Management

 

prof. Jacek Jania – Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Head of Centre for Polar Studies jacek.jania@us.edu.pl

prof. Leszek Marynowski – Faculty of Earth Sciences, University of Silesia leszek.marynowski@us.edu.pl

prof. Piotr Głowacki – Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences glowacki@igf.edu.pl

prof. Mariusz Majdański –  Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences mmajd@igf.edu.pl

prof. Jan Marcin Węsławski – Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences weslaw@iopan.gda.pl

prof. Tymon Zieliński – Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences tymon@iopan.gda.pl

 

 

Comments are closed.

  • Centrum Studiów Polarnych laureatem konkrursu „Widzialność Centrów Badawczych”
    w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”