Katarzyna Dudzisz

kasia_dudzisz

Katarzyna Dudzisz

.

PhD thesis title:

„Badania paleomagnetyczne i rock-magnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard” / „Palaeomagnetic and rock-magnetic investigations of Triassic rocks from Svalbad Archipelago”

Supervisors:

  • Dr hab. Rafał Szaniawski, prof. PAN
  • Dr Krzysztof Michalski

Contact: kdudzisz@igf.edu.pl

Achievements:

  • AGU Student Travel Grant na konferencję AGU Fall Meeting 2017, New Orlean, USA
  • Nagroda IAGA Young Scientist Award 2017 dla młodych obiecujących naukowców, prezentujących wyniki swoich badań na konferencjach co-sponsorowanych przez IAGA
  • Early Career Scientist’s Travel Award (ECSTA) na wyjazd na konferencję EGU 2017
  • Uzyskanie nagrody za najlepszą prezentację studencką na konferencji 15th Castle Meeting Paleo, Rock and Environmental Magnetism, 21-27.08.2016, Dinant, Belgia
  • Early Career Scientist’s Travel Award (ECSTA) na wyjazd na konferencję EGU 2016
  • udział w konferencji  w ramach VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Bukowina Tatrzańska, prezentacja ustna “Heavy metals content in marine sediments of the Southern Baltic Sea and their mineral association”, październik 2011
  • udział w międzynarodowej konferencji GOLDSCHMIDT, Praga, poster “Mineral composition of sediments of the Southern Baltic Sea and their heavy metals content”, lipiec 2011
  • udział w rejsie badawczym po Bałtyku na statku Oceania w ramach projektu badawczego prowadzonego przy współpracy IO PAN w Sopocie, kwiecień 2010

Participation in research projects:

Trias North – Reconstructing the Triassic northern Barents shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults (RCN no. 234152)

Publications:

Dudzisz K., Michalski K., Szaniawski R., Nejbert K., Manby G. 2018. Palaeomagnetic, rock-magnetic and mineralogical investigations of the Lower Triassic Vardebukta Formation from the southern part of the West Spitsbergen Fold and Thrust BeltGeological Magazine, First View, DOI: https://doi.org/10.1017/S0016756817001145

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Chadima M. 2018. Rock magnetism and magnetic fabric of the Triassic rocks from the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt and its forelandTectonophysics 728–729: 104-118, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.02.007

Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Application of the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to studies of the tectonic evolution of the West Spitsbergen Fold-and-Thrust BeltPolar Research 35(1), 31683, 1–12, DOI: 10.3402/polar.v35.31683

Dudzisz, K. Szaniawski, R. Michalski, K. Krajewski, K. 2015. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results. Conference paper, XVIth International Conference of Young Geologists Her’lany 2015. Geology, Geophysics and Environment 41(1): 68, DOI: 10.7494/geol.2015.41.1.68

Attended conferences, conference abstracts:

IAMAS-IAPSO-IAGA General Assembly 2017. Cape Town, South Africa, 27.08-01.09.2017
Talk: K. Dudzisz, A.M. Hirt, R. Szaniawski, K, Michalski, Low- and high-field AMS of the Early Triassic rocks from Spitsbergen.

EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 8-13.04.2017
Talk: Szaniawski R., Michalski K., Manby G., 2017. Rock-magnetic and AMS studies of the Early Triassic rocks from Spitsbergen. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-1334-2

EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17- 22.04.2016.
Talk: Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) and paleomagnetic results from Lower Triassic sequence of West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt – case studyGeophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-343

32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, Finland, 12-16.01.2016.
Talk: Dudzisz K., Szaniawski R., Michalski K., Manby G. 2016. Trialing the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) to determine the West Spitsbergen Fold-and-Thrust Belt Palaeostress pattern. In: S. Staboulis, T. Karvonen, A. Kujanapää (Eds.) Abstracts of The 32nd Nordic Geological Winter Meeting. Bulletin of the Geological Society of Finland, Special Volume 1: 274-275

15th Castle Meeting „New trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism”, Dinant, Belgium, 21-27.08.2016.
Talk: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski, G. Manby. Paleo – and rock-magnetism of the Lower Triassic rocks from the Hornsund – Sørkapp area, Spitsbergen.

Interdisciplinary Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting, Longyearbyen-Hornsund, 18-24.09.2015.
Talk: K. Dudzisz, R. Szaniawski, K, Michalski. Magnetic properties of Early Triassic rocks of Hornsund area, Spitsbergen: preliminary results.

XVIth International Conference of Young Geologists (ICYG), Herlany, Slovakia, 6-9.05.2015.
Talk: Dudzisz K., Szaniawski K., Michalski K., Krajewski K. Magnetic properties of Triassic rocks of Svalbard Archipelago: preliminary results.

Membership in organizing committees of conferences:

16th Castle Meeting – New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism (10-16.06.2018) and workshop „Short course on rock magnetism applied to structural geology” (7-10.06.2018)

Workshops, courses:

3rd IAGA Summer School 2017, South African National Space Agency (SANSA), Hermanus, South Africa, 20-26.08.2017

Warsztaty naukowe „Metody magnetyczne i niemagnetyczne rozpoznawania frakcji magnetycznych w paleomagnetyzmie i magnetyzmie środowiskowym”, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny, 25-27.05.2017
Prezentacja: „Badania paleomagnetyczne i petromagnetyczne skał triasowych Archipelagu Svalbard”

Internship in the Laboratory for Natural Magnetism, ETH Zurich, 30.01-10.02.2017

Warsztaty geologiczno-paleomagnetyczne w rejonie zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Bellsund), 27.07-09.08.2016

Szkolenie z obsługi instrumentów do pomiarów własności magnetycznych, laboratorium firmy Agico.com, 26.06-01.07.2016, Brno, Czechy

Szkolenie internetowe: EndNote online I – tworzenie i zarządzanie biblioteką rekordów bibliograficznych, 18.02.2016

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 11.12.2015

TOEIC Certificate in English

Outreach:

Udział w organizacji stoiska Geoplanet w ramach 21 Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 3 czerwca 2017, autorstwo projektu i stoiska naukowego „Wędrówki kontynentów”

Prace w komitecie zawodów okręgowych XLIII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 11-12.02.2017, Warszawa

Juror zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej dla szkół ponadgimnazjalnych, 6- 7.02.2016, Warszawa

Prowadzenie warsztatów magnetycznych dla studentów geologii Uniwersytetu Warszawskiego (2016/2017)

Prowadzenie zajęć dla wycieczek szkolnych w ramach projektu EDUSCIENCE (2015/2016)

Hobbies:

mineralogy, foreign and mountain trips, historical literature

.

Back to: PHD STUDENTS OF THE IPS

Comments are closed.