Oskar Lipiński

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Główne szlaki przemieszczania się niżów w atlantyckim sektorze Arktyki oraz ich rola w kształtowaniu wybranych elementów klimatu” / „The main path of the depression tracks in the Atlantic sector of the Arctic”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Dr hab. Ewa Łupikasza
  • Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź

Kontakt:

Abstrakty konferencyjne:

Lipiński O. 2016. Changes in the frequency of deep cyclones over the Atlantic sector of the Arctic (1948-2014) and their relationships with selected circulation indices (NAO, AO). W: W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 68-69.
Udział w konferencjach:

9th Conference of Young Researchers “Silesia 2016”, Kroczyce, 31.08-2.09.2016.
Referat: Lipiński O. The relation between synoptic situations and the nephological conditions in Spitsbergen (1983-2013),

1st Central European Polar Meeting, Wiedeń, Austria, 10-13.11.2015.
Poster: Lipiński O. The influence of days with extremely deep cyclones on selected climatological elements in Spitsbergen (1948-2014).

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Referat: Lipiński O. Changes in the frequency of deep cyclones over the Atlantic sector of the Arctic (1948-2014) and their relationships with selected circulation indices (NAO, AO).

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Lipiński O. ”Activity of cyclones over the Atlantic sector of the Arctic (1948-2014).

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”