Anna Makarewicz (Raczkowska)

anna_raczkowska

Anna Makarewicz

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Spektralne właściwości absorpcji i fluorescencji chromoforowej rozpuszczonej materii organicznej w wodach Mórz Nordyckich” / „Spectral absorption and fluorescence properties of Chromophoric Dissolved Organic Matter (CDOM) in the Nordic Seas”

Opiekunowie/promotorzy:

Dr hab. Piotr Kowalczuk

Kontakt: araczkowska@iopan.gda.pl

Praca doktorska realizowana w ramach projektu naukowego CDOM-Heat Pol-Nor/197511/40/2013 koordynowanego przez dr hab. Piotra Kowalczuka z  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Norweskim Instytutem Polarnym. Tytuł projektu: Źródła i transformacje chromoforowej rozpuszczonej materii organicznej i ich rola w budżecie ciepła powierzchniowego oceanu oraz w cyklu obiegu węgla w Morzach Nordyckich i Arktyce Europejskiej (CDOM-Heat).

Rejsy badawcze:

 • 2017 – Udział w rejsie badawczym AREX 2017 na statku r/v „Oceania”. ” Etap: III Zachodni szelf Spitsbergenu: (09.07-26.07.2017). Pomiar rzeczywistych i pozornych właściwości optycznych wód, pobór i przygotowanie prób wody morskiej do analiz (CDOM, FDOM,DOC, apl, chlorofil a).
 • 2016 – Udział w rejsie badawczym AREX 2016 na statku r/v „Oceania”. Etap Gdańsk – Tromso (14.06-20.07.2016). Pomiar rzeczywistych i pozornych właściwości optycznych wód , pobór i przygotowanie
  prób wody morskiej do analiz (CDOM, FDOM,DOC, apl, chlorofil a).
 • 2016 – Udział w rejsie badawczym FRAM STRAIT 2016 na statku r/v „LANCE” (25.08.2016 – 14.09.2016). Pomiar rzeczywistych i pozornych właściwości optycznych wód w Cieśninie FRAM na stacjach morskich i lodowych.
 • 2014 – Udział w rejsie badawczym FRAM STRAIT 2014 na statku r/v „LANCE” (24.08.2014 – 13.09.2014). Pomiar rzeczywistych i pozornych właściwości optycznych wód w Cieśninie FRAM na stacjach morskich i lodowych;
 • 2014 – Udział w rejsie badawczym AREX 2014 na statku r/v „Oceania”. Etap Tromso – Logyearbyien (20.06-07.07.2014). Obowiązki: pobór oraz przygotowanie prób wody morskiej do analiz (DOC, apl, chlorofil, HPLC), pomiary absorpcji oraz fluorescencji przez CDOM;
 • 2012 – Udział w rejsie badawczym na niemieckim statku badawczym r/v „Polarstern” zorganizowanym przez Zakład Fizyki Morza IO PAN w ramach projektów EUROFLEETS i ATLANTIC-CDOM, w dniach 10.04 – 15.05.2012 roku. W czasie rejsu dokonywane były pomiary optyczne i biooptyczne na Oceanie Atlantyckim z Punta Arenas w Chile do Bremerhaven w Niemczech;
 • 2011-2015 – Udział w 7 rejsach badawczym Zakładu Fizyki Morza Polskiej Akademii Nauk na statku r/v „Oceania” w dniach 30.09.2011 – 9.10.2011; 23.10.2013 – 28.10.2013; 24.02.2014 – 5.03.2014; 21.05.2014 – 1.06.2014, 3.03.2015-13.03.2015, 18.04.2015-22.04.2015, 26.05.2015-1.06.2015.……… W czasie rejsu dokonywane były pomiary optyczne oraz bio-optyczne na Zatoce Gdańskiej oraz w strefie otwartego Morza Bałtyckiego;
 • 2011 – Udział w rejsie badawczym Zakładu Dynamiki Morza Polskiej Akademii Nauk na statku badawczym Oceania w dniach 28.04 – 2.05.2011roku.…. W czasie rejsu prowadzone były pomiary hydrologiczne w Głębi Gdańskiej i Rynnie Słupskiej Morza Bałtyckiego;
 • 2009 – Udział w 8-dniowym rejsie badawczo-naukowym na statku Oceania, kierowanym przez pracowników Pracowni Akustyki Morza z Zakładu Fizyki Morza Instytutu Oceanologii PAN. Na rejsie prowadzone były akustyczne badania dna morskiego przy użyciu echosondy, sonaru bocznego oraz ADCP.

