Joanna Sziło

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

„Hydrologia i transport osadów wybranych lodowców w Zatoce Admiralicji” / „Hydrology and runoff transport of selected glaciers in Admiralty Bay”

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski
  • Dr hab. Robert Bialik

Kontakt:

Projekty badawcze:

Wykonawca w projekcie IUVENTUS PLUS II „Struktura turbulencji i rozkład prędkości średniej przepływu nad dennymi formami rzecznymi: eksperymenty środowiskowe w zastosowaniach do analizy transportu sedymentu (nr IP2011 002871)

Wykonawca w projekcie NCN SONATA 7 „Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej” (nr 2014/13/D/ST10/01123)

Projekt dla Młodych Naukowców „Ocena transferu z powietrza do wody generowanego występowaniem roślinności” (nr 500-10-16)

Publikacje:

Sziło J., Bialik R. 2016. River-bed morphology changes during the winter season in the regulated channel of the Wilga river. W: Rowiński P., Marion A. (Red.) Hydrodynamics and mass transport at freshwater aquatic interfaces, 34th International School of Hydraulics. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences: 197-208.

Bialik R., Sziło J., Karpiński M., Rajwa-Kuligiewicz A., Głowacki O. 2015. The bed topography and discharge measurements in the Świderskie Islands Nature Reserve, the Vistula River, Poland. W: Romanowicz R.J., Osuch M. (Red.) Stochastic Flood Forecasting Sysytem. GeoPlanet: The Middle Vistula Case Study: 49-58.
Abstrakty konferencyjne:

Sziło J., Bialik R. 2016. Hydrological conditions of the west shore of Admirality Bay based on the example of the forefield of Baranowski Glacier (King George Island, W Antarctica). W: Franczak Ł., Gajek G. (Red.) XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research – new experiences and challenges”, The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen, BOOK OF ABSTRACTS: 126-127.

Sziło J., Bialik R. 2016. Bedload transport as a response of terrestrial environment change in ice-free area of Baranowski Glacier (King George Island, W Antarctica). SCAR Open Science Conference 2016: Antarctica in the Global Earth System: From the Poles to the Tropics, Kuala Lumpur, Malaysia, 23-26.08.2016.

Sziło J., Bialik R. 2015. Glaciers in Admiralty Bay (King George Island, Antarctica): a review and future challenges. Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015

Sziło J., Uszczyk A., Bialik R. 2015. Spatial distribution changes of land based glaciers and calving processes of tidewater glaciers in Admirality Bay (King George Island, Antarctica). International Symposium on the Hydrology of Glaciers and Ice Sheets, Höfn, Iceland, 21–26 June 2015.

Sziło J., Bialik, R. 2015. River-bed morphology changes during winter season in the regulated
channel of the Wilga River, Poland. XXXIV School of Hydraulics, Żelechów, 11-14.05.2015.

Udział w konferencjach:

SCAR Open Science Conference 2016: Antarctica in the Global Earth System: From the Poles to the Tropics, Kuala Lumpur, Malaysia, 23-26.08.2016.
Referat: Sziło J., Bialik R. Bedload transport as a response of terrestrial environment change in ice-free area of Baranowski Glacier (King George Island, W Antarctica).

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research – new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016.
Referat: Sziło J., Bialik R. Warunki hydrologiczne zachodniego brzegu Zatoki Admiralicji na przykładzie Lodowca Baranowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia).

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSIS) Meeting, Longyearbyen-Hornsynd, Svalbard, Norwegia, 18-24.09.2015.
Referat: Sziło J., Bialik R. Glaciers in Admiralty Bay (King George Island, Antarctica): a review and future challenges.

International Symposium on the Hydrology of Glaciers and Ice Sheets, Höfn, Islandia, 21–26.06.2015.
Referat: Sziło J., Uszczyk A., Bialik R. Spatial distribution changes of land based glaciers and calving processes of tidewater glaciers in Admirality Bay (King George Island, Antarctica).

XXXIV School of Hydraulics, Żelechów, 11-14.05.2015.
Referat: Sziło J., Bialik, R. River-bed morphology changes during winter season in the regulated
channel of the Wilga River, Poland.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”