Joanna Ćwiąkała

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjornhamna i Hansbukta, Hornsund, południowy Spitsbergen.

Opiekunowie/promotorzy:

 • dr hab. prof. UAM Witold Sczuciński
 • Dr Mateusz Moskalik

Kontakt:

Udział w projektach badawczych:

Kierownik grantu Arctic Field Grant, nr 256879, Svalbard Science Forum, „Sedimentation and characteristic of sediments of Hansbukta and Isbjørnhamna”, RiS: 10391

Wykonawca (asystent terenowy) w projekcie badawczym NCN OPUS 5: Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu – analiza procesów, modelowanie i predykcja.

Publikacje:

Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O., Wojtysiak K., Zagórski P., 2018. Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia (in press) https://doi.org/10.1016/j.oceano.2018.03.001

Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P., 2018. Morphological characterization of the Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard) using marine geomorphometry. Polish Polar Research 39(1): 99-125. Doi: 10.1515/popore-2018-0004

Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Szczuciński W., Wojtysiak K., Giżejewski J. 2018. Submarine geomorphology at the front of retreating tidewater glacier Hansbreen, Hornsund Fjord, south-west Spitsbergen. Journal of Maps 14(2): 123-134; DOI: https://doi.org/10.1080/17445647.2018.1441757

Ćwiąkała J., Moskalik M., Stokowski A. 2016. Spatial changes in distribution of suspended matter from the tidewater glacier in Hansbukta, Hornsund Fjord (Spitsbergen). Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Volume 1: Abstracts of the 32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, 13–15 January, 2016: 236.

Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P. 2014. Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 69(2): 27-52.

Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta A., 2013: Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego – próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście. In: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, II:8-16.

Ćwiąkała J. 2012. Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004. In Dolnicki P., Kroczak R. (Eds.): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, I:26-33.

Ćwiąkała J., Gil A., 2012: Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012. In Dolnicki P., Kroczak R. (Eds.): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, I:34-40.

Ćwiąkała J., Kramarz P. 2010. Struktura odpadów komunalnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. In Wilczyńska-Michalik W. (Ed.): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, I:58-67.

Udział w konferencjach, abstrakty:

International Conference “Interdisciplinary Polar Studies in Poland”, Warszawa, 17-19.11.2018.
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Wojtysiak K., Giżejewski J., Szczuciński W., 2018. Retreat of the tidewater glacier Hansbreen, Hornsund Fjord (Spitsbergen) from the Little Ice Age to the present.  Book of Abstracts, 42. 

Arctic Science Summit Week 2017, Praga, Czechy, 3-7.04.2017
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M., Szczuciński W., The seasonal suspended particulate matter variations at the front of the tidewater glacier Hansbreen, Hornsund (Spitsbergen). The Arctic Science Summit Week, 3-7.04.2017, Book of Abstracts, 76.

XXXVI Sympozjum Polarne “Progress in polar research − new experiences and challenges”, Lublin, 8-11.06.2016
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M. Sezonowe zmiany koncentracji zawiesiny na przedpolu lodowca Hansa (Hornsund, Spitsbergen) / Seasonal changes of the suspended sediment concentration in the forefield of Hansbreen tidewater glacier (Hornsund, Spitsbergen). In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. Book of Abstracts: 160.
Poster: Moskalik M., Głowacki O., Ćwiąkała J., Wojtysiak K. Monitoring hydrograficzny w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Południowym Spitsbergenie / Hydrographic monitoring at the Polish Polar Station Hornsund, South Spitsbergen. In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. Book of Abstracts: 226.
Poster: Moskalik M., Zagórski P., Ćwiąkała J., Demczuk P., Łęczyński L. Analiza morfologii i batymetrii dna fiordu Recherche (Spitsbergen) / Terrain analysis of the Recherche Fjord bathymetry (Spitsbergen). In: Franczak Ł., Gajek G. (Eds). XXXVI Polar Symposium “Progress in polar research − new experiences and challenges” The 30th Anniversary of UMSC Polar Expeditions to Spitsbergen. Book of Abstracts: 227.

32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki (FInlandia), 13-15.01.2016
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M., Stokowski A. Spatial changes in distribution of suspended matter from the tidewater glacier in Hansbukta, Hornsund Fjord (Spitsbergen). W: Bulletin of The Geological Society of Finland, Special Volume, p. 236.

Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting. Scientific Conference & Field Workshops, 18-24.09.2015 Longyearbyen & Hornsund
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M., Submarine morphological features in the coastal zone as a result of the Hans Glacier retreat and the influence of oceanographic conditions in Hornsund (Spitsbergen, Isbjørnhamna, Hansbukta).

31st IAS Meeting of Sedimentology, Kraków, 22-25.07.2015.
Referat: Ćwiąkała J., Moskalik M. Submarine features formed in the coastal zone as a result of the Hans Glacier recession and the impact of oceanographic conditions (Isbjornhamna, Hansbukta, Hornsund). In: Abstracts of 31st IAS Meeting of Sedimentology held in Krakow on 22nd–25th of June 2015. Polish Geological Society, Kraków, p. 141.

35. Sympozjum Polarne, 4-7 czerwca 2014 r., Wrocław,
Poster: Ćwiąkała J., Moskalik M., Zagórski P. „The glacial history of the Svalbard archipelago from late Vistulian to the present time in late Holocene”,
Poster: Moskalik M., Głowacki O., Promińska A., Ćwiąkała J. „The effect of Hansbreen tidewater glaciers on the hydrography of Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard)”.

37. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, 11-14 kwietnia 2013 r., Toruń
Referat: Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta A. „Rozwiązanie problemu zbioru i transportu odpadów w małym mieście za pomocą narzędzi geoinformatycznych”.

28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” (Industry and services in the development of knowledge-based economy), 3-4 grudnia 2012 r., Kraków
Referat: Ćwiąkała J., Gil A. „Interpretacja wyników monitoringu ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012”. Sesja studencka.
Referat: Ćwiąkała J. „Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004”. Sesja studencka.

27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych” (The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems), 5-6 grudnia 2011 r., Kraków,
Referat: Ćwiąkała J. „Geoturystyczny Yellowstone”. Sesja studencka.

3. Konferencja z cyklu „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”, 16-18 września 2010 r., Kraków i Sanok,
Poster: Ćwiąkała J., Kramarz P. „Struktura odpadów komunalnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”.

Warsztaty, kursy, szkolenia:

Kurs „The marine cryosphere and its cenozoic history”, University Centre in Svalbard, 16.04-16.05.2017

Szkolenia w zakresie:

 • obsługi oprogramowania QGIS – zaawansowane analizy, Śląskie Laboratorium GIS, 15-17.06.2016, Warszawa
 • obsługi i konserwacji zanurzeniowego analizatora wielkości cząstek LISST-100X wraz z czujnikiem SBE37SIP, 17.12.2015, Warszawa
 • obsługi prolifera osadów SB-216S o częstotliwości 2-20kHz firmy EdgeTech
 • obsługi sonaru bocznego 4125 o częstotliwości 400/900 kHz firmy EdgeTech
 • obsługi echosondy interferometrycznej GeoSwath Plus Compact Shallow Multibeam firmy Kongsberg
 • obsługi Workhose Sentiel ADCP o częstotliwości 300 kHz firmy Teledyne RD Instruments

12-15.02.2018 – Szkolenie UAVO VLOS (operator dronów), Warszawa

23-26.03.2015 – Workshop on Scientific Communication, Warszawa.

3-7.03.2015 – Szkolenie z bezpiecznego poruszania się po górach i lodowcach, Hala Gąsienicowa, Tatry.

Udział w terenowych badaniach hydrologicznych z wykorzystaniem ADCP na rzece Wilga w październiku 2014.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

od 2009 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 • 2011-2014 – członek zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG)

Popularyzacja nauki:

11-12.02.2018 – Juror zawodów okręgowych na LXIV Olimpiadzie Geograficznej w Piekarach

18.03.2015 – Członek Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów

7-8.02.2015 – Juror zawodów okręgowych na LXI Olimpiadzie Geograficznej  w Rzeszowie

19.03.2014 – Członek Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów

8 – 9.02.2014 – Juror zawodów okręgowych na LX Olimpiadzie Geograficznej w Bochni

9 – 10.02.2013 – Juror zawodów okręgowych na XXXIX Olimpiadzie Geograficznej w Jarosławiu

 

 

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”