Udział w projektach badawczych:

CDOM-HEAT “Source and transformations of Chromophoric Dissolved Organic Matter and its role in surface ocean heating and carbon cycling in Nordic Seas and European Arctic”

„Arctic water -Global impact of Arctic carbon cycle”; koordynowany przez dr Atsushi Mastuoka z Takuvik Joint International Laboratory, Laval University, Québec, Kananda. Projekt finanosowany jest przez Japanese Space Agency – JAXA.

Kierownik zadania badawczego IO PAN dla młodych badaczy w 2016 i 2017

Publikacje:

Drozdowska, V., Wróbel, I., Markuszewski, P., Makuch, P., Raczkowska, A., Kowalczuk, P. 2017. Study on organic matter fractions in the Surface microlayer in the Baltic Sea spectrophotoetric and spectrofluorometric methods. Ocean Science 13: 633-647, doi: 10.5194/os-13-633-2017.

Granskog M.A., Pavlov A., Sagan S., Kowalczuk P., Raczkowska A., Stedmon C., 2015. Effect of sea-ice melt on inherent optical properties and vertical distribution of solar radiant heating in Arctic surface waters. Journal of Geophysical Research 120(10): 7028–7039.

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

Youmares 8 Conference, Kiel, Germany, 13- 15.09.2017.
Referat: Raczkowska A., Kowalczuk P., Sagan S., Zabłocka M., Stedmon C., Granskog M. A., Pavlov A. K. Characterization of CDOM and FDOM in the Nordic Seas, O7-5, Book of abstracts: 67.

Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, 26.05.2017
Poster: Raczkowska A., P. Kowalczuk, S. Sagan, M. Zablocka, C. Stedmon. M. A. Granskog, 2017, Three channel WET Star in situ fluorometer as a useful tool for characterization of Dissolved Organic Matter (DOM) and refinement of water masses classification in the Nordic Seas.

European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2017, Wiedeń, Austria, 23-28.04.2017.
Poster: Raczkowska A., P. Kowalczuk, S. Sagan, M. Zabłocka, C. Stedmon. M. A. Granskog. 2017. Application of the in situ three channel WET Star fluorometer to characterize FDOM sources and determine water masses in the Nordic SeasGeophysical Research Abstracts 19: EGU2017-1584.

Ocean Optics XXIII Conference, Victoria, Kolumbia Brytyjska, Kanada, 23-28.10.2016.
Poster: Raczkowska A., P. Kowalczuk, S. Sagan, M. Zablocka, A. Pavlov, M. A. Granskog, C. Stedmon. 2016. Calibration of fluorescence intensities measured by the in situ WET Star fluorometer against the EEMS intensities and PARAFAC components in the Fram Strait and Nordic Seas.
Poster: .Kowalczuk, P., M. Darecki, A. Raczkowska, M. Zabłocka, M. Konik. 2016. Optical properties of CDOM in Nordic Seas and its relationships with apparent optical properties — preliminary results from CDOM HEAT project.
Poster: Zabłocka M. D., A. Raczkowska, P. Kowalczuk, K. Dragańska, K. Borzycka, A. Zdun, J. Meler. 2016. Composition of dissolved organic matter in Nordic Seas from fluorescence spectroscopy and Parallel Factor Analysis.

Sopockie Forum Młodych – International Sopot Youth Conference: Where the world is heading, Sopot, 20.05.2016.
Referat: Raczkowska A., Kowalczuk P., Sagan S., Zdun A., Zabłocka M. 2016. What’s the matter with the matter? Arctic studies on CDOM. Book of abstracts: 17.

APECS Online Conference 2016 „Polar Science: Through New Eyes”, 18.05.2016.
Referat: Raczkowska A., Kowalczuk P., Sagan S., Zabłocka M. Why the Coloured Dissolved Organic Matter matters in the European Arctic?

Raczkowska A., P. Kowalczuk, S. Sagan, A. Zdun, M. Zabłocka, 2016, Characterization of Chromoforic and Fluorescent Dissolved Organic Matter in the European Arctic, Referat na zaproszenie dla międzynarodowego grona z Spring Plenary Meeting of European Marine Board, Hotel Haffner, Sopot, Polska, 27-28.04.2016.

Ocean Science Meeting 2016, Nowy Orlean, USA, 21-26.02.2016.
Poster: Raczkowska A., Kowalczuk P., Sagan S., Zabłocka M., Pavlov, Granskog M. A., Stedmon C. The compositional change of Fluorescent Dissolved Organic Matter across Fram Strait assessed with use of a multi channel in situ fluorometer.
Poster: Granskog M.A., Pavlov A., Sagan S., Kowalczuk P., Raczkowska A., Stedmon C. Effect of Arctic Sea-Ice Melt on Inherent Optical Properties and Vertical Distribution of Solar Radiant Heating – Possible Feedbacks on Ice Melt.

