Leo Decaux

Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej:

 

Opiekunowie/promotorzy:

  • Prof. dr hab. Jacek Jania
  • Dr Mariusz Grabiec

Kontakt:

Udział w projektach badawczych:

Contribution as a field assistant in Community Coordinated Snow Study in Svalbard (C2S3) project.

Publikacje:

Decaux L., Grabiec M., Ignatuik D., Jania J. 2018. Role of discrete recharge from the supraglacial drainage system for modelling of subglacial conduits pattern of Svalbard polythermal glaciers. Cryosfere (under review), DOI: 10.5194/tc-2017-219.

Udział w konferencjach, abstrakty konferencyjne:

Arctic Science Summit Week 2017, Praga (Czechy), 31.o3-7.04.2017.
Referat: Decaux L., Grabiec M., Jania J. „Evolution of the Supraglacial Drainage System, from Remote Sensing Data and its Comparison with Modelled Subglacial Drainage System for Svalbard Glaciers”. Book of Abstracts, 24.

Workshop on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, Benasque, Hiszpania, 25-27.01.2016
Referat: Decaux L., Ignatuik D., Grabiec M., Jania J. Comparison of the supraglacial drainage system on different timescale from remote sensing data on Werenskioldbreen, land-terminating Svalbard glacier. . Book of Abstracts and Programme: 16-17.

powrót do: DOKTORANCI INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH

 

Komentarze są wyłączone.