Stypendia „Polar-KNOW”

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2017/2018

Centrum Studiów Polarnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie specjalnego stypendium naukowego „Polar-KNOW” dla dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN w oparciu o Regulamin. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2017/2018.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: dnia 30 września 2017 r. o godz.23:59 (należy złożyć dwie wersje: wersję przez system elektroniczny; wersję papierową: na adres Centrum – ważna jest data nadania).

REGULAMIN STYPENDIUM

WNIOSKI APLIKACYJNE:

.

word

SPRAWOZDANIE DOKTORANCKIE.doc 

– termin składania wersji elektronicznej i papierowej do 30 września (decyduje data stempla pocztowego)

.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY / THE ELECTRONIC FORM więcej/more

Formularz aplikacyjny o stypendium PolarKNOW na rok akademicki 2017/2018
Application form for PolarKNOW scholarship the academic year 2017/2018

DEADLINE: 30/09/2017 23:59

Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
(preferowane dokumenty word zapisane w formacie pdf; podpisy są wymagane w papierowej wersji)
Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)
(preferred word docs saved in pdf format; signatures are required in the paper version)

* wymagane / required

Imię / First Name*

Nazwisko / Last Name*

E-mail*

Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

Kategoria stypendium/na rok / Category of scholarship /for year*

Średnia ocen za 2016/2017 / Average grade for 2016/2017*:

Wniosek aplikacyjny – ZAŁĄCZNIK 1B / The application form - APPENDIX 1B*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_1B, LAST NAME_1B
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

Plan pracy doktoranta - ZAŁĄCZNIK 2 / The PhD work plan - APPENDIX 2*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_2, LAST NAME_2
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

Osiągnięcia naukowe po I/II/III roku – ZAŁĄCZNIK 3/I lub 3/II lub 3/III / Scientific achievements after the I/II/III year - APPENDIX 3/I or 3/II or 3/III*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_3, LAST NAME_3
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Związek z badaniami polarnymi – ZAŁĄCZNIK 4 / Connection of polar research - APPENDIX 4**

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_4, LAST NAME_4
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.
**Nie dotyczy doktorantów ISP / Not applicable for PhD students from ISP

Sprawozdanie za 2016/2017 / Annual Report for 2016/2017

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_spr, LAST NAME_spr
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Opinia promotora / The opinion of supervisor*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_opinia, LAST NAME_opinia
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 2mb.

Załączniki-potwierdzenia-inne dokumenty / Attachments-confirmation-other documents*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_conf, LAST NAME_conf
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, zip.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 10mb.

CAPTCHA Code:* captcha


Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2015/2016 więcej

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „Polar-KNOW” dla dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN o ile przygotowują pracę doktorską w zakresie kluczowych zagadnień polarnych, ewentualnie wykorzystującą specjalistyczną metodykę mogącą mieć zastosowanie dla lepszego zbadania środowiska polarnych obszarów Ziemi. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2015/2016.

DEADLINE na składanie dokumentów (należy złożyć dwie wersje: wersję elektroniczną: polarknow@us.edu.pl; wersję papierową: na adres Centrum – ważna jest data nadania): 30 września 2015 r.

REGULAMIN STYPENDIUM

WNIOSKI APLIKACYJNE:

.

word

SPRAWOZDANIE DOKTORANCKIE.doc 

– termin składania wersji elektronicznej i papierowej do 30 września (decyduje data stempla pocztowego)

.

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2014/2015 więcej

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „Polar-KNOW” dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN o ile przygotowują pracę doktorską w zakresie kluczowych zagadnień polarnych, ewentualnie wykorzystującą specjalistyczną metodykę mogącą mieć zastosowanie dla lepszego zbadania środowiska polarnych obszarów Ziemi. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2014/2015.

DEADLINE na składanie dokumentów (należy złożyć dwie wersje: wersję elektroniczną: polarknow@us.edu.pl; wersję papierową: na adres Centrum – ważna jest data nadania): 15 stycznia 2015 r.

REGULAMIN STYPENDIUM

WNIOSKI APLIKACYJNE:

Wniosek aplikacyjny – ZAŁĄCZNIK 1B

Plan pracy  doktoranta- ZAŁĄCZNIK 2

Osiągnięcia naukowe po I roku – ZAŁĄCZNIK 3/I

Osiągnięcia naukowe po II roku  – ZAŁĄCZNIK 3/II

Osiągnięcia naukowe po III roku  – ZAŁĄCZNIK 3/III

Związek z badaniami polarnymi – ZAŁĄCZNIK 4

Komentarze są wyłączone.