International Workshop on Organic Matter Spectroscopy 2015 (WOMS 2015), Dissolved Organic Matter Characterization in Polar Regions Using Spectroscopic Techniques, Sopot, Poland, 22-25.09.2015.
Referat: Raczkowska A., Kowalczuk P., Sagan S., Zdun A., Zabłocka M. 2015. Characterization of Chromoforic and Fluorescent Dissoled Organic Matter in the Nordic Seas. The role of phytoplankton as a variability driver. W: Borzycka K. (Red.) International Workshop on Organic Matter Spectroscopy 2015 (WOMS 2015), Dissolved Organic Matter Characterization in Polar Regions Using Spectroscopic Techniques, 22-25 September, IOPAS, Sopot, Poland. Abstrakty: 41-42.

Sagan, S., Kowalczuk P., Borzycka K., Raczkowska A., Zdun A., Meler J. 2015. Bio-optical properties of West Spitsbergen Shelf waters. W: Borzycka K. (Red.) International Workshop on Organic Matter Spectroscopy 2015 (WOMS 2015), Dissolved Organic Matter Characterization in Polar Regions Using Spectroscopic Techniques, 22-25 September, IOPAS, Sopot, Poland. Abstrakty: 43.

Meler J., Raczkowska A., Zablocka M. 2015. Comparison of light absorption properties and absorption budget of the North Sea, Norwegian Sea and along West Spitsbergen and the Baltic Sea. W: Borzycka K. (Red.) International Workshop on Organic Matter Spectroscopy 2015 (WOMS 2015), Dissolved Organic Matter Characterization in Polar Regions Using Spectroscopic Techniques, 22-25 September, IOPAS, Sopot, Poland. Abstrakty: 36.

Ocean Optics XXII Conference, Portland, Main, USA, 26-31.10.2014.
Poster: Raczkowska A., Kowalczuk P., Zabłocka M., Sagan S. Spatial distribution of DOM absorption and fluorescence in the West Spitsbergen Shelf and Barents Sea.
Poster: Kowalczuk, P., Zabłocka M., Borzycka K., Raczkowska A., Sagan S. Assessment of Baltic Sea waters outflow impact on the spectral properties of CDOM absorption and fluorescence in the Norwegian Coastal waters.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Udział międzynarodowej szkole letniej w dziedzinie Optyki Morza: Third IOCCG Summer Lecture Series 2016, Frontiers in Ocean Optics and Ocean Colour Science, Villefranche-sur-Mer, France, 18-30.07.2016 (http://www.ioccg.org/training/SLS_2016.html

Członkostwo w instytucjach naukowych:

Członek Sopockiego Towarzystwa Naukowego

Członkostwo w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji:

INTERNATIONAL SOPOT YOUTH CONFERENCE Entitled: WHERE THE WORLD IS HEADING, IOPAN, Sopot, 26.05.2017

 • Członek komitetu naukowego projektu: ‘I live by the sea’,
 • Członek komitetu organizacyjnego,
 • moderator sesji konferencyjnej “IV Session: Polar studies”

Moderator sesji konferencyjnej “IV Session: Polar studies” INTERNATIONAL SOPOT YOUTH CONFERENCE Entitled: WHERE THE WORLD IS HEADING, IOPAN, Sopot, 20.05.2016

Członek komitetu organizacyjnego, Internal Workshop on Organic Matter Spectroscopy 2015 (WOMS 2015): Dissolved Organic Matter Characterization in Polar Regions Using Spectroscopic Techniques, 22-25 September 2015, Sopot, Poland – Organized by Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences.

Popularyzacja nauki:

Instruktor i prezenter stoiska reprezentującego Zakład Fizyki Morza IOPAN, popularyzującego zagadnienia z dziedziny optyki i akustyki morza pt: ‘Woda, światło i dźwięk’ podczas X Sopockiego Dnia Nauki, 27.05.2017.

Organizacja spotkania popularno naukowego „Ewolucja w Edukacji” 23.02.2017, w ramach Sopockiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania:

Naukowe: optyka morza: rzeczywiste i pozorne właściwości wody morskiej, pomiary in-situ fizycznych parametrów wody morskiej, akustyka, interdyscyplinarne relacje w morzu, zmiany zachodzące w rejonach polarnych
Inne: gra na flecie poprzecznym, fortepianie, muzyka klasyczna i folkowa, pasja podróżnicza, tworzenie biżuterii artystycznej

.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”