• W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 biuro Centrum Studiów Polarnych przechodzi na zdalny system pracy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 3689380 lub e-mail polarknow@us.edu.pl


SESS report 2019

Uprzejmie informujemy o publikacji SESS Report 2019 – The State of Environmental Science in Svalbard – an annual report w dwóch wersjach: SESS report 2019 – Summary for Stakeholders oraz SESS report 2019 – Full report Do pobrania PDF tutaj: https://sios-svalbard.org/SESS_Issue2 W publikacji udział brali przedstawiciele instytucji tworzących Centrum Studiów … more