fjord (Isfjorden, West Spitsbergen).

51st European Marine Biology Symposium, Rhodes, Greece, 26 – 30 September 2016
Talk: Deja K., Dragańska-Deja K., Ormiańczyk M. Bottom life of plankton in two Arctic fjords.

9th EUROPEAN CONFERENCE ON ECHINODERMS, Sopot, Poland, 17th-19th September 2016
Talk: Deja K., Kwiatkowska P., Borszcz T., Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Węsławski J.M. Distribution of Echinoderm species in the fjords and on the shelf of Spitsbergen

2nd International Conference Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium, Toruń, 26.08.2015
Talk: Deja K., Kwiatkowska P., Borszcz, T., Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Węsławski J. M. Contemporary distribution of Echinodermata species in Spitsbergen coastal waters. Book of Abstracts: 33.

Workshops, courses:

University Centre of Svalbard (UNIS) AB-334 Course “Underwater Robotics and Polar Night Biology”, 4.01.2016 – 08.02.2016

Membership in organizinc committees of conferences:

International Sopot Youth Conference “Where the World is Heading”, 25.05.2017

Organizational activities: 

Udział w pracach organizacyjnych wystawy zdjęć organizowanej w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku 06.06.2017

Expert evaluations:

Udział w wykonaniu ekspertyz środowiskowych na obszarze planowanej budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim, 2017

Outreach:

Udział w IX Sopockim Dniu Nauki, 4.06.2016

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”