Required documents and registration online

The candidate applying for admission to doctoral studies should submit:

 1. IN THE FIRST STEP: an application – a personal information form – for admission to studies, printed from the candidate’s personal registration account (IRK);
  APPLICATION GUIDE
 2. IN THE NEXT STEP using the following application system:
  1. generated application from IRK system for admission to Interdisciplinary Polar Studies;
  2. the project of doctoral dissertation (max. 2 pages);
  3. Curriculum Vitae;
  4. a copy, certified by a relevant higher education institution, of a diploma of completion of Master’s degree studies, or a certificate of passing the Master’s degree examination, stating the final result of studies;
  5. a photocopy of both sides of the identity card or another document confirming the candidate’s identity;
  6. a certificate, issued by the dean’s office, of the grade average achieved in the course of studies (in the case of two-tier studies – the grade average for both tiers) – when the grade average is taken into account in the qualification proceedings for doctoral candidates;
  7. other documents, e.g. certificates, letter of motivation etc.;
 3. Other requirements are described in the proposals.

PLEASE, SEND ALL DOCUMENTS TO:
Centre for Polar Studies
60 Będzińska Street
41-200 Sosnowiec
Poland

AND SEND ELECTRONIC VERSION BY APPLICATION SYSTEM:

Formularz aplikacyjny na Interdyscyplinarne Studia Polarne na rok akademicki 2015/2016
Application form for Interdisciplinary Polar Studies for the academic year 2015/2016

DEADLINE: 15/08/2015

Przed złożeniem aplikacji, zapoznaj się z wymaganymi dokumentami (format&nazwa wgrywanych dokumentów)
Before submitting an application, you will see the required documents (format&name uploaded files)

* wymagane / required

Imię / First Name*

Nazwisko / Last Name*

E-mail*

numer IRK / IRK number*

Podanie z systemu IRK / Application from IRK system*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_podanie, LAST NAME_application
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Jednostka Centum Studiów Polarnych / Unit of Centre for Polar Studies*

Proponowany temat rozprawy doktorskiej / Proposed doctoral dissertation*

Opis projektu doktorskiego / PhD project description*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_projekt, LAST NAME_project
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Życiorys / CV*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_cv, LAST NAME_cv
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

List motywacyjny / Letter of motivation

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_list, LAST NAME_letter
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Dowód osobisty / ID card*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_dowod, LAST NAME_idcard
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, jpg, png.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Dyplom magisterski / Diploma of Masters degree*

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_dyplom, LAST NAME_diploma
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf, jpg, png.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Zaświadczenie o średniej ocen / The certificate of grade average achieved in the course of studies

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_srednia_ocen, LAST NAME_grade_average
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

Dyplom: uczelnia i kierunek / Diploma: university or collage and field of study*:

Ocena na dyplomie / Result of graduation*:

Inne dokumenty / Other documents

/ upload file button

nazwa pliku / file name: NAZWISKO_inne_dok, LAST NAME_other_doc
Akceptowany rodzaj pliku / Acceptable file types: pdf.
Maksymalny rozmiar pliku / Maximum file size: 1mb.

CAPTCHA Code:* captcha

Comments are closed.

 • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
  w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”